Тема: WebException, Як отримати повідомлення помилки від SAOP сервера

Якщо клієнт звертається до сервера, в якого вже завершилася сесія (а клієнт звернувся з даними що не відносяться до поточної сесії) сервер має повернути помилку, код помилки.
Потрібно повернути код помилки "-3"
(-3 це код який я придумав для помилки SESSION_HAS_BEEN_EXPIRED)

throw new SoapException("SESSION_HAS_BEEN_EXPIRED",
              new XmlQualifiedName("SESSION_HAS_BEEN_EXPIRED | Code: -3"));

Клієнт має отримати цю помилку

try
      {
        using (WebResponse Serviceres = request.GetResponse())
        {
          using (StreamReader rd = new StreamReader(Serviceres.GetResponseStream()))
          {
            XmlSerializer serializer =
              new XmlSerializer(typeof(ServiceResult));

            //reading stream 
            var ServiceResult = rd.ReadToEnd();

            //load xml
            XmlDocument doc = new XmlDocument();
            doc.LoadXml(ServiceResult);

            //writting stream result 
            return doc.GetElementsByTagName("soap:Body")[0].
              ChildNodes[0].
              ChildNodes[0].
              InnerText;
          }
        }
      }
      catch (WebException ex)
      {
        Console.WriteLine(" -->>> Error: " + ex.Message);

        using (var stream = ex.Response.GetResponseStream())
        using (var reader = new StreamReader(stream))
        {
          Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());
        }
        return "-3";
      }

Проблема в тому що повідомлення помилки приходить "500 Internal Server Error", хоча в потоці Response є і моя помилка

http://replace.org.ua/extensions/om_images/img/5eaf0149dea10/f88.png

Як правильно створити виняток (Throw Exception) і отримати його ? Зараз єдиний вихід це читати потік Response, а потім його парсити. Можна зробити так щоб повідомлення відправлялося зразу "-3" ?