1

Тема: ОДЗ для функції

Хто може підказати, як задати ОДЗ для періодичної функції?
Функція: tg(x)+ctg(1-x^2)

2

Re: ОДЗ для функції

Код програми загалом виглядає так: (єдине, чого бракує, це саме ОДЗ)

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

double f(double x)
{
  return tan(x) + cos(1 - pow(x, 2)) / sin(1 - pow(x, 2));
} // задана функція
int main()
{
  double a, b, h, y;
  int n; //змінні, використані у коді
  do
  {
    cout << "y(x) = tg(x) + ctg(1 - x^2)" << '\n' << "Vvedit' oblast' znachen' funktsii" << endl;
    cout << "a=" << endl;
    cin >> a;
    cout << "b=" << endl;
    cin >> b;
  } while (a > b);
  //цикл введення меж інтервалу 
  do
  {
    cout << "Vvedit' kilkist' tochok" << '\n' << "n =";
    cin >> n;
  } while (n < 1);
  //цикл введення кількості точок табуляції
  h = (b - a) / (n - 1);
  cout << "krok tabulyacii h=" << h << endl;
  //крок табуляції
  double max = f(a);
  double min = f(a);
  double x_max = a;
  double x_min = a;
  double x = a;
  //присвоєння функціїї та аргументу початккових значень
  for (; x <= b; x = x + h)//цикл обчислення та виводу остаточних даних
  {
    y = f(x);
    cout << "x = " << setprecision(5) << fixed << setw(5) << left << x << '\t' << "y = " << y << endl;
    if (y > max)
      max = y,
      x_max = x;//пошук максимальних значень функції та аргументу
    else
    {
      if (y < min)
        min = y,
        x_min = x;//пошук мінімальних значень функції та аргументу
    }

  }
  cout << "Maksymalne znachennya funkcii = " << max << " u tochtsi " << x_max << endl;
  cout << "Minimalne znachennya funkcii = " << min << " u tochtsi " << x_min;
  return 0;
}