1

Тема: Не працює пошук

Добрий день
роблю пошук записі в бд по типам витрат , і пошук чомусь не працює, якщо писати в запиті слово яке потрібно знайти,
то запит працює, а якщо по полю то ні.

"AND TypesCosts.Name LIKE N'%" + this.type + "%';";

https://replace.org.ua/uploads/images/9224/8caf66b62cf1eb16dbd1654110ff98a9.jpg

"AND TypesCosts.Name LIKE N'%Валютні%';";

https://replace.org.ua/uploads/images/9224/20aab4e38271cf19dba87885442ba6c2.jpg

2

Re: Не працює пошук

Спробуйте у самій програмі подитивитися, що там вводиться.

if ("AND TypesCosts.Name LIKE N'%" + this.type + "%';" != "AND TypesCosts.Name LIKE N'%Валютні%';")
    MessageBox.Show("AND TypesCosts.Name LIKE N'%" + this.type + "%';");

3

Re: Не працює пошук

Я вже дізнався чому не працює пошук, треба було взяти ім'я стовпця в квадратні дужки.
"AND TypesCosts.[Name] LIKE N'%" + this.type + "%';"