1

Тема: Допоможіть написати програму

Завдання
Написати програму, яка складається з наступних дій:
1. Опису пойменованого типу, який складається з трьох компонент .
2. Опису змінної індексованого типу (одновимірний масив) з 7 елементів, що належать
пойменованому типу.
3. Опису перелічувального типу .
4. Опису та ініціювання змінних індексованого типу цілих, дійсних, символьних або логічних
значень залежно від варіанта.
5. Ініціювання елементів змінної, що описана в п.2 даного завдання, використовуючи змінні, що
описані в п.4 даного завдання, і значення перелічувального типу з п.3.
6. Обробки одновимірного масиву .

Завдання
Склад пойменованого типу даних:
1-ша компонента: Громадянство – значення символьного типу;
2-га компонента: Курс – ціле значення;
3-тя компонента: Середній бал – дійсне
Обчислити:
Процент іноземних студентів-відмінників.

2

Re: Допоможіть написати програму

П.3.5 Правил.

Подякували: Pr0gramist1

3

Re: Допоможіть написати програму

#include <iostream>
using namespace std;
enum names { Alex, Viliam, Devid, Tomas, Andry, Jon, Jozef };
struct people {
  char nationality;
  int course;
  int GPA;
};
int main(int argc, char const* argv[])
{
  people student[7];
  student[0].nationality = 'En';
  student[0].course = 1;
  student[0].GPA = 4;
  student[1].nationality = 'Fi';
  student[1].course = 2;
  student[1].GPA = 5;
  student[2].nationality = 'US';
  student[2].course = 2;
  student[2].GPA = 4;
  student[3].nationality = 'Ca';
  student[3].course = 3;
  student[3].GPA = 4;
  student[4].nationality = 'Po';
  student[4].course = 3;
  student[4].GPA = 3;
  student[5].nationality = 'F';
  student[5].course = 2;
  student[5].GPA = 5;
  student[6].nationality = 'US';
  student[6].course = 3;
  student[6].GPA = 4;
  int count;
  for (int i = 0; i < 0; i++)
  {
    if ((student[i].GPA > 4) && (student[i].GPA < 6))
    {
      count++;
    }
  }
  float Rez = (count / 7) * 100;
  std::cout << "Result = " << Rez << "%" << endl;
}

4

Re: Допоможіть написати програму

снаг це цимвол, один символ, наприклад 'А', чи 'б'. 'US' вже два символи, і в снаг точно не помістяться
ферштейн?
до того ж бажано знати, де батьківщина, а де кацапія.

Подякували: Pr0gramist1

5

Re: Допоможіть написати програму

Pr0gramist написав:

1-ша компонента: Громадянство – значення символьного типу;

Тобто громадянство треба позначати одним символом. Наприклад E замість En..