1

Тема: Як я файли на nodejs завантажував

Нещодавно почав вивчати NodeJs та дійшов до моменту, коли пояснювалось, як обробляти на сервері HTML форми.
З формами, що містять прості дані, як от текст - все просто, а от з файлами вже складніше.
В книзі відразу почали розповідати про модуль під назвою formidable, https://www.npmjs.com/package/formidable , але не розповіли про те, як воно робе.
І найгірше, що коли я почав гуглити "nodejs handle multipart/form-data", то не знайшов "нативних" прикладів, без додаткових залежностей, всюди використовувався або ж той самий formidable, або ж multer, а мені хотілось зрозуміти, як воно працює на простому прикладі, без читання сирців того formidable, котрий, швидше за все, використовує цілу купу різних інших модулів.
Тому я пішов складним шляхом, виводив відправлені дані в консоль на стороні серверу, та порівнював їх з тим, що показував vim, коли я відкривав відправлені файли в ньому. І методом проб та помилок зумів написати досить кривий, але працюючий міні-сервер, котрий дозволяє завантажувати PNG та JPG файли.

const http = require("http");
const fs = require("fs");
const join = require("path").join;

// масив з іменами картинок
const pics = [];

// дуже простий сервер, котрий обробляє лише GET та POST запити
const server = http.createServer((req, res) => {
 if (req.method === "GET") {
  get(req, res);
 } else if (req.method === "POST") {
  add(req, res);
 }
});

server.listen(3000);

/**
 * Дана функція обробляє POST запити
 */
function add(req, res) {
 let body = "";
 // Вказуємо, що будемо отримувати бінарні дані
 req.setEncoding("binary");
 // Дані можуть передаватись частинками, тому тут ми зліплюємо ці частинки в одну купу
 req.on(`data`, (chunk) => {
  body += chunk;
 });
 // Ця подія відбувається після того, як ми отримали всі дані, отже змінна body міститиме всі необхідні для обробки дані
 req.on(`end`, () => {
  // Отримуємо "розділювач"
  const boundary = req.headers[`content-type`].split("boundary=")[1];
  // Використовуємо "розділювач" для "нарізання" даних на частинки, котрі будемо обробляти
  body.split(boundary).forEach((item) => {
   // -- сигналізує, що ми обробили всі дані. Також ми ігноруємо дані без Content-Type, як от простий текст.
   if (item === "--" || !item.includes(`Content-Type`)) return;
   // Отримуємо назву файлу, та заміняємо пробіли на нижнє підкреслення
   const name = item
    .match(new RegExp(`filename="(.+)"`))[1]
    .replaceAll(` `, `_`);
   // Отримуємо тип даних
   const match = item.match(new RegExp(`Content-Type: (.+)\r\n`));
   const contentType = match[1];
   let format;
   if (contentType.includes(`png`)) {
    format = `PNG`;
   } else if (contentType.includes(`jpeg`)) {
    format = `jpeg`;
   }
   // Це додаткова перевірка. Код виконуватиметься лише для jpeg та png файлів
   if (format) {
    // Отримуємо сам файл, тобто дані того файлу, що був збереженим на компі користувача
    const file = getImage(item, format);
    // Синхронно зберігаємо файл в поточній директорії
    fs.writeFileSync(`./${name}`, file, { encoding: "binary" });
    // Заносимо ім'я файлу в масив
    pics.push(name);
   }
  });
  // Повертаємо користувачу дані, що будуть відображені в бравзері, чи ще десь там.
  get(req, res);
 });
}

// Дана функція "вирізає" корисні дані картинки
function getImage(data, format) {
 const indexStart = data.indexOf(format);
 // Методом тику я підібрав необхідні індекси
 let indexOffset = format === "jpeg" ? 8 : -1;
 return data.substring(indexStart + indexOffset, data.length - 4);
}

// Ця функція відправляє користувачу html файл, що міститиме в собі картинки, котрі збережені в масиві pics
// Для завантаження файлів необхідно вказати, що форма завантажуватиме саме файли, а для цього треба вказати відповідний enctype
function get(req, res) {
 if (req.url === "/") {
  const html = `
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Document</title>
  <style>
   .img {
    max-width: 250px;
    margin: 15px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
 <form action="/" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="file" />
  <button>Додати файл</button>
 </form>
 ${pics.map((pic) => `<img class="img" src="${pic}">`).join("")}
 </body>
</html>
 `;
  res.setHeader(`Content-Type`, `text/html`);
  res.setHeader(`Content-Length`, Buffer.byteLength(html));
  res.end(html);
  /**
   * Коли користувач отримує HTML, що містить картинки (тобто, теги img з вказаним src),
   * бравзер робить запит використовуючи значення src, як адресу запиту.
   * Наприклад: http://localhost:3000/myPic.jpg
   * Даний блок перевіряє, чи в запиті міститься "png", або "jpg", і якщо так, тоді сервер намагається завантажити
   * відповідні файли з поточної директорії (у цьому випадку він спробує завантажити файл myPic.jpg)
   */
 } else if (req.url.includes("png") || req.url.includes("jpg")) {
  const readStream = fs.createReadStream(join(__dirname, req.url));
  // Це крута фіча, про котру можна дізнатись більше, якщо загуглити nodejs Streams
  readStream.pipe(res);
 } else {
  // В решті випадків (коли бравзер запитує якісь інші файли) просто повертаємо ok
  res.end("ok");
 }
}