1

Тема: C++ допоможіть виправити помилку

видає помилку - 'lname' is a protected member of 'Аbonent'
дана функція має сортувати список по прізвищу - lname.
допоможіть виправити помилку.
дане поле є захищеним полем іншого класу(protected)

void SortbyLname()  
{
    Note.sort();
      // показать всех
     list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
        for(;IT!=Note.end();IT++)
        std::cout << (*IT).lname<<" "<< std::endl;
      std::cin.get();
  }

2

Re: C++ допоможіть виправити помилку

весь код:

#include<iostream>
#include<ostream>
#include<string>
#include<fstream>
#include<list>
#include<ctime>
using namespace std;
class Аbonent
{
protected:
  string fname;
  string lname;
  string e_mail;
  string PhoneNumber;
  string DateofBirth;
public:
  Аbonent()
  {
    fname="NULL";
    lname="NULL";
    e_mail="NULL";
    PhoneNumber="NULL";
    DateofBirth="NULL";
    
  }
  Аbonent(string f, string l, string e, string P, string D)
  {
    fname = f;
    lname = l;
    e_mail = e;
    PhoneNumber = P;
    DateofBirth = D;
  }
 
  // void ShowByFewParameters(){}
  void Setlname()
          {
            cout << "введите фамилию"<<this->lname<<endl;
            cin >> lname;
          }
      string Getlname()
          {
            return lname;
          }

  void Setfname()
          {
            cout << "введите имя" << endl;
            cin >> fname;
          }
      string Getfname()
          {
            return fname;
          }
  void Setemail()
          {
            cout << "введите адрес електронной почты" <<this->e_mail<< endl;
            cin >> e_mail;
          }
      string Getemail()
          {
            return e_mail;
          }
   void SetPhone()
          {
            cout << "введите номер телефона " <<this->PhoneNumber<< endl;
            cin >> PhoneNumber;
          }
      string GetPhone()
          {
            return PhoneNumber;
          }
  void SetDateofbirth()
          {
            cout << "введите дату рождения" <<this->DateofBirth<< endl;
            cin >> DateofBirth;
          }
          string GetDateofBirth()
          {
            return DateofBirth;
          }
  void setallINFO()
          {
            Setlname();
            Setfname();
            Setemail();
            SetPhone();
            SetDateofbirth();
          }

  friend ostream& operator<< (ostream & out,Аbonent& obj);
  friend istream& operator>>(istream &in, Аbonent& obj);
};
std::ostream& operator<< (std::ostream& out, Аbonent& obj)
{
  out << obj.lname << endl;
  out << obj.fname << endl;
  out << obj.e_mail << endl;
  out << obj.PhoneNumber << endl;
  out << obj.DateofBirth<< endl;
  return out;
}
std::istream& operator>>(std::istream &in, Аbonent & obj)
{
  in>>obj.lname;
  in>>obj.DateofBirth;
  in>>obj.fname;
  in>>obj.e_mail;
  in>>obj.PhoneNumber;
  return in;
}


