1

Тема: API функції

Мені в універі дали написати курсову з використанням API функцій. Тему дозволили вибрати довіьно. З API функціями працюю перший раз, мав по них пару лабораторних. Які б ви теми підкинули. І як взагальному в сі їх добре застосовувати...

2 Востаннє редагувалося Chemist-i (30.04.2013 18:08:11)

Re: API функції

До чого АПІ?

3

Re: API функції

Якщо мова про Win API, то напиши гру.

Створюєш вікно.

Прихований текст
#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
char lpClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)

{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default color as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      lpClassName,     /* Classname */
      "Windows App",    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nCmdShow);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}


/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
      break;
    default:           /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

Потім обробляєш WM_PAINT. Там щось малюєш. Треба зробити таймер, щоб малювали лише коли потрібно, наприклад, 40 разів на секунду. Коли навчися малювати - додаєш простеньку логіку - і маєш гру:)

4

Re: API функції

LeoDevel написав:

Мені в універі дали написати курсову з використанням API функцій. Тему дозволили вибрати довіьно. З API функціями працюю перший раз, мав по них пару лабораторних. Які б ви теми підкинули. І як взагальному в сі їх добре застосовувати...

API = Application Programming Interface. Себто апі - це певний набір інструментів програмного характеру. WinAPI - стандартні функції та інші сутності самої вінди, яка-небудь бібліотека - теж апі.
Тож або ви недоговорили, або вам. :)

Голий вінапі - не конче файна тема для програмування (якщо тільки ви не хаком вінди займаєтеся). Не скажу, що сотні годин вивчення вінапі зашкодили моєму здоров'ю, але зараз я швидше би писав на WTL (обгортка над вінапі), ніж на власне вінапі. :)

Імго, на чистому вінапі найсмачніше - покопатися у чомусь низькорівневому. У нас колись викладач із цікавості якимось чином витягав функції ядра вінди через покажчики, користуючи вінапі. Зокрема, то була функція розгортання консолі на весь екран програмним шляхом... :)

5

Re: API функції

Вивчаєм WinAPI...,будем щось пробувати....
Про результати напишу, не знаю чи получеться щось з грою...

6

Re: API функції

Імго, підійшла би ідея якої-небудь програмки для діагностики стану компа/упорядкування даних/ололо.

Інтерфейс на WTL, плюс виклики різних функцій вінапі, пов'язаних із системою.

7

Re: API функції

це думаю кращі варіанти...треба приступати,  бо час спливає...................

8

Re: API функції

Bartash написав:

Імго, підійшла би ідея якої-небудь програмки для діагностики стану компа/упорядкування даних/ололо.

Інтерфейс на WTL, плюс виклики різних функцій вінапі, пов'язаних із системою.

WTL - це бібліотека

9

Re: API функції

LeoDevel написав:
Bartash написав:

Імго, підійшла би ідея якої-небудь програмки для діагностики стану компа/упорядкування даних/ололо.

Інтерфейс на WTL, плюс виклики різних функцій вінапі, пов'язаних із системою.

WTL - це бібліотека

І що з того? По-перше, вона базується на WinAPI. По-друге:

плюс виклики різних функцій вінапі, пов'язаних із системою.

Мало хіба такого добра придумано? :)

Прихований текст

Чесно кажучи, WTL - це лише спосіб спростити життя. Логіка у лабі все одно будуватиметься на вінапі, а от інтерфейс буде оформлений простішим і ефективнішим шляхом. Якщо ж WTL - це занадто кошерно, спробуйте прозаїчнішу ATL.