1

Тема: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

Я вирішив спробувати зробити цю задачу, бо вона прикладного характеру. Програма працює, але алготестер каже, що перевищено ліміт пам'яті.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String numbers = in.nextLine();
    String number1 = numbers.substring(0, numbers.indexOf(' ')),
        number2 = numbers.substring(numbers.indexOf(' ') + 1);
    numbers = null;
    boolean b1 = false;
    if (number1.length() > number2.length()) b1 = true;

    //створюю масив з запасом на 1 елемент, бо сума може бути більшою за більше з чисел
    byte arr[] = new byte[ (b1)?number1.length()+1:number2.length()+1 ];
    //менший з рядків збільшую до розмірів більшого рядка шляхом дописування на початку нулів
    while (number1.length() != number2.length()){
      if (b1) number2 = "0" + number2;
      else number1 = "0" + number1;
    }
    // кожну з цифр перетворюю в int і додаю (в стовпчик)
    for (int i = arr.length-1; i >0; i--){
       arr[i] += Integer.parseInt(number1.substring(i-1, i)) + Integer.parseInt(number2.substring(i-1, i));

      arr[i-1] = (byte)(arr[i]/10);
      arr[i] %=10;
    }
    // якщо перша цифра не нуль, то виводжу
    if (arr[0] != 0) System.out.print(arr[0]);
    //виводжу всі наступні цифри
    for (int i = 1; i < arr.length; i++){
      System.out.print(arr[i]);
    }

  }
}

Також знаходив програми в Інтернеті, але знову і знову пише, що ліміт пам'яті на 2 прикладі.(Всі наступні програми не мої).

import java.util.*;

public class Main {
  int maxsize=0;
  int top=-1;
  int array []=new int [0];


  public Main (int size)
  {
    maxsize=size;
    array=new int [maxsize];
  }

  public void push (int x)
  {
    top=top+1;
    array[top]=x;
  }

  public int pop ()
  {
    int elt=array[top];
    top--;
    return elt;

  }

  public boolean stackisfull()
  {
    return(top==maxsize-1);
  }

  public boolean stackisempty()
  {
    return(top==-1);
  }

  public int peak ()
  {
    int peak =array[top];
    return peak;
  }

  public static void main (String args[]){
    Scanner in=new Scanner (System.in);

    String number = in.nextLine();

    String number1 = number.substring(0,(number.indexOf(' ')) );
    String number2 = number.substring(number.indexOf(' ')+1);

    String temp="";
    if(number1.length()>number2.length())
    {
      temp=number1;
      number1=number2;
      number2=temp;
    }

    int k=0;


    Main S1 = new Main (number1.length());

    for(int i=0;i<number1.length();i++)
    {
      String str=Character.toString(number1.charAt(i));
      S1.push(Integer.parseInt(str));
    }

    Main S2 = new Main (number2.length());

    for(int i=0;i<number2.length();i++)
    {
      String str=Character.toString(number2.charAt(i));
      S2.push(Integer.parseInt(str));
    }

    Main S3 =new Main (number2.length());

    while(!S1.stackisempty())
    {
      int x=S1.pop();
      int y=S2.pop();

      int times=(x+y+k)/10; int remainder =(x+y+k)%10;
      k=0;

      if(times==0)
      {
        S3.push(remainder);
      }

      else
      {
        S3.push(remainder);
        k=1;
      }
    }
    while(!S2.stackisempty())
    {
      if(k==1)
      {
        S3.push(k+S2.pop());
        k=0;
      }
      else
        S3.push(S2.pop());
    }

    if ( Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)) >9 ){
      System.out.print( (Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)))/10 );
    }

    while(!S3.stackisempty())
    {
      System.out.print(S3.pop());
      //if ( Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)) >9 ){
      //
      //}
    }

  }
}
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String number = in.nextLine();

    String number1 = number.substring(0,(number.indexOf(' ')) );
    String number2 = number.substring(number.indexOf(' ')+1);
    BigInteger a = new BigInteger(number1);
    BigInteger b = new BigInteger(number2);
    System.out.println( a.add(b) );

  }


}
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String number = in.nextLine();

    String number1 = number.substring(0,(number.indexOf(' ')) );
    String number2 = number.substring(number.indexOf(' ')+1);
    System.out.println(findSum(number1,number2));

  }

  static String findSum(String str1, String str2)
  {
    // Before proceeding further, make sure length
    // of str2 is larger.
    if (str1.length() > str2.length()){
      String t = str1;
      str1 = str2;
      str2 = t;
    }

    // Take an empty String for storing result
    String str = "";

    // Calculate length of both String
    int n1 = str1.length(), n2 = str2.length();
    int diff = n2 - n1;

    // Initially take carry zero
    int carry = 0;

    // Traverse from end of both Strings
    for (int i = n1 - 1; i>=0; i--)
    {
      // Do school mathematics, compute sum of
      // current digits and carry
      int sum = ((int)(str1.charAt(i)-'0') +
          (int)(str2.charAt(i+diff)-'0') + carry);
      str += (char)(sum % 10 + '0');
      carry = sum / 10;
    }

