Тема: Потоки

Почав вчити потоки, але щось нічого не зрозуміло. У першому кроці викликаються два потоки одночасно (напевно), як мені зробити затримку у створеному потоці "pt"?  Ось цей метод (std::this_thread::sleep_for) виконується в main-і (на 5 мілісекунд).
А як мені його задіяти для "st"? Потрібно використовувати його в функції, чы яккк? Скоріш за все, я неправильно зрозумів щось підкажіть будь ласка.

#include <iostream>
#include <thread>
#include <string>

#include <chrono>
 
void print(int num,int pos) {

  if (pos == 1) {
    for (int i = 0; i < num; i++) {
      std::cout << "------------------ " << i << std::endl;
      std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));
    }
  }
  else {
    if (pos == 2) {
      for (int i = 0; i < num; i++) {
        std::cout << i - num + 1 << " ------------------" << std::endl;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
      }
    }
  }

}


int main(){

  setlocale(LC_ALL, "Ukr");
  int num = 5;
  std::thread pt(print, num,1);
  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
  print(num, 2);
  
  pt.detach();
  
  


  return 0;

}

Re: Потоки

if (pos == 1) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1));
    for (int i = 0; i < num; i++) {
      std::cout << "------------------ " << i << std::endl;
      std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2));
    }
  }

Якщо вставити перед циклом в if, то працює, але як зробити main?

3 Востаннє редагувалося koala (12.01.2021 16:42:19)

Re: Потоки

Я не зовсім зрозумів, у чому саме проблема. Там є проблема з detach - має бути join, інакше програма завершується і вбиває потік, detach захищає від знищення об'єкту, але не всього процесу. Але всі затримки працюють, як належно.
Можете пояснити, що виводить у вас програма і на що ви очікували?

Re: Потоки

koala написав:

Я не зовсім зрозумів, у чому саме проблема. Там є проблема з detach - має бути join, інакше програма завершується і вбиває потік, detach захищає від знищення об'єкту, але не всього процесу. Але всі затримки працюють, як належно.
Можете пояснити, що виводить у вас програма і на що ви очікували?

А join або detach потрібно використовувати перед завершенням головного потоку?  Бо я пробував detach вставити в різні фрагменти коду, працює одинаково.join щось по-різному.

5

Re: Потоки

І join, і detach працюють однаково де завгодно, і їх треба використовувати там, де вам це потрібно. Не намагайтеся відгадати, що вони роблять - прочитайте, якщо незрозуміло - поекспериментуйте. І якщо надалі ігноруватимете мої питання - я вам нічим допомогти не зможу.

Re: Потоки

koala написав:

І join, і detach працюють однаково де завгодно, і їх треба використовувати там, де вам це потрібно. Не намагайтеся відгадати, що вони роблять - прочитайте, якщо незрозуміло - поекспериментуйте. І якщо надалі ігноруватимете мої питання - я вам нічим допомогти не зможу.

Перепрошую, не замітив. Могли б Ви глянути код? Потрібно вивести одночасно 2 рядочки тексту( черги та стеку) але я зміг вивести їх тільки вертикально... Не знаю як зробити горизонтально.

Ось код

#pragma once
#include <string>

class node {
  
  public:

    std::string name;
    std::string index;
    class node* nextnode;

    node* returnnewnode(std::string);
    std::string returnindex(std::string);
};

class line : public node {

  private:
    std::string** mass;
    int numqueue;
    int numstack;
    class node* queue;
    class node* stack;
    

  public:

    line();
    int returnnum(std::string);
    void name(std::string);
    void fullline(std::string);
    void print(std::string);
    void printmass(std::string);

};


#include "line.h"
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>


node* node::returnnewnode(std::string index) {

  class node* newnode = new node;
  newnode->index = index;
  newnode->nextnode = nullptr;
  return newnode;

}


std::string node::returnindex(std::string name) {
  
  std::cout << "Введіть індекс нового елементу ";
  if (name == "stack") {
    std::cout << "стеку: ";
    std::string index;
    std::cin >> index;
    return index;
  }
  else {
    if (name == "queue") {
      std::cout << "черги: ";
      std::string index;
      std::cin >> index;
      return index;
    }
  }

