Тема: ТЕОМІНОВО!!! Потрібно написати код на С++ ( за грошове винагородження)

Знаходження наближеного значення функції при заданому значенні аргументу за допомогою інтерполяційних поліномів Ньютона і Лагранжа. Розглянути випадки рівновіддалених і нерівновіддалених вузлів таблиці (інтерполяція). Порівняння методів.