Re: Потоки

Thread Safe що це? Не можу знайти

22

Re: Потоки

https://uk.wikipedia.org/wiki/Багатониткова_безпека
В англійській версії є деталі, як її досягати.

23 Востаннє редагувалося Львовский сырник в мульти (26.01.2021 14:30:09)

Re: Потоки

const boost::system::error_code& що означає ось цей рядок? Бо на сайті він написаний в функції, але не використовується, мабудь.

24

Re: Потоки

Чекайте, може, колись на форумі зареєструється телепат і зможе вам відповісти.

Re: Потоки

#include <iostream>
#include <boost/asio.hpp>
#include <chrono>
#include <thread>

void printline(const boost::system::error_code&ercd)
{
  std::cout << "printline" << std::endl;
}

int main(void)
{
  /*boost::asio::io_context ioct;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2000));
  std::cout << "ioct" << std::endl;
  sytr.wait();
  std::cout << "ioct" << std::endl;*/

  /*boost::asio::io_context ioct;
  std::cout << "ptl0" << std::endl;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2500));
  sytr.wait();
  std::cout << "ptl1" << std::endl;
  sytr.async_wait(&printline);
  std::cout << "ptl2" << std::endl;
  ioct.run();*/
  /*boost::asio::io_context ioct;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2500));
  std::cout << "ptl0" << std::endl;
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(3000));
  std::cout << "ptl1" << std::endl;
  sytr.wait();
  std::cout << "ptl2" << std::endl;
  */
  boost::asio::io_context ioct;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(10000));
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2000));
  std::cout << "mainline" << std::endl;
  sytr.async_wait(&printline);
  std::cout << "mainline" << std::endl;
  ioct.run();
  std::cout << "кінець" << std::endl;
  return 0;
}

26 Востаннє редагувалося koala (26.01.2021 15:12:57)

Re: Потоки

І що ж саме у виразі

  /*boost::asio::io_context ioct;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2000));
  std::cout << "ioct" << std::endl;
  sytr.wait();
  std::cout << "ioct" << std::endl;*/

  /*boost::asio::io_context ioct;
  std::cout << "ptl0" << std::endl;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2500));
  sytr.wait();
  std::cout << "ptl1" << std::endl;
  sytr.async_wait(&printline);
  std::cout << "ptl2" << std::endl;
  ioct.run();*/
  void printline(const boost::system::error_code&ercd)
  /*boost::asio::io_context ioct;
  boost::asio::steady_timer sytr(ioct, boost::asio::chrono::milliseconds(2500));
  std::cout << "ptl0" << std::endl;
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::microseconds(3000));
  std::cout << "ptl1" << std::endl;
  sytr.wait();
  std::cout << "ptl2" << std::endl;
  */

вам незрозуміло? (трохи підредагував, викинув деякі зайві рядки)

Re: Потоки

Погортайте вище. Я питався про "const boost::system::error_code&". Без цього рядку не працює метод async_wait. На сайті він прописаний, але пояснення не надані. Тому й питаю нащо...
Ось https://www.boost.org/doc/libs/1_75_0/d … imer2.html

28

Re: Потоки

Якщо ви за вашим посиланням перейдете за steady_timer::async_wait(), то прочитаєте те, що вам треба.
П.С. Відповідь на ваше перше питання - проголошення змінної (або параметра функції) типу "посилання на константний boost::system::error_code".

Re: Потоки

Підкажіть хтось, будь ласка , як краще реалізувати функцію sendoneposmess, бо пів дня сиджу... Можливо можна якось мудріше реалізувати не можу знайти ынфлрмацыъ в інтернеті.
ось код сервера