class Notebook

{
private:
  list<Аbonent>Note;
public:
  friend class Abonent;
  string lname="NULL";
    Notebook()
  {
    Note.clear();
  }
  void add_client()
  {
  //Добавление новой записи
  Аbonent* tmp = new Аbonent();
  tmp->setallINFO();
  this->Note.push_back(*tmp);
  delete tmp;
  }
  void add_client(Аbonent tmp)
  //перегрузка метода добавления новой записи
  {
    this->Note.push_back(tmp);
  }
  //вывод всех записей
  void Output()
  {
  list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
  for (;IT!=Note.end();IT++)
  {
    cout<<*IT<<endl;
  }
  }
  void SearchByFname(string F)
  {
    bool f=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(F==(*IT).Getfname())
        cout<<*IT<<endl;
      f=true;
    }
    if(!f)
      cout<<"нет такого имени в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByLname(string L)
  {
    bool l=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
     if(L==(*IT).Getlname())
       cout<<*IT<<endl;
      l=true;
    }
    if(!l)
      cout<<"нет такой фамилии в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByEmail(string E)
  {
    bool e=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(E==(*IT).Getemail())
        cout<<*IT<<endl;
      e=true;
    }
    if(!e)
      cout<<"нет такой електронной почты в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByPhoneNumber(string P)
  {
    bool p=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(P==(*IT).GetPhone())
        cout<<*IT<<endl;
      p=true;
    }
    if(!p)
      cout<<"нет такого номера телефона в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByDateofBirth(string D)
  {
    bool d=false;
  list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
  for(;IT!=Note.end();IT++)
  {
    if(D==(*IT).Getemail())
      cout<<*IT<<endl;
    d=true;
  }
  if(!d)
    cout<<"нет такой даты в записной книжке"<<endl;
  }
  void SortbyLname()
  {
    Note.sort();
      // показать всех
     list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
        for(;IT!=Note.end();IT++)
        std::cout << (*IT).lname<<" "<< std::endl;
      std::cin.get();
  }
  };
void Menu()
  {
  cout<<"Заполните пожалуйста данные"<<endl;
  cout<<"1 - Добавить новую запись"<<endl;
  cout<<"2 - Показать информацию по имени"<<endl;
  cout<<"3 - Показать информацию по фамилии"<<endl;
  cout<<"4 - Показать информацию по Дате рождения"<<endl;
  cout<<"5 - Показать информацию по електронной почте"<<endl;
  cout<<"6 - Сортировать по фамилии"<<endl;
  cout<<"7 - Показать информацию по нескольким признакам"<<endl;
  cout<<"8 - Удалить информацию"<<endl;
  cout<<"9 - EXIT"<<endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"rus");
  Аbonent A;
  Notebook N;
  string TMP;
  list<Аbonent>::iterator tmp_abonent;
  int Menu=0;
  int Sub_Menu;
  do
  {
    system("cls");
    cin>>Menu;
    switch (Menu)
    {
  case 1:
  cout<<"добавление новой записи"<<endl;
  N.add_client();
  case 2:
  cout<<"Показ информации по имени"<<endl;
  cout<<"Введите имя"<<endl;
  cin>>TMP;
  N.SearchByFname(TMP);
  cout<<"Введите другое имя"<<endl;
  case 3:
    cout<<"Показ информации по фамилии"<<endl;
    cout<<"Введите фамилию"<<endl;
    cin>>TMP;
    N.SearchByLname(TMP);
    cout<<"Введите другую фамилию"<<endl;
      case 4:
        cout<<"Показ информации по Дате Рождения"<<endl;
        cout<<"Введите Дату Рождения"<<endl;
        cin>>TMP;
        N.SearchByDateofBirth(TMP);
        cout<<"Введите другую дату рождения"<<endl;
      case 5:
          cout<<"Показ информации по Електронной почте"<<endl;
          cout<<"Введите адрес електронной почты"<<endl;
          cin>>TMP;
          N.SearchByEmail(TMP);
          cout<<"Введите другой адрес електронной почты"<<endl;
      case 6:
        cout<<"Сортировка по фамилии"<<endl;
        N.SortbyLname();
      case 7:
        
        
    
  }
  

}
  while(Menu!=9);
}

3

Re: C++ допоможіть виправити помилку

Ви, здається, так і не зрозуміли, що я вам написав в іншій темі.
Невирівняний код - це ознака неповаги до тих, хто його буде читати. Ви звертаєтеся по допомогу до тих, кого не поважаєте? Серйозно?
Ваш код складно читати. Вирівняйте його. Після кожної { збільшуйте відступ, припустимо, на 4 пробіли. З кожною } зменшуйте на стільки ж. Всередині if, for, while, do збільшуйте відступ навіть без фігурних дужок на один рядок (так, ніби вони б там були). В чому проблема?

4

Re: C++ допоможіть виправити помилку

вибачаюсь...
так краще?

#include<iostream>
#include<ostream>
#include<string>
#include<fstream>
#include<list>
#include<ctime>
using namespace std;
class Аbonent
{
protected:
  string fname;
  string lname;
  string e_mail;
  string PhoneNumber;
  string DateofBirth;
public:
  Аbonent()
  {
    fname="NULL";
    lname="NULL";
    e_mail="NULL";
    PhoneNumber="NULL";
    DateofBirth="NULL";
    
  }
  Аbonent(string f, string l, string e, string P, string D)
  {
    fname = f;
    lname = l;
    e_mail = e;
    PhoneNumber = P;
    DateofBirth = D;
  }
  
