1

Тема: Допоможіть написати метод ООП

Вивести на екран всі вистави і дати їх проходження, які відбудуться в
заданий день тижня.

#include <iostream>
#include <string>
#include <utility>
#include <Windows.h>
using namespace std;

class THEATRE
{
public:
  void GetTheatre()
  {
    for (int i = 0; i < lenght; i++)
    {
      cout << vistava[i].GetInfo() << endl;
    }
  }
  
  void GetTheatre(string days)
  {
    for (int i = 0; i < lenght; i++)
    {
          //?????
    }
  }

private:
  static const int lenght = 2;
  class VISTAVA
  {
  private:
    string Nazva;
    struct DateStruct
    {
      int year{};
      int month{};
      int day{};
    };
    DateStruct dateStruct;
    int Cost;
    string Day_week;
  public:
    VISTAVA(string Nazva, DateStruct dateStruct, int Cost,string Day_week)
    {
      this->Nazva = Nazva;
      this->dateStruct = dateStruct;
      this->Cost = Cost;
      this->Day_week = Day_week;
    }
    string GetInfo()
    {
      return "VISTAVA: Nazva= " + Nazva + "dateStruct= " + + "Cost= " + to_string(Cost) + "Day_week= " + Day_week;
    }
  };
  VISTAVA vistava[lenght]
  {
    VISTAVA("Вистава капітошка", {2020,9,01}, 200, "Четвер"),
    VISTAVA("Вистава капітошка", {2020,9,01}, 200, "Понеділок")
  };
};


int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  THEATRE theatre;
  theatre.GetTheatre();  system("pause");

}

2

Re: Допоможіть написати метод ООП

 1. Назви класів бажано робити з першою великою літерою, повністю великі - константи.

 2. Вистава англійською "performance" чи "show", назва - "name".

 3. Функція, що зветься GetЩось, вочевидь, має повертати це "Щось", а не виводити.

 4. Нащо ви зробили виставу вкладеним класом? Звісно, так можна, але я б радив спершу розібратися взагалі у взаємодії класів, а вже потім щось вкладати. Зазвичай вкладеними роблять класи, щоб приховати їхню механіку від зовнішніх сутностей. Тут зовнішніх сутностей немає, а про вистави у театрі відомо.

 5. Скористуйтеся декомпозицією. Спробуйте написати близько до синтаксису C++, що там на місці знаків питання має відбуватися.

Подякували: ostap34PHP, leofun012