#include <iostream>
#include <thread>
#include <WinSock2.h>
#include <string>

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
#pragma warning(disable : 4996)

struct person
{
  std::string name;
  int pass;
  person* next;
};


const int size = 10;
SOCKET massaccept[size];
std::thread massth[size];
person *massper;void line(person** per, std::string nm, int passione)
{
  if ((*per) == nullptr)
  {
    (*per) = new person;
    (*per)->name = nm;
    (*per)->pass = passione;
    (*per)->next = nullptr;
  }
  else
  {
    if ((*per) != nullptr)
    {
      person* last = (*per);
      while (last->next != nullptr)
      {
        last = last->next;
      }
      last->next = new person;
      last = last->next;
      last->name = nm;
      last->pass = passione;
      last->next = nullptr;
    }
  }
  return;
}

bool findpass(person* fd)
{
  person* find = massper;
  while (find != nullptr)
  {
    if (find->name == fd->name && find->pass == fd->pass)
    {
      return true;
    }
    find = find->next;
  }
  return false;
}

int findname(std::string name)
{
  person* find = massper;
  int i = 0;
  while (find != nullptr)
  {
    if (find->name == name)
    {
      return i;
    }
    i = i + 1;
    find = find->next;
  }
  return -1;
}

enum option
{
  sendallmess,
  sendoneposmess,
  sendservermes,
  takemes,
  closesock,
  takeprivate
};

bool funcop(option op, int sock)
{
  switch (op)
  {
  case sendallmess:
  {
    char* mes = nullptr;
    int sizemess = 0;
    recv(massaccept[sock], (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
    mes = new char[sizemess];
    recv(massaccept[sock], mes, sizemess, NULL);

    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
      if (i == sock)
      {
        i = i;
      }
      else
      {
        option a = option::takemes;
        send(massaccept[i], (char*)&a, sizeof(option), NULL);
        send(massaccept[i], (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
        send(massaccept[i], mes, sizemess, NULL);
      }
    }
    delete[]mes;
    return true;
  }
  case sendservermes:
  {
    char* mes = nullptr;
    int sizemess = 0;
    recv(massaccept[sock], (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
    mes = new char[sizemess];
    recv(massaccept[sock], mes, sizemess, NULL);
    std::cout << mes;
    return true;

  }
  case closesock:
  {
    std::cout << "Зв'язок розірвано." << std::endl;
    int pos = 0;
    option a = option::takemes;
    send(massaccept[sock],(char*)&a, sizeof(option), NULL);
    send(massaccept[sock], (char*)&pos, sizeof(int), NULL);
    closesocket(massaccept[sock]);
    return false;
  }
  case sendoneposmess:
  {
    char* nm = nullptr;
    int sz = 0;
    recv(massaccept[sock], (char*)&sz, sizeof(int), NULL);
    nm = new char[sz];
    recv(massaccept[sock], nm, sz, NULL);

    int sen = findname(std::string(nm));
    std::cout << sen;
    send(massaccept[sock], (char*)&sen, sizeof(int), NULL);

    if (sen != -1)
    {
      char* mes = nullptr;
      int sizemess = 0;
      recv(massaccept[sock], (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
      mes = new char[sizemess];
      recv(massaccept[sock], mes, sizemess, NULL);

      option a = takeprivate;
      send(massaccept[sen], (char*)&a, sizeof(option), NULL);
      send(massaccept[sen], (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
      send(massaccept[sen], (char*)&mes, sizemess, NULL);
    }
    return true;
  }
  default:
  {
    std::cout << "Пакет недоступний." << std::endl;
    return false;
  }
  }
  
}

void work(int pos)
{
  bool wo = true;
  while (wo == true)
  {
    option op = sendallmess ;
    recv(massaccept[pos], (char*)&op, sizeof(option), NULL);
    wo = funcop(op, pos);
  }
}

int main(void)
{
  setlocale(LC_ALL, "");

  WSAData data;
  WORD word = MAKEWORD(2, 2);
  person* serv = nullptr;
  if (WSAStartup(word, &data) != 0)
  {
    std::cout << "Не вдалося завантажити бібліотеку." << std::endl;
    return 1;
  }else
  {
    sockaddr_in soin;
    soin.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
    soin.sin_port = htons(666);
    soin.sin_family = AF_INET;
    int size = sizeof(soin);

    SOCKET mainsock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL);
    bind(mainsock, (sockaddr*)&soin, size);
    listen(mainsock, SOMAXCONN);

