Тема: Онлайн перекладач на азарівку :)

Сьогодні я натрапив на цікавезний ресурс: http://azirivka.blogspot.com/

Переклад перших 3-х правил форуму:
Українською:

Загальні положення
1.1. Мовою спілкування на форумі є українська. Якщо у вас з українською мовою проблема, ви можете використовувати будь-який російськомовний форум такої ж тематики.
1.2. Розміщення тем у розділі "Оцінка сайтів" допускається, якщо сайт створений з метою покращення українського інтернету або являє собою приклад розвитку автора як веб-розробника, тобто з описанням всіх технологій та особливостей реалізації.
1.3. Теми, які не відповідають вимогам діючих правил, переносяться модератором відповідного розділу до розділу "Кошик для сміття" і закриваються.

А тепер азарівка:

Заґальні піліжєння
1.1. Маваю спілкування на фарумі є украйінська. Якща у вас з украйінськаю міваю праблєма, ві міжєтє вікаріставуваті будь-якій расійськамівній фарум такайі ж тєматікі.
1.2. Разміщєння тєм у разділі "Оцінка сайтів" дапускається, якща сайт стварєній з мєтаю пікращєння украйінськаґі інтєрнєту абя являє сібяю пріклад развітку автара як вєб-разрабніка, табта з апісанням всіх тєхналіґій та асіблівастєй рєалізаційі.
1.3. Тємі, які нє відпівідають віміґам діючіх правіл, пєрєнасяться мідєратарам відпівіднаґі разділу да разділу "Кашік для сміття" і закріваються.

Подякували: Chemist-i1

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Круто, раніше навіть думав зробити такий же перекладач

3

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Шевченко недарма плаче...
void UkrToAzi()
{
try
{
  while(1)
  {
    translateNext();
    Kobzar.turnInGrave();
    Kobzar.cryOnce();
  }
}
catch(NoMoreTearsException e)
{
  printf("Я помер? Ні! Відкопайте\n мене із могили!\nЯ плекатиму мову,\nЯк у вас бракне сили!\n");
}
catch(CemeteryExplodedException e)
{
  printf("Досить вже багном паплюжить мову...\n");
}

}

4

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

прапіную в цьаму трєді, спілкуватіся тількі азіравкаю

Подякували: Очі.завидющі1

5

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

<script>
 var say=""; 
function clearIt(){
document.form1.outputform.value="";
document.form1.inputform.value="";
};
function change()
{
document.form1.outputform.value="";
text= document.form1.inputform.value; 
for (var i=0;i<text.length;i++)
{
say=text[i];
switch(text[i]){
case "й":say="й";break;
case "ц":say="ц";break;
case "у":say="у";break; 
case "к":say="к";break; 
case "е":say="є";break; 
case "н":say="н";break; 
case "г":say="ґ";break; 
case "ш":say="ш";break; 
case "щ":say="щ";break; 
case "з":say="з";break; 
case "х":say="х";break;
case "ї":say="йі";break;
case "ф":say="ф";break;
case "і":say="і";break; 
case "в":say="в";break;
case "а":say="а";break;
case "ы":say="і";break;
case "п":say="п";break; 
case "р":say="р";break;
case "о":say="а";break;
case "л":say="л";break;
case "д":say="д";break;
case "ж":say="ж";break;
case "є":say="є";break; 
case "я":say="я";break;
case "ч":say="ч";break; 
case "C":say="C";break;
case "м":say="м";break; 
case "и":say="і";break;
case "т":say="т";break; 
case "ь":say="ь";break;
case "б":say="б";break;
case "ю":say="ю";break;
case "Й":say="Й";break;
case "Ц":say="Ц";break;
case "У":say="У";break; 
case "К":say="К";break; 
case "Е":say="Є";break; 
case "Н":say="Н";break; 
case "Г":say="Г";break; 
case "Ш":say="Ш";break; 
case "Щ":say="Щ";break; 
case "З":say="З";break; 
case "Х":say="Х";break;
case "Ї":say="Йі";break;
case "Ф":say="Ф";break;
case "І":say="І";break; 
case "В":say="В";break;
case "А":say="А";break;
case "П":say="П";break; 
case "Р":say="Р";break;
case "О":say="О";break;
case "Л":say="Л";break;
case "Д":say="Д";break;
case "Ж":say="Ж";break;
case "Є":say="Йе";break; 
case "Я":say="Я";break;
case "Ч":say="Ч";break; 
case "C":say="C";break;
case "М":say="М";break; 
case "И":say="І";break;
case "Т":say="Т";break; 
case "Ь":say="Ь";break;
case "Б":say="Б";break;
case "Ю":say="Ю";break;
}
 if(i>=1){
 if (text[i]=="я" && text[i-1]=="'"){
   say="я"; 
   }
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="б"){
   say="я"; 
   }
 if (text[i]=="ю" && text[i-1]=="'"){
   say="ю"; 
   }
 if (text[i]=="ї" && text[i-1]=="'"){
   say="ї"; 
   }
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="л"){
   say="і"; 
   }
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="C"){
say="і";
}
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="г"){
say="і";
}
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="п"){
say="і";
}
 if (text[i]=="ц" && text[i-1]=="і"){
say="сьц";
}
 if (text[i]=="о" && text[i-1]=="м"){
say="і";
}
  }
document.form1.outputform.value=document.form1.outputform.value+say;
}
};
</script>

ась і вєсь сєкрєт азірава

6 Востаннє редагувалося Очі.завидющі (28.04.2013 22:35:47)

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Трєба трахі пікращіті рушій, наблізівші да аріґіналу: пєрєхід з "о" -> "i" у карєнях слів, у іншіх віпадках - "о" -> "a".
укр. "Трохи" -> чинна азірівка "трахі" -> Запрапінавана азірівка "тріхі"

7

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Очі.завидющі написав:

Трєба трахі пікращіті рушій, наблізівші да аріґіналу: пєрєхід з "о" -> "i" у карєнях слів, у іншіх віпадках - "о" -> "a".
укр. "Трохи" -> чинна азірівка "трахі" -> Запрапінавана азірівка "тріхі"

зрабіть свій пєрєкладач з блєк джєкам і шлюхамі)

8

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Мабуть зраблю, хачя мая рідна мова нє азірівка. Для цьога трєба дівітись багата відєазасідань.

Подякували: miroslav.chandler1

9

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

Ляшко забалакав міваю азіріва з трібуні:

"Добрий дінь, шанівний Микіла Яновіч! Сігодня Вас міжуть відправіти у відстівку. І Ві маєтє туді піті з усімя кровосісямі. Ваш кібінєт міністрів нєефєктівєн, нідіздаітєн. Ві давелі лідей да зубажання. І кіли Ві, гіворячі пра еканоміку, згідуєте папєрєдніків, та я хічю нагадаті Вам, що Ві - прім'єр-міністр вже трі ракі, і мінулій урід Ві теж ачолювалі. Тоєсть Ві сам сібє папєрєднік, панє Азіров. Кіли міліїни молодіх лідей біз роботі, біз зарплаті - Ві працюіте у пінсійнаму віці і кіжен дінь ходітє у кішчячій магазін. Кіли міліїни пінсіонєров отрімує мінше тісячі грівєн пінсії, Ві атрімуєте двідцять тісяч пінсії. Вібірці кіжуть Вам: Да пашлі Ви. Урід Азірова має піті у відстівку!"

10

Re: Онлайн перекладач на азарівку :)

http://ic.pics.сайт-злодій/cgtr/17009897/2047233/2047233_original.jpg