1

Тема: Підкажіть, що роблю не так)

Хочу зробити, щоб мій регулювати розмір фігури у програмі, але щось не виходить.

from tkinter import *
from tkfontchooser import askfont
from tkinter import colorchooser
from tkinter import messagebox

fonr = ('Times', 14)
color = 'green'
size1 = "30"
def triangle():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(t, fill=color, outline='white',width=size1)
  canvas.coords(t, (50, 200, 340, 200, 110, 60))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення трикутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='blue')

def rectangle():
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(r, fill='blue', outline='white')
  canvas.coords(r, (80, 50, 320, 200))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення прямокутника')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')
  
  
def oval():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.itemconfig(c, fill = 'red', outline = 'black')
  canvas.coords(c, (300, 40, 100, 240))
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Зображення кола')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')

def cleaning():
  canvas.coords(r, (0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(t, (0, 0, 0, 0, 0, 0))
  canvas.coords(c, (0, 0, 0, 0))
  
  text.delete(1.0, END)
  text.insert(1.0, 'Очищення полотна')
  text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
  text.tag_config('title', font=fonr, foreground='black')
  
def Color():
  (rgb, hg) = colorchooser.askcolor()
  global color
  color = hg
  
def Font():
  font = askfont(win)
  if font:
    font['family'] = font['family'].replace(' ', '\ ')
    font_str = "%(family)s %(size)i %(weight)s %(slant)s" % font
    if font['underline']:
      font_str += ' underline'
    if font['overstrike']:
      font_str += ' overstrike'
    text.tag_add('title', '1.0', '1.end')
    text.tag_config('title', font=font_str)
    global fonr
    fonr = font_str


def Size():
  a = Scale.get()
  Scale(root,orient=HORIZONTAL,length=300,from_=50,to=80,tickinterval=5,resolution=5)
  print (a)   

win = Tk()
main_menu = Menu()
file_menu = Menu(tearoff=0)
file_menu1 = Menu(tearoff=0)
file_menu2 = Menu(tearoff=0)

file_menu2.add_command(label="Колір", command=Color)
file_menu2.add_command(label="Розмір",command=Size)
file_menu1.add_cascade(label="Налаштування зображень", menu=file_menu2)
file_menu1.add_command(label="Налаштування тексту", command=Font)
file_menu.add_cascade(label="Налаштування", menu=file_menu1)
file_menu.add_separator()
file_menu.add_command(label="Вийти", command = exit)

main_menu.add_cascade(label="Меню", menu=file_menu)

win.config(menu=main_menu)

b_triangle = Button(text = "Трикутник", width = 15, command = triangle)
b_rectangle = Button(text = "Прямокутник", width = 15, command = rectangle)
b_oval = Button(text = "Коло", width=15, command = oval)
b_cleaning = Button(text = "Очищення полотна", width=15, command = cleaning)

canvas = Canvas(width=400, height=300, bg='#fff')
text = Text(width=55, height=5, bg='#fff', wrap=WORD)

t = canvas.create_polygon(0, 0, 0, 0, 0, 0)
r = canvas.create_rectangle(0, 0, 0, 0)
c = canvas.create_oval(0, 0, 0, 0)


b_triangle.grid(row=0, column=0)
b_rectangle.grid(row=1, column=0)
b_oval.grid(row=2, column=0)
b_cleaning.grid(row=3, column=0)


canvas.grid(row=0, column=1, rowspan=10)
text.grid(row=11, column=1, rowspan=3)
win.mainloop()

2

Re: Підкажіть, що роблю не так)

Для початку - ви порушуєте п. 3.8 Правил. У вас після карантину дефіцит спілкування, чи що?
Потім - помилка у вас у конкретній функції, причому в консоль виводиться опис помилки. Ви цього не бачите? Запускайте через Idle, чи будь-що інше, де виводиться консоль. Якщо ж ви бачите, але вирішили, що вам буде надто довго це описувати - тоді чому ви вважаєте свій час важливішим за час тих, до кого звертаєтеся по допомогу?
Будь ласка, знайдіть в мережі будь-який приклад використання Scale і порівняйте з тим, що ви робите.
Ну і я не бачу жодних спроб зробити те, що ви написали в описі. Скажіть, у яких конкретно рядках ви намагаєтеся " зробити, щоб мій регулювати розмір фігури у програмі"? Бо ніби очевидно, що якщо ви нічого не зробили - то воно і не вийде.

Подякували: pluszz1