    // Add remaining digits of str2[]
    for (int i = n2 - n1 - 1; i >= 0; i--)
    {
      int sum = ((int)(str2.charAt(i) - '0') + carry);
      str += (char)(sum % 10 + '0');
      carry = sum / 10;
    }

    // Add remaining carry
    if (carry > 0)
      str += (char)(carry + '0');

    // reverse resultant String
    return new StringBuilder(str).reverse().toString();
  }

}
import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String number = in.nextLine();

    String number1 = number.substring(0,(number.indexOf(' ')) );
    String number2 = number.substring(number.indexOf(' ')+1);
    System.out.println(findSum(number1,number2));

  }

  static String findSum(String str1, String str2)
  {
    // Before proceeding further, make sure length
    // of str2 is larger.
    if (str1.length() > str2.length()){
      String t = str1;
      str1 = str2;
      str2 = t;
    }

    // Take an empty String for storing result
    String str = "";

    // Calculate length of both String
    int n1 = str1.length(), n2 = str2.length();

    // Reverse both of Strings
    str1=new StringBuilder(str1).reverse().toString();
    str2=new StringBuilder(str2).reverse().toString();

    int carry = 0;
    for (int i = 0; i < n1; i++)
    {
      // Do school mathematics, compute sum of
      // current digits and carry
      int sum = ((int)(str1.charAt(i) - '0') +
          (int)(str2.charAt(i) - '0') + carry);
      str += (char)(sum % 10 + '0');

      // Calculate carry for next step
      carry = sum / 10;
    }

    // Add remaining digits of larger number
    for (int i = n1; i < n2; i++)
    {
      int sum = ((int)(str2.charAt(i) - '0') + carry);
      str += (char)(sum % 10 + '0');
      carry = sum / 10;
    }

    // Add remaining carry
    if (carry > 0)
      str += (char)(carry + '0');

    // reverse resultant String
    str = new StringBuilder(str).reverse().toString();

    return str;
  }

}

Буду вдячний за допомогу!

2

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

https://algotester.com/uk/ArchiveProble … File/40149

3

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

Гадаю, проблема в тому, що Java не звільняє пам'ять без потреби. В результаті ось такі фокуси

    while (number1.length() != number2.length()){
      if (b1) number2 = "0" + number2;
      else number1 = "0" + number1;
    }

призводять до купи шматочків, які чекають на звільнення, але поки що займають місце.
Можете пододавати

System.gc();

в усі місця, де може переповнитися пам'ять.
Якщо не допоможе - виділяйте масиви фіксованого максимального розміру (111111 для вхідних і 111112 для результату) і читайте вхід по одному символу.

Подякували: zxzpogoncuk1

4

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

koala написав:

Якщо не допоможе - виділяйте масиви фіксованого максимального розміру (111111 для вхідних і 111112 для результату) і читайте вхід по одному символу.

InputStreamReader scanner = new InputStreamReader(System.in);
    char a = (char) scanner.read();

Але довжина вхідного рядка завжди різна і я не знаю , як зробити так, щоб коли рядок закінчився scanner перестав чекати нових символів.

5 Востаннє редагувалося koala (05.07.2020 23:09:09)

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

А вам тут не сканер потрібен. System.in.read() цілком впорається. Просто запам'ятовуйте, скільки цифр ви прочитали в яке число, і потім додавайте з відповідного місця.

Я тут накидав код, що проходить тести, але він усе одно 30МБ зжирає.

ще з універу не люблю жабу

Загалом це можна розгорнути в одну функцію, але тоді доведеться повторювати все введення/обмін по два рази. А так ніби зручніше читається.

class LongInteger {
  public LongInteger() {
    digits = new byte[111112];
    digits[0]=0;//це можна пропустити, але так явно показуємо, що перша цифра в 111112-значному числі - 0, а вводимо з другої
    length = 0; //теж можна пропустити, але теж показуємо явно
    try
    {
      while(true)
      {
        int inp = System.in.read()-'0'; //брудний хак - цифри в кодуванні ідуть поспіль, починаючи з 0
        if(inp<0||9<inp) //якщо це не цифра або не прочиталося - в кінці файлу буде -1
          break;
        digits[++length] = (byte) inp;//заповнюємо з digits[1].
      }
    }
    catch(java.io.IOException e){ //інакше треба на метод ставити throws
    }
  }
  public int get_length() { return length; }
  public void add_shorter(LongInteger other) {
    for(int i_other=other.length,i_this=length;i_this>=0;i_other--,i_this--) { //ідемо по двох числах одночасно
      if(i_other>=0){ //якщо коротше не скінчилося
        digits[i_this] += other.digits[i_other];
      } else if(digits[i_this]<10) { //якщо скінчилося і немає переповнення
        break;
      }
      if(digits[i_this]>=10){ //переповнення
        digits[i_this] -= 10;
        digits[i_this-1] += 1;
      }
    }
  }
  public void print()
  {
    if(digits[0]!=0) //пропускаємо перший 0
      System.out.print(digits[0]);
    for(int i=1;i<=length;i++)
      System.out.print(digits[i]);
  }
  
