1

Тема: Потрібна підказка!

Підкажіть, будь ласка, як це можна зробити? Можливо приклад є якийсь?
"Модифікуйте програму побудови геометричних фігур наступним чином: додайте головне меню, в якому пункт «Налаштуваня» містить підпункти – «Налаштуваня зображень» та «Налаштування тексту». При виборі пункту «Налаштування зображень» з’являється діалогове вікно для вибору кольору та розміру кожної з тьох фігур. При натискані на підпункт головного меню «Налаштування тексту» аналогічно зявляється діалогове вікно для налаштування розміру і колору тексу до кожного зображення."

def triangle():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(t, fill='yellow', outline='white')
  canvas.coords(t, (50, 200, 340, 200, 110, 60))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення трикутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=('Times', 14), foreground='blue')

def rectangle():
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(r, fill='blue', outline='white')
  canvas.coords(r, (80, 50, 320, 200))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення прямокутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=('Times', 14), foreground='black')
  
def oval():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(c, fill = 'red', outline = 'black')
  canvas.coords(c, (300, 40, 100, 240))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення кола')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=('Times', 14), foreground='black')

def cleaning():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Очищення полотна')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=('Times', 14), foreground='black')
   

win = Tk()
b_triangle = Button(text = "Трикутник", width = 15, command = triangle)
b_rectangle = Button(text = "Прямокутник", width = 15, command = rectangle)
b_oval = Button(text = "Коло", width=15, command = oval)
b_cleaning = Button(text = "Очищення полотна", width=15, command = cleaning)

canvas = Canvas(width=400, height=300, bg='#fff')
text = Text(width=55, height=5, bg='#fff', wrap=WORD)

t = canvas.create_polygon(0, 0, 0, 0, 0, 0)
r = canvas.create_rectangle(0, 0, 0, 0)
c = canvas.create_oval(0, 0, 0, 0)


b_triangle.grid(row=0, column=0)
b_rectangle.grid(row=1, column=0)
b_oval.grid(row=2, column=0)
b_cleaning.grid(row=3, column=0)


canvas.grid(row=0, column=1, rowspan=10)
text.grid(row=11, column=1, rowspan=3)
win.mainloop()

2

Re: Потрібна підказка!

будеш задавати дурні питання, той отримуватимеш відповіді свинособачою без попередження

3

Re: Потрібна підказка!

Документацію читали?

4

Re: Потрібна підказка!

koala написав:

Документацію читали?

Так, я все опрацював, дякую за посилання. Потрібна підказка ще

from tkinter import *
from tkfontchooser import askfont
from tkinter import colorchooser
from tkinter import messagebox

fon = ('Times', 14)
color = 'green'
size1 = "30"
def triangle():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(t, fill=color, outline='white',width=size1)
  canvas.coords(t, (50, 200, 340, 200, 110, 60))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення трикутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fon, foreground='blue')

def rectangle():
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(r, fill='blue', outline='white')
  canvas.coords(r, (80, 50, 320, 200))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення прямокутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')
  
  
def oval():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(c, fill = 'red', outline = 'black')
  canvas.coords(c, (300, 40, 100, 240))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення кола')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')

def cleaning():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Очищення полотна')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')

def Color():
  (rgb, hg) = colorchooser.askcolor()
  global color
  color = hg

#def Size():


def Font():
  font = askfont(win)
  if font:
    font['family'] = font['family'].replace(' ', '\ ')
    font_str = "%(family)s %(size)i %(weight)s %(slant)s" % font
    if font['underline']:
      font_str += ' underline'
    if font['overstrike']:
      font_str += ' overstrike'
    text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
    text.tag_config('title', font=font_str)
    global fonr
    fonr = font_str
    

win = Tk()
main_menu = Menu()

file_menu = Menu(tearoff=0)

file_menu1 = Menu(tearoff=0)
file_menu1.add_command(label="Налаштуваня зображень", command=Color) #and Size)
file_menu1.add_command(label="Налаштування тексту", command=Font)
file_menu.add_cascade(label="Налаштування", menu=file_menu1)
file_menu.add_separator()
file_menu.add_command(label="Вийти", command = exit)

main_menu.add_cascade(label="Меню", menu=file_menu)

win.config(menu=main_menu)

b_triangle = Button(text = "Трикутник", width = 15, command = triangle)
b_rectangle = Button(text = "Прямокутник", width = 15, command = rectangle)
b_oval = Button(text = "Коло", width=15, command = oval)
b_cleaning = Button(text = "Очищення полотна", width=15, command = cleaning)

canvas = Canvas(width=400, height=300, bg='#fff')
text = Text(width=55, height=5, bg='#fff', wrap=WORD)

t = canvas.create_polygon(0, 0, 0, 0, 0, 0)
r = canvas.create_rectangle(0, 0, 0, 0)
c = canvas.create_oval(0, 0, 0, 0)


b_triangle.grid(row=0, column=0)
b_rectangle.grid(row=1, column=0)
b_oval.grid(row=2, column=0)
b_cleaning.grid(row=3, column=0)


canvas.grid(row=0, column=1, rowspan=10)
text.grid(row=11, column=1, rowspan=3)
win.mainloop()

Я модифікував, але розмір фігур не знаю як зобразити ідея є.(Ми робимо максимально великі фігури і контурами(білими) їх зменшуємо). Підкажіть, будь ласка, як краще зробити і можливо приклад є якийсь, мені так краще вчитися)

5

Re: Потрібна підказка!

Поясніть, що саме ви не розумієте з розміром. Ви ж його виставляєте.

6

Re: Потрібна підказка!

Ну і позбирали б код у якийсь клас, чи що.