  // void ShowByFewParameters(){}
  void Setlname()
  {
    cout << "введите фамилию"<<this->lname<<endl;
    cin >> lname;
  }
  string Getlname()
  {
    return lname;
  }
  
  void Setfname()
  {
    cout << "введите имя" << endl;
    cin >> fname;
  }
  string Getfname()
  {
    return fname;
  }
  void Setemail()
  {
    cout << "введите адрес електронной почты" <<this->e_mail<< endl;
    cin >> e_mail;
  }
  string Getemail()
  {
    return e_mail;
  }
  void SetPhone()
  {
    cout << "введите номер телефона " <<this->PhoneNumber<< endl;
    cin >> PhoneNumber;
  }
  string GetPhone()
  {
    return PhoneNumber;
  }
  void SetDateofbirth()
  {
    cout << "введите дату рождения" <<this->DateofBirth<< endl;
    cin >> DateofBirth;
  }
  string GetDateofBirth()
  {
    return DateofBirth;
  }
  void setallINFO()
  {
    Setlname();
    Setfname();
    Setemail();
    SetPhone();
    SetDateofbirth();
  }
  
  friend ostream& operator<< (ostream & out,Аbonent& obj);
  friend istream& operator>>(istream &in, Аbonent& obj);
};
std::ostream& operator<< (std::ostream& out, Аbonent& obj)
{
  out << obj.lname << endl;
  out << obj.fname << endl;
  out << obj.e_mail << endl;
  out << obj.PhoneNumber << endl;
  out << obj.DateofBirth<< endl;
  return out;
}
std::istream& operator>>(std::istream &in, Аbonent & obj)
{
  in>>obj.lname;
  in>>obj.DateofBirth;
  in>>obj.fname;
  in>>obj.e_mail;
  in>>obj.PhoneNumber;
  return in;
}


class Notebook

{
private:
  list<Аbonent>Note;
public:
  friend class Abonent;
  string lname="NULL";
  Notebook()
  {
    Note.clear();
  }
  void add_client()
  {
    //Добавление новой записи
    Аbonent* tmp = new Аbonent();
    tmp->setallINFO();
    this->Note.push_back(*tmp);
    delete tmp;
  }
  void add_client(Аbonent tmp)
  //перегрузка метода добавления новой записи
  {
    this->Note.push_back(tmp);
  }
  //вывод всех записей
  void Output()
  {
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for (;IT!=Note.end();IT++)
    {
      cout<<*IT<<endl;
    }
  }
  void SearchByFname(string F)
  {
    bool f=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(F==(*IT).Getfname())
        cout<<*IT<<endl;
      f=true;
    }
    if(!f)
      cout<<"нет такого имени в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByLname(string L)
  {
    bool l=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(L==(*IT).Getlname())
        cout<<*IT<<endl;
      l=true;
    }
    if(!l)
      cout<<"нет такой фамилии в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByEmail(string E)
  {
    bool e=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(E==(*IT).Getemail())
        cout<<*IT<<endl;
      e=true;
    }
    if(!e)
      cout<<"нет такой електронной почты в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByPhoneNumber(string P)
  {
    bool p=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(P==(*IT).GetPhone())
        cout<<*IT<<endl;
      p=true;
    }
    if(!p)
      cout<<"нет такого номера телефона в записной книжке"<<endl;
  }
  void SearchByDateofBirth(string D)
  {
    bool d=false;
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
    {
      if(D==(*IT).Getemail())
        cout<<*IT<<endl;
      d=true;
    }
    if(!d)
      cout<<"нет такой даты в записной книжке"<<endl;
  }
  void SortbyLname()
  {
    Note.sort();
    // показать всех
    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
      std::cout << (*IT).lname<<" "<< std::endl;
    std::cin.get();
  }
};
void Menu()
{
  cout<<"Заполните пожалуйста данные"<<endl;
  cout<<"1 - Добавить новую запись"<<endl;
  cout<<"2 - Показать информацию по имени"<<endl;
  cout<<"3 - Показать информацию по фамилии"<<endl;
  cout<<"4 - Показать информацию по Дате рождения"<<endl;
  cout<<"5 - Показать информацию по електронной почте"<<endl;
  cout<<"6 - Сортировать по фамилии"<<endl;
  cout<<"7 - Показать информацию по нескольким признакам"<<endl;
  cout<<"8 - Удалить информацию"<<endl;
  cout<<"9 - EXIT"<<endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"rus");
  Аbonent A;
  Notebook N;
  string TMP;
  list<Аbonent>::iterator tmp_abonent;
  int Menu=0;
  int Sub_Menu;
  do
  {
    system("cls");
    cin>>Menu;
    switch (Menu)
    {
      case 1:
        cout<<"добавление новой записи"<<endl;
        N.add_client();
      case 2:
        cout<<"Показ информации по имени"<<endl;
        cout<<"Введите имя"<<endl;
        cin>>TMP;
        N.SearchByFname(TMP);
        cout<<"Введите другое имя"<<endl;
      case 3:
        cout<<"Показ информации по фамилии"<<endl;
        cout<<"Введите фамилию"<<endl;
        cin>>TMP;
        N.SearchByLname(TMP);
        cout<<"Введите другую фамилию"<<endl;
      case 4:
        cout<<"Показ информации по Дате Рождения"<<endl;
        cout<<"Введите Дату Рождения"<<endl;
        cin>>TMP;
        N.SearchByDateofBirth(TMP);
        cout<<"Введите другую дату рождения"<<endl;
      case 5:
        cout<<"Показ информации по Електронной почте"<<endl;
        cout<<"Введите адрес електронной почты"<<endl;
        cin>>TMP;
        N.SearchByEmail(TMP);
        cout<<"Введите другой адрес електронной почты"<<endl;
      case 6:
        cout<<"Сортировка по фамилии"<<endl;
        N.SortbyLname();
      case 7:
        cout<<"Показ информации по нескольким признакам"<<endl;
        cout<<"выберите признак1";
        cin>>Sub_Menu;
        if(Sub_Menu==0)
        {
          cout<<"Выберите другой пункт меню"<<endl;
        }
        else
  }
  while(Menu!=9);
}