    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
      SOCKET newaccept = accept(mainsock, (sockaddr*)&soin, &size);
      if (newaccept == 0)
      {
        std::cout << "Клієнт не підключений." << std::endl;
        closesocket(newaccept);
      }
      else
      {
        person* find = new person;
        recv(newaccept, (char*)find, sizeof(person), NULL);
        line(&massper, "135", 53113316);
        line(&massper, "1ggeq", 533111316);
        line(&massper, find->name,find->pass);
        bool close = findpass(find);
        if (close == false)
        {
          std::cout << "Невдала спроба входу." << std::endl;
          send(newaccept, (char*)&close, sizeof(bool), NULL);
          closesocket(newaccept);
        }
        else
        {
          send(newaccept, (char*)&close, sizeof(bool), NULL);
          std::cout << "Клієнт " << find->name << " підключений." << std::endl;
          std::string mess = "Вітаємо на сервері ";
          std::string nim = find->name;
          std::string en = ".";
          std::string line = mess + nim + en;
          line.push_back('\n');
          line.push_back('\0');
          int sizemess = line.size();
          send(newaccept, (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
          send(newaccept, line.c_str(), sizemess, NULL);

          /*char* mes = nullptr;
          int pos = NULL;
          recv(newaccept, (char*)&pos, sizeof(int), NULL);
          mes = new char[pos];
          recv(newaccept, mes, pos, NULL);
          std::cout << mes;
          delete[] mes;*/
          massaccept[i] = newaccept;
          massth[i] = std::thread(work, i);
        }
      }
    }
    
  }
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
    massth[i].join();
  }
  WSACleanup();
  return 0;
}

ось код клієнта

#include <iostream>
#include <string>
#include <WinSock2.h>
#include <thread>

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")
#pragma warning(disable : 4996)

SOCKET mainsock;

struct person
{
  std::string name;
  int pass;
  person* next;
};
person* newper = new person;


enum option
{
  sendallmess,
  sendoneposmess,
  sendservermes,
  takemes,
  closesock,
  takeprivate
};

bool funcop(option op)
{
  switch (op)
  {
  case sendallmess:
  {
    std::string premes = "Вам надійшло повідомлення: ";
    std::string mes;
    std::cin >> mes;
    std::string line = premes + mes;

    line.push_back('\n');
    line.push_back('\0');

    int size = line.size();
    option sendall = sendallmess;
    send(mainsock, (char*)&sendall, sizeof(option), NULL);
    send(mainsock, (char*)&size, sizeof(int), NULL);
    send(mainsock, line.c_str(), size, NULL);

    return true;
  }
  case takemes:
  {
    char* mes = nullptr;
    int sizemess = NULL;
    recv(mainsock, (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
    if (sizemess == 0)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      mes = new char[sizemess];
      recv(mainsock, mes, sizemess, NULL);
      std::cout << mes;
      delete[] mes;
      return true;
    }
  }
  case sendservermes:
  {

    std::string premes = "Вам надійшло повідомлення від ";
    std::string mes;
    std::string nm = newper->name;
    std::string last = ": ";
    std::cin >> mes;
    std::string line = premes + nm + last + mes;

    line.push_back('\n');
    line.push_back('\0');


    int size = line.size();
    option sendall = sendservermes;
    send(mainsock, (char*)&sendall, sizeof(option), NULL);
    send(mainsock, (char*)&size, sizeof(int), NULL);
    send(mainsock, line.c_str(), size, NULL);

    return true;
  }
  case closesock:
  {
    option op = option::closesock;
    send(mainsock, (char*)&op, sizeof(option), NULL);
    std::cout << "Зв'язок розірвано." << std::endl;
    return false;
  }
  case sendoneposmess:
  {
    std::cout << "Введіть ім'я користувача: ";
    std::string nam;
    std::cin >> nam;
    int ln = 0;
    option c = sendoneposmess;
    nam.push_back('\0');
    ln = nam.size();

    send(mainsock, (char*)&c, sizeof(option), NULL);
    send(mainsock, (char*)&ln, sizeof(int), NULL);
    send(mainsock, nam.c_str(), ln, NULL);
    int sen = -1;

    recv(mainsock, (char*)&sen, sizeof(int), NULL);

    if (sen != -1)
    {
      std::cout << "Введіть повідомлення користувачу " << nam << ": ";
      std::string premes = "Вам надійшло повідомлення від ";
      std::string pi = newper->name;
      std::string last = ": ";
      std::string mes;
      std::cin >> mes;
      std::string line = premes + pi + last + mes;

      line.push_back('\n');
      line.push_back('\0');

      int size = line.size();
      send(mainsock, (char*)&size, sizeof(int), NULL);
      send(mainsock, line.c_str(), size, NULL);

