1 Востаннє редагувалося Chemist-i (12.11.2020 12:44:56)

Тема: одновимірні масиви

Написати функцію, яка шукає найменший парний елемент одновимірного масиву
(вектора) a із n елементів цілого типу.

Прихований текст
//

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <time.h>
using namespace std;
void Create(int* a, const int size, const int Low, const int High, int i)
{
  a i = Low + rand() % (High - Low + 1);
  if (i < size - 1)
    Create(a, size, Low, High, i + 1);
}
void Print(int* a, const int size, int i)
{
  cout << "a[" << setw(2) << i << " ] = " << setw(4) << a i << endl;
  if (i < size - 1)
    Print(a, size, i + 1);
  else
    cout << endl;
}
int IFirst(int* a, const int size, int& min, int i)
{
  if (<умова>)
  {
    min = a i; 
    return i; 
  } 

  if (i < size - 1)
    return IFirst(a, size, min, i + 1);
  else
    return -1;
}

int Min(int* a, const int size, int min, int i)
{
  if (a i > min && <умова>)
    min = a i;
  if (i < size - 1)
    return Min(a, size, min, i + 1);
  else
    return min;
}
int main()
{
  srand((unsigned)time(NULL)); /
  const int n = 5;
  int a n;
  int Low = -10;
  int High = 10;
  Create(a, n, Low, High, 0);
  Print(a, n, 0);
  int min; 
  int imin = IFirst(a, n, min, 0); 
  if (imin == -1)
    cerr << "немає елементів, які задовольняють умові" << endl;
  else
    cout << "min = " << Min(a, n, min, imin + 1) << endl;
  return 0;
}

2

Re: одновимірні масиви

Тепер краще. Хоча не на багато.