1 Востаннє редагувалося Lena_17 (16.12.2020 13:23:36)

Тема: Максимальна розмірність масиву в С

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 45

int main(void)
{
  double mas[MAX]{}, min, end;
  int i;
  system("chcp 1251");
  printf("\nВВедіть не більше %d елементів масиву:",MAX);
  for (i = 0;i < MAX;i++) {
    if(scanf_s("%lf", mas + i)==0)
      break;
  }

  double d = mas[MAX-1];
  for (i=MAX-1;i>0;i--)
    mas[i] = mas[i-1];
    mas[0] = d;
  printf("Результат:");
  for (i = 0;i < MAX;i++) {
    printf("%7.1lf", mas[i]);
  }

  min = mas[i];
  end = mas[ + i];
  for (mas[i - 1] = mas[+i];mas[i - 1] < end;mas[i - 1]++)
    if (mas[i - 1] <= min)
      min = mas[i - 1];
  printf("\nОстанній елемент є найменшим = %lf", min - mas[i - 1]);
    if(mas[i-1]>min)
      printf("Останній елемент не є найменшим");
  return 0;
}

Як зробити так, щоб коли вводиш ,наприклад, 5 елементів, не виводилися решта 40 не ініціалізованих чисел - нулів.
Чи потрібно вводити зміну для зчитування кількості введених чисел?

2

Re: Максимальна розмірність масиву в С

Запам'ятовуйте, скільки ввели (в окрему змінну), і потім робіть цикли до цього значення, а не до MAX.

Подякували: Lena_171