}


void line::name(std::string name) {

  if (name == "queue") {
    std::cout << "Введіть к-сть елементів черги: ";
    std::cin >> numqueue;
  }
  else {

    if (name == "stack") {
      std::cout << "Введіть к-сть елементів стеку: ";
      std::cin >> numstack;
    }
  }
  return;

}


void line::fullline(std::string name) {
  if (name == "queue") {
    if (queue == nullptr) {
      std::string index = node::returnindex(name);
      class node* newnode = node::returnnewnode(index);
      queue = newnode;
    }
    else {
      if (queue != nullptr) {
        class node* findlast = queue;
        while (findlast->nextnode != nullptr) {
          findlast = findlast->nextnode;
        }
        std::string index = node::returnindex(name);
        class node* newnode = node::returnnewnode(index);
        findlast->nextnode = newnode;
      }
    }
  }else {
    if (name == "stack") {
      if (stack == nullptr) {
        std::string index = node::returnindex(name);
        class node* newnode = node::returnnewnode(index);
        stack = newnode;
      }
      else {
        if (stack != nullptr) {
          std::string index = node::returnindex(name);
          class node* newnode = node::returnnewnode(index);
          newnode->nextnode = stack;
          stack = newnode;
        }
      }
    }
  }
  return;

}

void line::print(std::string name) {
  if (name == "queue") {
    class node* printline = queue;
    int i = 0;
    while (printline != nullptr) {
      if (printline->nextnode == nullptr) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << printline->index;
        mass[i][1] = printline->index;
        i = i + 1;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << "-";
        mass[i][1] = "|";
        i = i + 1;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << ">";
        mass[i][1] = "+";
        i = i + 1;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << "nullptr";
        mass[i][1] = "n";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "u";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "l";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "l";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "p";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "t";
        i = i + 1;
        mass[i][1] = "r";
        i = i + 1;
        printline = printline->nextnode;
      }
      else {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << printline->index;
        mass[i][1] = printline->index;
        i = i + 1;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << "-";
        mass[i][1] = "|";
        i = i + 1;
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        std::cout << ">";
        mass[i][1] = "+";
        i = i + 1;
        printline = printline->nextnode;
      }
      
    }
  }
  else {
    if (name == "stack") {
      int i = 0;
      class node* printline = stack;
      while (printline != nullptr) {
        if (printline->nextnode == nullptr) {
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << printline->index;
          mass[i][0] = printline->index;
          i = i + 1;
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << "-";
          mass[i][0] = "|";
          i = i + 1;
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << ">";
          mass[i][0] = "+";
          i = i + 1;
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << "nullptr";
          mass[i][0] = "n";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "u";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "l";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "l";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "p";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "t";
          i = i + 1;
          mass[i][0] = "r";
          i = i + 1;
          printline = printline->nextnode;
        }
        else {
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << printline->index;
          mass[i][0] = printline->index;
          i = i + 1;
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << "-";
          mass[i][0] = "|";
          i = i + 1;
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
          std::cout << ">";
          mass[i][0] = "+";
          i = i + 1;
          printline = printline->nextnode;
        }

      }
    }
  }
  return;

}


line::line() {

  mass = new std::string * [20];
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    mass[i] = new std::string[2];
    
  }
  
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    for (int j = 0; j < 2; j++) {
      mass[i][j] = "99999";
    }
  }

}


int line::returnnum(std::string name) {
  
  if (name == "stack") {
    return numstack;
  }
  else {
    if (name == "queue") {
      return numqueue;
    }
  }
}


void line::printmass(std::string name) {

  if (name == "stack") {
    for (int j = 0; j < 20; j++) {
      if (mass[j][0] != "99999") {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        std::cout << mass[j][0] << "  #" << std::endl;
      }
    }
  }
  else {
    if (name == "queue") {
      for (int j = 0; j < 20; j++) {
        if (mass[j][1] != "99999") {
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(200));
          std::cout << "#  "<< mass[j][1] << std::endl;
        }
      }
    }
  }
  return;