    }
    return true;

  }
  case takeprivate:
  {
    char* mes = nullptr;
    int sizemess = 0;
    recv(mainsock, (char*)&sizemess, sizeof(int), NULL);
    mes = new char[sizemess];
    recv(mainsock, mes, sizemess, NULL);
    std::cout << mes;
    return true;
  }
  default:
    std::cout << "Пакет недоступний." << std::endl;
    return false;
  }
  return true;
}

void take()
{
  bool po = true;
  while (po == true)
  {
    option a = takemes;
    recv(mainsock, (char*)&a, sizeof(option), NULL);
    po = funcop(a);
  }
  return;
}

void work()
{
  bool bo = true;
  while (bo == true)
  {
    std::cout << "Введіть операцію (0 - sendallmess, 1 - sendoneposmess, 2 - sendservermes, 3 - closesock): " << std::endl;
    int pos = 0;
    std::cin >> pos;
    switch (pos)
    {
    case 0:
    {
      option op = option::sendallmess;
      bo = funcop(op);
      break;
    }
    case 1:
    {
      option op = option::sendoneposmess;
      bo = funcop(op);
      break;
    }
    case 2:
    {
      option op = option::sendservermes;
      funcop(op);
      break;
    }
    case 3:
    {
      option op = option::closesock;
      bo = funcop(op);
      break;
    }
    default:
      std::cout << "Помилка." << std::endl;
      break;
    }
  }
}

int main(void)
{
  setlocale(LC_ALL, "");

  WSAData data;
  WORD word = MAKEWORD(2, 2);
  std::thread mas[2];


  newper->name = "Qlo";
  newper->pass = 123;

  if (WSAStartup(word, &data) != 0)
  {
    std::cout << "Не вдалось завантажити бібліотеку." << std::endl;
    return 1;
  }
  else
  {
    sockaddr_in soin;
    soin.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
    soin.sin_port = htons(666);
    soin.sin_family = AF_INET;
    int size = sizeof(soin);

    mainsock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, NULL);
    SOCKET connserv = connect(mainsock, (sockaddr*)&soin, size);

    if (connserv != 0)
    {
      std::cout << "Не вдалося підключитись до серверу." << std::endl;
      return 2;
    }
    else
    {
      std::cout << "Підключено до серверу." << std::endl;
      bool lock = false;
      send(mainsock, (char*)newper, sizeof(person), NULL);

      recv(mainsock, (char*)&lock, sizeof(bool), NULL);
      if (lock == false)
      {
        std::cout << "Помилка входу." << std::endl;
        return 10;
      }
      else
      {
        int sizemes = NULL;
        char* mes = nullptr;

        recv(mainsock, (char*)&sizemes, sizeof(int), NULL);
        mes = new char[sizemes];
        recv(mainsock, mes, sizemes, NULL);
        std::cout << mes;


        mas[0] = std::thread(work);
        mas[1] = std::thread(take);
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < 2; i++)
  {
    mas[i].join();
  }
  WSACleanup();
  return 0;
}

Re: Потоки

Хочу щоб повідомлення відправлялось конкретному користувачеві, а не всім разом, як реалізовано у першій функ

31

Re: Потоки

Так а що, зараз не відправляється?

Re: Потоки

Що?

Re: Потоки

Я, мабуть , зрозумів проблему. Там функція, яка отримує повідомлення краде дані постійно, і вони не оброблюються в основній функції (для віфдправки певній особі) . Але без поняття як це виправити

Re: Потоки

Все, працює.

Re: Потоки

В мене походу шиза, сам з собою спілкуюсь. Видальте останні декілька моїх повідомлень, будь ласка)

Подякували: 0xDADA11C71

36

Re: Потоки

Львовский сырник в мульти написав:

В мене походу шиза, сам з собою спілкуюсь. Видальте останні декілька моїх повідомлень, будь ласка)

Прихований текст

те, що у вас шиза, було зрозуміло відразу після вашої реєстрації на форумі

Подякували: Betterthanyou, /KIT\, 0xDADA11C7, leofun014