5

Re: C++ допоможіть виправити помилку

Так, дякую.
У вас є ґеттер Getlname(). В чому проблема написати

    list<Аbonent>::iterator IT=Note.begin();
    for(;IT!=Note.end();IT++)
      std::cout << (*IT).Getlname()<<" "<< std::endl;

Конструкція (*x).y має навіть в C скорочений запис x->y, тут можна записати

IT->Getlname()

Але це ще не все. Зараз 2020 рік. А починаючи з C++11, можна робити цикли по колекціях:

for(Аbonent& abonent: Note)
  std::cout << abonent.Getlname() <<std::endl;

Це - синтаксичний цукор над ітераторами, тобто код повністю еквівалентний вашому, зате значно коротший і зручніший, правда?

Подякували: leofun011

6

Re: C++ допоможіть виправити помилку

А є якісь помилки в логіці?

7

Re: C++ допоможіть виправити помилку

Є в заголовку теми.

Подякували: leofun011

8

Re: C++ допоможіть виправити помилку

А в коді?

9

Re: C++ допоможіть виправити помилку

В коді - сортування буде не за тієї ознакою. А так - можна багато чого сказати, але вам же це треба здати? Щоб здати, цього вистачить.

10

Re: C++ допоможіть виправити помилку

а як зробити щоб було за тією?
Хочеться розібратись трохи, а не щоб для галочки і розуміти що до чого?

11

Re: C++ допоможіть виправити помилку

Тоді напишіть власну реалізацію сортування. Хоча б бульбашкою.

12

Re: C++ допоможіть виправити помилку

koala написав:

Є в заголовку теми.

Заголовок виправив.

13

Re: C++ допоможіть виправити помилку

як покласти в case7 ті функції, які лежать в кейсах з 2 по 6. (показати інформацію по кільком параметрам одночасно - по прізвищу, імені, даті народження. тобто в одному пункті меню)?

14

Re: C++ допоможіть виправити помилку

leofun01 написав:
koala написав:

Є в заголовку теми.

Заголовок виправив.

вседно є помилка

Подякували: leofun011

15

Re: C++ допоможіть виправити помилку

sasha87 написав:

вседно є помилка

:)

Подякували: sasha871

16

Re: C++ допоможіть виправити помилку

sasha87 написав:

як покласти в case7 ті функції, які лежать в кейсах з 2 по 6. (показати інформацію по кільком параметрам одночасно - по прізвищу, імені, даті народження. тобто в одному пункті меню)?

А це хтось може підказати?