}


#include <thread>
#include <chrono>
#include <iostream>
#include"line.h"


int main(void) {

  setlocale(LC_ALL,"Ukr");

  class line qs;

  qs.name("queue");
  int numq = qs.returnnum("queue");
  for (int i = 0; i < numq; i++) {
    
    qs.fullline("queue");
  }
  qs.print("queue");
  std::cout << std::endl;

  qs.name("stack");
  int nums = qs.returnnum("stack");
  for (int i = 0; i < nums; i++) {

    qs.fullline("stack");
  }
  qs.print("stack");
  std::cout << std::endl;
  std::cout << std::endl;
  std::cout << std::endl;
  


  auto ret =[&qs](std::string name) {
    qs.printmass(name);
  };

  std::thread second(ret,"stack");

  qs.printmass("queue");
  
  second.join();

  return 0;
}

7

Re: Потоки

Львовский сырник в мульти написав:

Могли б Ви глянути код?

Нащо?

Львовский сырник в мульти написав:

Потрібно вивести одночасно 2 рядочки тексту( черги та стеку) але я зміг вивести їх тільки вертикально... Не знаю як зробити горизонтально.

А проблема в чому?

Re: Потоки

Коли виводити на консоль горизонтально стек і чергу, я не зможу переключатися між рядками, тому все буде одночасно виводитись у 1-ому,2-ому,3-ому і ТД. Ось придумав тільки що можна вивести вертикально (і то працює криво, довелось незаповнені клітинки заповнювати '#').

9 Востаннє редагувалося koala (14.01.2021 00:01:36)

Re: Потоки

Стандартна консоль не призначена для красивих ефектів. Можете використовувати якісь специфічні для ОС бібліотеки (як windows.h) чи кросплатформові (як ncruses); можете взагалі використовувати щось графічне. Але я б вам радив зосередитися не на красі ефектів, а на коректності роботи потоків.

Re: Потоки

Гаразд

Re: Потоки

Найшов завдання цікаве про шлюбки, але не можу виканоти... Як можна створити потоки в циклі, щоб програма вічно працювала?

#include <string>

struct node;

class boat {

  private:

    struct node* mass;
    std::string name;
    int load;

  public:

    void addboat();
    node** returnfst();
    int returnload();
    std::string returnname();
    void addmass(class boat, struct node**);
    void newnass(struct node**);

};

struct node {

  struct node* next;
  class boat bt;
};
#pragma once
#include "boat.h"


class tunnel :public boat{

  private:

    struct node* first;

  public:
    
    void addline(struct node*,struct node**);
    node** returntun();
    void newtunnel(struct node**);
};
#pragma once
#include"tunnel.h"
#include "boat.h"
class bearth : public tunnel{

  public:
    std::string name;

    void cleanboat(node*);
    void addname(std::string);
    std::string returnst();

};
#include "bearth.h"
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <mutex>
#include <thread>
#include "boat.h"


void bearth::cleanboat(node* tunnel) {

  node* full = tunnel;
  
    if (returnst() == full->bt.returnname()) {
      if (full->bt.returnload() == 10) {
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(250));
        std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 1 хвилину." <<std::endl;
      }
      else {
        if (full->bt.returnload() == 50) {
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1250));
          std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 5 хвилину." << std::endl;
        }
        else {
          if (full->bt.returnload() == 100) {
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2500));
            std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 10 хвилин." << std::endl;
          }


        }
      }
    }
    else {
      if (returnst() == full->bt.returnname()) {
        if (full->bt.returnload() == 10) {
          std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(250));
          std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 1 хвилину."<< std::endl;
        }
        else {
          if (full->bt.returnload() == 50) {
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1250));
            std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 5 хвилин." << std::endl;
          }
          else {
            if (full->bt.returnload() == 100) {
              std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2500));
              std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 10 хвилин." << std::endl;
            }


          }
        }
      }else{
        if (returnst() == full->bt.returnname()) {
          if (full->bt.returnload() == 10) {
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(250));
            std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() <<" за 1 хвилину."<< std::endl;
          }
          else {
            if (full->bt.returnload() == 50) {
              std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1250));
              std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 5 хвилин." << std::endl;
            }
            else {
              if (full->bt.returnload() == 100) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(2500));
                std::cout << "Корабель із " << full->bt.returnname() << "-ом розгружено на причалі " << returnst() << " за 10 хвилин." << std::endl;
              }