  private byte[] digits;
  private int length;
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LongInteger number1 = new LongInteger();
    LongInteger number2 = new LongInteger();
    if(number1.get_length()<number2.get_length()) { //якщо друге довше - міняємо їх місцями
      LongInteger temp = number1;
      number1 = number2;
      number2 = temp;
    }
    number1.add_shorter(number2); //додаємо коротше до довшого, щоб не зсувати цифри
    number1.print();
  }
}
Подякували: zxzpogoncuk1

6

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

:| Щось лісапеди в цій країні останнім часом стали дуже актуальні, саме тоді, коли в Java вже давно є клас BigInteger. і хоча користуватися ним без милиць складно, я дуже сумніваюсь, що він гірший за лісапеди

Подякували: zxzpogoncuk1

7 Востаннє редагувалося koala (06.07.2020 07:45:23)

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

ur_naz написав:

:| Щось лісапеди в цій країні останнім часом стали дуже актуальні, саме тоді, коли в Java вже давно є клас BigInteger. і хоча користуватися ним без милиць складно, я дуже сумніваюсь, що він гірший за лісапеди

Вам ніхто не заважає скористатися класом BigInteger, як це зробив я, і переконатися, що розв'язок не проходить через обмеження. Чи вам аби лише ляпнути?

Подякували: leofun01, ExPy, zxzpogoncuk3

8

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

Зверніть увагу на обмеження вхідних даних і памяті. Там треба користувати стрічки, але перед цим почитайте скільки байт може зберігати String в Java.

підказка

2^16

9

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

З чого б це раптом?
https://stackoverflow.com/questions/117 … tring-have

І я ще раз наголошую: проблема тут не в типах даних, а в неадекватно налаштованому GC.

Подякували: leofun01, zxzpogoncuk2

10

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

koala написав:

З чого б це раптом?

Копайте глибше

11

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

Вибачте, але це не внутрішнє представлення String. Це DataInput так кодує. Там поруч є експерименти з довшими за 0xFFFF стрічками - і там воно зупиняється в районі 0x7FFFFFFD. DataInput таке не з'їсть, але ж з цього ніяк не випливає, що внутрішнє представлення String таке.

Подякували: leofun01, zxzpogoncuk2

12

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

koala написав:
class LongInteger {
  public LongInteger() {
    digits = new byte[111112];
    digits[0]=0;//це можна пропустити, але так явно показуємо, що перша цифра в 111112-значному числі - 0, а вводимо з другої
    length = 0; //теж можна пропустити, але теж показуємо явно
    try
    {
      while(true)
      {
        int inp = System.in.read()-'0'; //брудний хак - цифри в кодуванні ідуть поспіль, починаючи з 0
        if(inp<0||9<inp) //якщо це не цифра або не прочиталося - в кінці файлу буде -1
          break;
        digits[++length] = (byte) inp;//заповнюємо з digits[1].
      }
    }
    catch(java.io.IOException e){ //інакше треба на метод ставити throws
    }
  }
  public int get_length() { return length; }
  public void add_shorter(LongInteger other) {
    for(int i_other=other.length,i_this=length;i_this>=0;i_other--,i_this--) { //ідемо по двох числах одночасно
      if(i_other>=0){ //якщо коротше не скінчилося
        digits[i_this] += other.digits[i_other];
      } else if(digits[i_this]<10) { //якщо скінчилося і немає переповнення
        break;
      }
      if(digits[i_this]>=10){ //переповнення
        digits[i_this] -= 10;
        digits[i_this-1] += 1;
      }
    }
  }
  public void print()
  {
    if(digits[0]!=0) //пропускаємо перший 0
      System.out.print(digits[0]);
    for(int i=1;i<=length;i++)
      System.out.print(digits[i]);
  }
  
  private byte[] digits;
  private int length;
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    LongInteger number1 = new LongInteger();
    LongInteger number2 = new LongInteger();
    if(number1.get_length()<number2.get_length()) { //якщо друге довше - міняємо їх місцями
      LongInteger temp = number1;
      number1 = number2;
      number2 = temp;
    }
    number1.add_shorter(number2); //додаємо коротше до довшого, щоб не зсувати цифри
    number1.print();
  }
}

Пане koala, дякую за допомогу! Ваша програма супер, але найкрутіше те, що я зрозумів кожен її рядок.

13 Востаннє редагувалося koala (07.07.2020 23:29:13)

Re: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.

До речі, на repl.it спокійно все обходиться 2,5МБ. Причому найбільше, як я зрозумів, виїдає println на буфери.

Подякували: zxzpogoncuk1