17

Re: C++ допоможіть виправити помилку

переробив трохи сортування, створив предикат. але помилка після Note.

bool Lname(Notebook& a1, Notebook& a2)
  {
    return a1.lname < a2.lname;
  }
  void SortBylname() 
  {
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
   Note.sort(Note.begin(),Note.end(),Lname);
  }

18

Re: C++ допоможіть виправити помилку

В 1970-х, коли комп'ютери були великі, а обсяги їхньої пам'яті маленькі, компілятори не могли детально повідомити про помилку - лише про факт, що вона є, і, в кращому разі, в якому рядку. З того часу комп'ютери зробили певний прогрес, і компілятори теж розвинулися. До чого це? До того, що або ви працюєте з дуже старим компілятором, і я наполегливо раджу вам перейти на новіший; або ж ви чомусь вирішили погратися з нами в партизана і не скопіювати сюди текст помилки, щоб для нас це виглядало, як компілятор 1970-х. Повірте, це зовсім не так цікаво.
Версію ж про те, що ви вирішили зекономити собі час на трьох кліках мишки і двох комбінаціях клавіш, я відкидаю, як очевидно абсурдну. Людина, що хоче ТАК економити собі час, не вправі розраховувати на те, що хтось, хто захоче відповідати, взагалі прочитає її питання - це ж довше, ніж скопіювати текст помилки, а час економити всі хочуть.

Подякували: leofun011

19

Re: C++ допоможіть виправити помилку

помилки:
Ошибка    C2780    void std::sort(const _RanIt,const _RanIt): требует аргументов: 2, имеется: 3       
Ошибка    C3867    "Notebook::Lname": нестандартный синтаксис; используйте "&", чтобы создать указатель на член   
Ошибка    C3867    "Notebook::SortBylname": нестандартный синтаксис; используйте "&", чтобы создать указатель на член   
Ошибка    C2672    "std::sort": не найдена соответствующая перегруженная функция   

#include<iostream>
#include<ostream>
#include<string>
#include<list>
#include<ctime>
#include<algorithm>
using namespace std;
class Аbonent
{
protected:
  string fname;
  string lname;
  string e_mail;
  string PhoneNumber;
  string DateofBirth;
public:
  /*Аbonent()
  {
    fname = "NULL";
    lname = "NULL";
    e_mail = "NULL";
    PhoneNumber = "NULL";
    DateofBirth = "NULL";

  }*/
  Аbonent()
  {
    fname=this->fname;
    lname = this->lname;
    e_mail =this->e_mail;
    PhoneNumber = this->PhoneNumber;
    DateofBirth = this->DateofBirth;
  }

  // void ShowByFewParameters(){}
  void Setlname()
  {
    cout << "введите фамилию" << this->lname << endl;
    cin >> lname;
  }
  string Getlname()
  {
    return lname;
  }

  void Setfname()
  {
    cout << "введите имя" << endl;
    cin >> fname;
  }
  string Getfname()
  {
    return fname;
  }
  void Setemail()
  {
    cout << "введите адрес електронной почты" << this->e_mail << endl;
    cin >> e_mail;
  }
  string Getemail()
  {
    return e_mail;
  }
  void SetPhone()
  {
    cout << "введите номер телефона " << this->PhoneNumber << endl;
    cin >> PhoneNumber;
  }
  string GetPhone()
  {
    return PhoneNumber;
  }
  void SetDateofbirth()
  {
    cout << "введите дату рождения" << this->DateofBirth << endl;
    cin >> DateofBirth;
  }
  string GetDateofBirth()
  {
    return DateofBirth;
  }
  void setallINFO()
  {
    Setlname();
    Setfname();
    Setemail();
    SetPhone();
    SetDateofbirth();
  }

  friend ostream& operator<< (ostream& out, Аbonent& obj);
  friend istream& operator>>(istream& in, Аbonent& obj);
};
std::ostream& operator<< (std::ostream& out, Аbonent& obj)
{
  out << obj.lname << endl;
  out << obj.fname << endl;
  out << obj.e_mail << endl;
  out << obj.PhoneNumber << endl;
  out << obj.DateofBirth << endl;
  return out;
}
std::istream& operator>>(std::istream& in, Аbonent& obj)
{
  in >> obj.lname;
  in >> obj.DateofBirth;
  in >> obj.fname;
  in >> obj.e_mail;
  in >> obj.PhoneNumber;
  return in;
}
class Notebook