            }
          }
        }

      }
    }
  
}

void bearth::addname(std::string na) {

  name = na;

}

std::string bearth::returnst() {

  return name;

}
#include "tunnel.h"
#include "boat.h"

void tunnel::addline(struct node* boat,struct node**fst) {

  if ((*fst) == nullptr) {
    (*fst) = new node;
    (*fst)->bt = boat->bt;
    (*fst)->next = nullptr;
  }
  else {
    struct node* last = (*fst);
    while (last->next != nullptr) {
      last = last->next;
    }
    last->next = new node;
    last = last->next;
    last->bt = boat->bt;
    last->next = nullptr;
  }

}

node** tunnel::returntun() {

  return &first;

}


void tunnel::newtunnel(struct node** nt) {

  first = (*nt)->next;
}
#include "boat.h"
#include <iostream>

void boat::addboat(){
  
  int nm = rand()%3;
  int waight = rand() % 3;
  if (nm == 0) {
    if (waight == 0) {
      name = "Хліб";
      load = 10;
    }
    else {
      if (waight == 1) {
        name = "Хліб";
        load = 50;
      }
      else {
        if (waight == 2) {
          name = "Хліб";
          load = 100;
        }
      }
    }
  }
  else {
    if (nm == 1) {
      if (waight == 0) {
        name = "Банан";
        load = 10;
      }
      else {
        if (waight == 1) {
          name = "Банан";
          load = 50;
        }
        else {
          if (waight == 2) {
            name = "Банан";
            load = 100;
          }
        }
      }
    }
    else {
      if (nm == 2) {
        if (waight == 0) {
          name = "Одяг";
          load = 10;
        }
        else {
          if (waight == 1) {
            name = "Одяг";
            load = 50;
          }
          else {
            if (waight == 2) {
              name = "Одяг";
              load = 100;
            }
          }
        }
      }

    }

  }
  
}

int boat::returnload() {

  return load;

}

std::string boat::returnname() {

  return name;

}

void boat::addmass(class boat boat, struct node** fst) {

  if ((*fst) == nullptr) {
    (*fst) = new node;
    (*fst)->bt = boat;
    (*fst)->next = nullptr;
  }
  else {
    struct node* last = (*fst);
    while (last->next != nullptr) {
      last = last->next;
    }
    last->next = new node;
    last = last->next;
    last->bt = boat;
    last->next = nullptr;
  }

}

node** boat::returnfst() {

  return &mass;

}

void boat::newnass(struct node** nnode) {

  mass = (*nnode)->next;
}
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <mutex>
#include <thread>
#include "boat.h"
#include "tunnel.h"
#include "bearth.h"

std::mutex mx1;
std::mutex mx2;
std::mutex mx3;


int main(void) {

  setlocale(LC_ALL, "");
  boat mass;
  tunnel line;
  
  

  bearth bana;
  bearth clothe;
  bearth bre;
  bana.addname("Банан");
  clothe.addname("Одяг");
  bre.addname("Хліб");
  node* ma;
  auto fu1 = [&mass]() {
    
      mx1.lock();
      
      boat newb;
      newb.addboat();
      newb.addmass(newb, (mass.returnfst()));
      std::cout << "Шлюбку додано." << std::endl;
      mx1.unlock();
    
  };
  

  auto fu2 = [&line,&mass]() {
    
      mx1.lock();
      mx2.lock();
      
      line.addline(*mass.returnfst(), line.returntun());
      mass.newnass(mass.returnfst());
      std::cout << "Шлюбку додано в тунель." << std::endl;
      mx2.unlock();
      mx1.unlock();
    
  };

  auto fu3 = [&bre,&bana,&clothe,&line]() {
    
      mx2.lock();
      mx3.lock();
      
      bre.cleanboat(*line.returntun());
      bana.cleanboat(*line.returntun());
      clothe.cleanboat(*line.returntun());
      

      line.newtunnel(line.returntun());

      mx3.unlock();
      mx2.unlock();
    
