1

Тема: ООП задачка

Досить давно не працював з ООП, та забув все. Менi не потрiбнe рiшення задач, а тiлькi вектор.

1 - Створити клас студент, у якого є масив Скіл. Чи потрібно зробити в такій "задачeй" два класи Скілу і Студент. І зробити масив об'єктів Скілу і якось передати Студенту?

2 - потрібно зробити книжковий магазин і клас Книгу у якій є автор, назва, вартість і жанр і все таке. Як мені вивести книги з магазину?

class Book {
    string _Name, _Author, _Genra;
    double _Price;
 
    public string Name {
      get { return _Name; }
      set { _Name = value; }
    }
 
    public string Author {
      get { return _Author; }
      set { _Author = value; }
    }
 
    public string Genra {
      get { return _Genra; }
      set { _Genra = value; }
    }
 
    public double Price {
      get { return _Price; }
      set { _Price = value; }
    }
 
    public Book() { }
    public Book(string name, string author, string genra, double price) {
      this.Name = name;
      this.Author = author;
      this.Genra = genra;
      this.Price = price;
    }
  }
 
  class BookStore {
    List<Book> store = new List<Book>();
 
    double _MoneyCapital;
 
    public double MoneyCapital {
      get { return _MoneyCapital; }
      set { _MoneyCapital = value; }
    }
 
    public void AddBook(string name, string author, string genra, double price) {
      Book book = new Book {
        Name  = name,
        Author = author,
        Genra = genra,
        Price = price,
      };
 
      store.Add(book);
    }
 
    public void MarkUP() {
 
    }
  }
 
  class Program {
    static void Main() {
      BookStore store = new BookStore();
      Book[] books = new Book[] {
        new Book("sad", "2wxd", "aaa", 24.56),
      };
 
      store.AddBook("sad", "2wxd", "aaa", 24.56);
 
      //foreach (Book b in store) {
      //  Console.WriteLine(book);
      //}
    }
  }

2

Re: ООП задачка

1. Так , для скілів робимо окремий клас
якось так

public class Skill
{
  public Guid ID {get; set;}
  public string Name {get; set;}
}

public class Student
{
  public Guid ID {get; set;}
  public string Name {get; set;}

  public List<Skill> Skills {get; set;}
}

3 Востаннє редагувалося Engineer (06.12.2020 00:07:32)

Re: ООП задачка

2. я б не радив використовувати в класі одночасно field & property якщо ви не плануєте робити якусь хитромудру логіку в гетерах і сетерах.
В клас BookStore додав метод GetBooks, що повертає повний список , якщо не задавати фільтр, або  згідно LINQ фільтру
якось так

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ConsoleApp1
{
  class Book
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Author { get; set; }
    public string Genra { get; set; }
    public double Price { get; set; }

    public Book() { }
    public Book(string name, string author, string genra, double price)
    {
      Name = name;
      Author = author;
      Genra = genra;
      Price = price;
    }
  }

  class BookStore
  {
    List<Book> store = new List<Book>();

    public double MoneyCapital { get; set; }
    
    public void AddBook(string name, string author, string genra, double price)
    {
      Book book = new Book
      {
        Name = name,
        Author = author,
        Genra = genra,
        Price = price,
      };

      store.Add(book);
    }

    public void MarkUP()
    {

    }
    
    public IEnumerable<Book> GetBooks(Func<Book, bool> filter = null)
      => store.Where(filter ?? (x => true));    
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BookStore store = new BookStore();
      store.AddBook("sad", "2wxd", "aaa", 24.56);
      store.AddBook("sad1", "1wxd", "1aaa", 11.56);
      store.AddBook("sad2", "3wxd", "2aaa", 19.00);

      foreach (Book book in store.GetBooks()) // приклад фільтру GetBooks(x => x.Author == "1wxd" || x.Price > 20)
        Console.WriteLine($"Name {book.Name} Author {book.Author} genra {book.Genra} Price {book.Price:n2}");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}