1

Тема: Як видалити об'єкт із List по полю

Добрий день, мені потрібно написати метод який видалятиме об'єкт класу PrimeList по поля model

namespace KPZ_KKR
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      List<PrimeList> primeLists = new List<PrimeList>();

      ColectionPrimeList.add(1, primeLists);
      ColectionPrimeList.print(primeLists);
      Console.ReadLine();
    }
  }
  public class PrimeList
  {
    public PrimeList(string model, bool twoSIM, decimal diagonal, decimal price)
    {
      this.model = model;
      this.twoSIM = twoSIM;
      this.diagonal = diagonal;
      this.price = price;
    }
    public string model;
    public bool twoSIM;
    public decimal diagonal;
    public decimal price;
   }
  public class ColectionPrimeList
  {
    public static void print(List<PrimeList> n)
    {
      foreach (PrimeList x in n)
        Console.WriteLine(x.model + " " + x.twoSIM + " " + x.diagonal + " " + x.price);
      Console.ReadLine();
    }

    public static void add(int n, List<PrimeList> biblio)
    {
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        string restored = Console.ReadLine();
        string[] wrrestored = restored.Split(new char[] { ' ' });
        biblio.Add(new PrimeList(wrrestored[0], Convert.ToBoolean(wrrestored[1]), Convert.ToDecimal(wrrestored[2]), Convert.ToDecimal(wrrestored[3])));
      }
    public static void delete(?????){
    Console.WriteLine("Введіть модель телефона який потрібно видалити");
    string model = Console.ReadLine();
    ????
    ????
    }

2

Re: Як видалити об'єкт із List по полю

якось так

public static void delete(List<PrimeList> biblio){
    Console.WriteLine("Введіть модель телефона який потрібно видалити");
    string model = Console.ReadLine();
    biblio.RemoveAll(x => x.model == model); // видалить всі елементи списку , що відповідають заданій умові
    }
Подякували: cryoffiar1