1

Тема: Робота з контейнером List

Потрібна допомога з виведенням та пошуком елементів в списку. Моя проблема полягає в тому що я не знаю як звернутися до елементів списку і вивести їх. В даному коді я маю доробити функцію виведення і функцію пошуку елемента списку за іменем.
Ось повний опис завдання:
Динамічний список (2 класи: клас "Елемент списку" і клас "Список" перебувають у відношенні агрегації)
Конструктори: за замовчуванням, з параметрами та копіювання.
Деструктор.
Функції:
вставлення елемента з голови (хвоста) у заданому місці;
виведення списку на екран;
пошук елемента списку;
очищення списку;

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<iomanip>
#include<list>
#include<string>
#include<type_traits>
#include<Windows.h>
#include<iterator>
using namespace std;
class Element
{
private:
  string name;
  string surname;  
public:
  Element(string name, string surname)
  {
    this->name = name;
    this->surname = surname;
  }
  Element(const Element& element)
  {
    this->name = element.name;
    this->surname = element.surname;
  }
  Element() = default;
  ~Element() {}
  string GetName()
  {
    return name;
  }
  string GetSurName()
  {
    return surname;
  }  
  void Input()
  {
    cout << "Enter the name: ";
    cin >> name;
    cout << "Enter the surname: ";
    cin >> surname;
  }  
};
class List 
{
private:
  list<Element> Elements;
public:
  void Show()
  {
    list <Element> ::iterator it = Elements.begin();  
    ...........    
  }
  void Find(string name)
  {
    .......
  }
  void Clear()
  {
    Elements.clear();
  }
  void Add(const Element& Obj, int index)
  {
    list <Element> ::iterator it = Elements.begin();
    if (index >= Elements.size())
    {
      Elements.push_back(Obj);
    }      
    else if (index >= 0)
    {
      advance(it, index);
      Elements.emplace(it, Obj);
    }
  }  
};
void main()
{  
  int size = 0;
  List list;
  bool index = false;
  while (index != true)
  {
    Element item;
    cout << "\t Menu: \n";
    cout << "1.View the list\n";
    cout << "2.Add a new element\n";
    cout << "3.Find the element\n";
    cout << "4.Clear the list\n";
    cout << "5.Exit\n";
    cout << "----------------\n";
    cout << "Enter the number: ";
    int menu;
    cin >> menu;
    system("cls");
    switch (menu)
    {
    case 1:
    {
      if (size == 0)
      {
        cout << "The list is empty";
      }
      else
      {
        list.Show();
      }
      _getch();
      system("cls");
      break;
    }
    case 2:
    {
      int pos;
      item.Input();
      cout << "Enter the position of the item to insert ";
      cin >> pos;
      list.Add(item,pos);
      size++;
      system("cls");
      break;
    }
    case 3:
    {
      if (size == 0)
      {
        cout << "The list is empty";
      }
      else
      {
        string name;
        cout << "Enter the name: ";
        cin >> name;
        list.Find(name);
      }
      _getch();
      system("cls");
      break;
    }
    case 4:
    {
      list.Clear();
      cout << "List was cleared";
      _getch();
      system("cls");
      break;
    }
    case 5:
    {
      index = true;
      break;
    }
    default:
    {
      cout << "A non-existent menu item is selected\n";
      _getch();
      system("cls");
    }
    }
  }
  _getch();
}

2

Re: Робота з контейнером List

class List 
{
private:
  list<Element> Elements;

Це що, таке витончене знущання? Якщо користуєтеся стандартним std::list - то нащо вам ваша обгортка?

3

Re: Робота з контейнером List

koala написав:
class List 
{
private:
  list<Element> Elements;

Це що, таке витончене знущання? Якщо користуєтеся стандартним std::list - то нащо вам ваша обгортка?

Не зрозумів що ви маєте на увазі

4

Re: Робота з контейнером List

У вас завдання реалізувати список.
Для цього ви берете стандартний список.
А в чому тоді полягає ваша реалізація?
Якщо вам дають завдання зробити, наприклад, годівничку, а ви приносите китайську з власним написом - це виконане завдання чи ні?