  };
  
  
    std::thread td1(fu1);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
    std::thread td2(fu2);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));

    std::thread td3(fu3);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));

    std::thread td4(fu1);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
    std::thread td5(fu2);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));

    std::thread td6(fu3);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
  
    std::thread td7(fu1);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
    std::thread td8(fu2);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));

    std::thread td9(fu3);
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
  
    td9.join();
    td8.join();
    td7.join();

    td6.join();
    td5.join();
    td4.join();

    td3.join();
    td2.join();
    td1.join();
  
  return 0;

}

Ось завдання :
Задание было следующее:

Есть транспортные корабли, которые подплывают к туннели и далее плывут к причалам для погрузки разного рода товара.
Они проходят через узкий туннель где одновременно могут находиться только 5 кораблей. Под словом “подплывают к туннели” имеется ввиду то, что корабли должны откуда-то появляться. Их может быть ограниченное количество, то есть 10 или 100, а может быть бесконечное множество. Слово “Подплывают” назовем генератором кораблей.
Вид кораблей и их вместительность могут быть разными в зависимости от типа товаров, которые нужно загрузить на корабль. То есть для ТЗ я придумал 3 Типа кораблей (Хлеб, Банан и Одежда) и три вида вместительности 10, 50, 100 шт. товаров. 3 типа кораблей * 3 вида вместительности = 9 разных видов кораблей.
Далее есть 3 вида причалов для погрузки кораблей — Хлеб, Банан и Одежда. Каждый причал берет или подзывает к себе необходимый ему корабль и начинает его загружать. За одну секунду причал загружает на корабль 10 ед. товара. То есть если у корабля вместительность 50 шт., то причал загрузит его за 5 секунд своей работы.

Требование было следующее:

Правильно разбить задачу на параллельность.
Синхронизировать потоки, сохранить целостность данных. Ведь ограничить доступ потоков к общему ресурсу дело не сложное, а заставить их работать согласованно уже намного сложнее.
Работа генератора кораблей не должна зависеть от работы причалов и наоборот.
Общий ресурс должен быть Thread Safe (Если таковой есть в реализации)
Потоки не должны быть активными если нет задач.
Потоки не должны держать mutex если нет задач.

12

Re: Потоки

Ви п.1.1 Правил бачили? При реєстрації галочку ставили?

13

Re: Потоки

українською! не розумію вашої мови.

while(1) {
/* . . . */
}

Re: Потоки

lucas-kane написав:

українською! не розумію вашої мови.

while(1) {
/* . . . */
}

Я так пробував, але вибиває помилку. І програма зупиняється .

Подякували: hyhot1

15 Востаннє редагувалося Львовский сырник в мульти (16.01.2021 21:14:57)

Re: Потоки

Вимога було наступне:

Правильно розбити задачу на паралельність.
Синхронізувати потоки, зберегти цілісність даних. Адже обмежити доступ до загального ресурсу справа не складна, а змусити їх працювати злагоджено вже набагато складніше.
Робота генератора кораблів не повинна залежати від роботи причалів та навпаки.
Загальний ресурс повинен бути Thread Safe (Якщо такий є в реалізації)
Потоки не повинні бути активними якщо немає завдань.
Потоки не повинні тримати mutex якщо немає завдань

Подякували: hyhot1

16

Re: Потоки

Тульський пряник іде в бан до понеділка.

Подякували: Лудоман1

17

Re: Потоки

Жорстоко...

Подякували: hyhot1

18

Re: Потоки

Львовский сырник в мульти написав:
lucas-kane написав:

українською! не розумію вашої мови.

while(1) {
/* . . . */
}

Я так пробував, але вибиває помилку. І програма зупиняється .

Взагалі, то був жарт. Але якщо Ви вже так пробували... ))) (не маю що сказати)

Подякували: Лудоман1

19

Re: Потоки

Лудоман іде в перманентний бан за п.2.1 Правил.
Бан Сирнику тепер ще й по IP, до 20 числа.

Подякували: leofun011

20

Re: Потоки

Ви п.1.1 Правил бачили?

а ви бачили? там нічого не написано про бан за іншу мову. Невже так складно написати нормальні правила, які не допускають свавілля модераторів.