{
private:
  list<Аbonent>Note
  {
    Аbonent()
  };
public:
  string lname = "NULL";
  Notebook()
  {
    Note.clear();
  }
  void add_client()
  {
    //Добавление новой записи
    Аbonent* tmp = new Аbonent();
    tmp->setallINFO();
    this->Note.push_back(*tmp);
    delete tmp;
  }
  void add_client(Аbonent tmp)
    //перегрузка метода добавления новой записи
  {
    this->Note.push_back(tmp);
  }
  //вывод всех записей
  void Output()
  {
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      cout << *IT << endl;
    }
  }
  void SearchByFname(string F)
  {
    bool f = false;
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      if (F == (*IT).Getfname())
        cout << *IT << endl;
      f = true;
    }
    if (!f)
      cout << "нет такого имени в записной книжке" << endl;
  }
  void SearchByLname(string L)
  {
    bool l = false;
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      if (L == (*IT).Getlname())
        cout << *IT << endl;
      l = true;
    }
    if (!l)
      cout << "нет такой фамилии в записной книжке" << endl;
  }
  void SearchByEmail(string E)
  {
    bool e = false;
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      if (E == (*IT).Getemail())
        cout << *IT << endl;
      e = true;
    }
    if (!e)
      cout << "нет такой електронной почты в записной книжке" << endl;
  }
  void SearchByPhoneNumber(string P)
  {
    bool p = false;
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      if (P == (*IT).GetPhone())
        cout << *IT << endl;
      p = true;
    }
    if (!p)
      cout << "нет такого номера телефона в записной книжке" << endl;
  }
  void SearchByDateofBirth(string D)
  {
    bool d = false;
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
    for (; IT != Note.end(); IT++)
    {
      if (D == (*IT).Getemail())
        cout << *IT << endl;
      d = true;
    }
    if (!d)
      cout << "нет такой даты в записной книжке" << endl;
  }
  bool Lname(Notebook& a1, Notebook& a2)
  {
    return a1.lname < a2.lname;
  }
  void sort() {}
  void SortBylname() 
  {
    list<Аbonent>::iterator IT = Note.begin();
     std::sort(Note.begin(),Note.end(),Lname);
  }
};
void Menu()
{
  cout << "Заполните пожалуйста данные" << endl;
  cout << "1 - Добавить новую запись" << endl;
  cout << "2 - Показать информацию по имени" << endl;
  cout << "3 - Показать информацию по фамилии" << endl;
  cout << "4 - Показать информацию по Дате рождения" << endl;
  cout << "5 - Показать информацию по електронной почте" << endl;
  cout << "6 - Сортировать по фамилии" << endl;
  cout << "7 - Показать информацию по нескольким признакам" << endl;
  cout << "8 - Удалить информацию" << endl;
  cout << "9 - EXIT" << endl;
}
int main()
{
  setlocale(LC_ALL, "rus");
  Аbonent A;
  Notebook N;
  string TMP;
  list<Аbonent>::iterator tmp_abonent;
  int Menu = 0;
  int Sub_Menu;
  do
  {
    system("cls");
    cin >> Menu;
    switch (Menu)
    {
    case 1:
      cout << "добавление новой записи" << endl;
      N.add_client();
    case 2:
      cout << "Показ информации по имени" << endl;
      cout << "Введите имя" << endl;
      cin >> TMP;
      N.SearchByFname(TMP);
      cout << "Введите другое имя" << endl;
    case 3:
      cout << "Показ информации по фамилии" << endl;
      cout << "Введите фамилию" << endl;
      cin >> TMP;
      N.SearchByLname(TMP);
      cout << "Введите другую фамилию" << endl;
    case 4:
      cout << "Показ информации по Дате Рождения" << endl;
      cout << "Введите Дату Рождения" << endl;
      cin >> TMP;
      N.SearchByDateofBirth(TMP);
      cout << "Введите другую дату рождения" << endl;
    case 5:
      cout << "Показ информации по Електронной почте" << endl;
      cout << "Введите адрес електронной почты" << endl;
      cin >> TMP;
      N.SearchByEmail(TMP);
      cout << "Введите другой адрес електронной почты" << endl;
    case 6:
      cout << "Сортировка по фамилии" << endl;
      N.SortBylname;
    case 7:
      cout << "Показ информации по нескольким признакам" << endl;
      cout << "выберите признак1";

      cin >> Sub_Menu;
      if (Sub_Menu == 0)
      {
        cout << "Выберите другой пункт меню" << endl;
      }
      
    }
  } while (Menu != 9);
}

20

Re: C++ допоможіть виправити помилку

А, тут така ситуація... ні, боюся, вам на цьому форумі більше мало чим допоможуть. Тут мало фахівців з цієї мови. Зверніться на спеціалізований форум.

Подякували: leofun01, dot2