1

Тема: Скалярний добуток векторів

Підскажіть як можна виконати программу

Дано одномірні масиви а та б кожен з якіх містить n – елементів. Скласти програму що шукає скалярний добуток елементів двох масивів.
Буду вдячний за приклад виконання.

2

Re: Скалярний добуток векторів

Просто в циклі додаєте попарні добутки до однієї змінної.
Це якщо просто якийсь геній на автоматі переклав вектори як масиви, а не визначив скалярний добуток для масивів як щось інше.

Подякували: leofun011

3

Re: Скалярний добуток векторів

<int SortMas(float a[], float b[], int* n, int a, int b, int c) {
  cout << "Åëåìåíòè ìàñèâó ï³ñëÿ âïîðÿäêóâàííÿ:";
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < *n; i++) {
  a=*(a+i);
  b=*(b+i);
  c=a*b;
  }
  return 0;
}>

В чому тут помилка ?

4

Re: Скалярний добуток векторів

Мітя написав:
<int SortMas(float a[], float b[], int* n, int a, int b, int c) {
  cout << "Åëåìåíòè ìàñèâó ï³ñëÿ âïîðÿäêóâàííÿ:";
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < *n; i++) {
  a=*(a+i);
  b=*(b+i);
  c=a*b;
  }
  return 0;
}>

В чому тут помилка ?

в кодуванні  :D

Подякували: koala, leofun01, grinyuk3093

5

Re: Скалярний добуток векторів

Мітя написав:

В чому тут помилка ?

На це питання вам добре відповість компілятор.
Спробуйте переформулювати питання і отримати відповідь самостійно. За 2-3 цикли ви або запустите програму, або нарешті отримаєте таке питання, яке варто ставити на форумі.

Подякували: leofun011

6

Re: Скалярний добуток векторів

#include <iostream>

float DotProduct(float[], float[], size_t&);

int main() {
  size_t len = 4;
  
  float A[len] = {2, 4, 6, 8};
  float B[len] = {1, 3, 5, 7};
  
  std::cout << DotProduct(A, B, len);
}

float DotProduct(float a[], float b[], size_t &n) {
  float sum = 0.;
  for (size_t i = 0; i < n; i++) {
    sum += a[i] * b[i];
  }
  return sum;
}
Подякували: leofun011

7

Re: Скалярний добуток векторів

Чому без const? Ви ж тільки sum змінюєте, все решта має бути const! І це в 2020 році!

Подякували: FakiNyan, leofun01, grinyuk3093