1

Тема: Реалізація меню в Java

У моїй програмі створюється меню, а в ньому підменю. В підменю я створюю три елементи: "малювати квадрат", "малювати коло", та "малювати багатокутник". Але чомусь при виборі якогось із пунктів мені нічого не малює. Допоможіть будь-ласка вирішити дану проблему.

package project;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
public class Main
{
  public static void main(String[] args)
  {
    FormFrame frame1 = new FormFrame();
    frame1.setSize(900, 600);
    frame1.setTitle("Laba8");
    frame1.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame1.setVisible(true);
  }
  static class FormFrame extends JFrame
  {
    static class Figura extends JComponent
    {
      int index;
      int[] x = {250, 337, 337, 250, 163, 163};
      int[] y = {350, 300, 200, 150, 200, 300};
      int[] xx = {100, 300, 100, 300};
      int[] yy = {100, 100, 300, 300};
      public Figura(int index)
      {
        this.index = index;
      }
      public void paint(Graphics g)
      {
        g.setColor(Color.BLACK);
        if(index == 1)
        {
          g.fillOval(150,150,100,100);
        }
        else if(index == 2)
        {
          g.fillPolygon(x, y, 6);
        }
        else if(index == 3)
        {
          g.fillPolygon(xx, yy, 4);
        }
      }
    }
    FormFrame()
    {
      setLayout(null);
      JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); // створюємо панель-меню
      setJMenuBar(menuBar);

      JMenu menu = new JMenu("Меню"); // створюємо меню
      menuBar.add(menu);

      JMenu drawMenu = new JMenu("Малювати"); // підменю для малювання
      menu.add(drawMenu);

      Action drawCircle = new AbstractAction("Коло")
      {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
           Figura circle = new Figura(1);
           circle.repaint();
        }
      };
      Action drawHex = new AbstractAction("Багатокутник")
      {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          Figura hex = new Figura(2);
          hex.repaint();
        }
      };
      Action drawSquare = new AbstractAction("Квадрат")
      {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          Figura Square = new Figura(3);
          Square.repaint();
        }
      };

      JMenuItem item1 = new JMenuItem(drawCircle);
      drawMenu.add(item1);
      item1.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('C', KeyEvent.CTRL_MASK));

      JMenuItem item2 = new JMenuItem(drawHex);
      drawMenu.add(item2);
      item2.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('B', KeyEvent.CTRL_MASK));

      JMenuItem item3 = new JMenuItem(drawSquare);
      drawMenu.add(item3);
      item3.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('K', KeyEvent.CTRL_MASK));
      drawMenu.addSeparator();

      Action exitAction = new AbstractAction("Вийти")
      {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          System.exit(0);
        }
      };
      JMenuItem item4 = new JMenuItem(exitAction); // пункт меню для виходу з програми
      menu.add(item4);
    }
  }
}

2

Re: Реалізація меню в Java

Я вже знайшов рішення даної проблеми. Усе працює. Кому цікаво - код внизу.

package project;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;

public class Main extends JFrame
{
  int index;
  int[] x = {250, 337, 337, 250, 163, 163};
  int[] y = {350, 300, 200, 150, 200, 300};
  int[] xx = {100, 300, 300, 100};
  int[] yy = {100, 100, 300, 300};
  public Main()
  {
    super("Малюнок");
    setSize(600, 600);
    JFrame myWindow = new JFrame("Laba8");
    myWindow.setSize(300,300);
    myWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); // створюємо панель-меню
    myWindow.setJMenuBar(menuBar);

    JMenu menu = new JMenu("Меню"); // створюємо меню
    menuBar.add(menu);

    JMenu drawMenu = new JMenu("Малювати"); // підменю для малювання
    menu.add(drawMenu);

    Action drawCircle = new AbstractAction("Коло")
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        index = 1;
        repaint();
        setVisible(true);
      }
    };
    Action drawHex = new AbstractAction("Багатокутник")
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        index = 2;
        repaint();
        setVisible(true);
      }
    };
    Action drawSquare = new AbstractAction("Квадрат")
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        index = 3;
        repaint();
        setVisible(true);
      }
    };

    JMenuItem item1 = new JMenuItem(drawCircle);
    drawMenu.add(item1);
    item1.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('C', KeyEvent.CTRL_MASK));

    JMenuItem item2 = new JMenuItem(drawHex);
    drawMenu.add(item2);
    item2.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('B', KeyEvent.CTRL_MASK));

    JMenuItem item3 = new JMenuItem(drawSquare);
    drawMenu.add(item3);
    item3.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('K', KeyEvent.CTRL_MASK));
    drawMenu.addSeparator();

    Action exitAction = new AbstractAction("Вийти")
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        System.exit(0);
      }
    };
    JMenuItem item4 = new JMenuItem(exitAction); // пункт меню для виходу з програми
    menu.add(item4);
    myWindow.setVisible(true);
  }
  @Override
  public void paint ( Graphics g )
  {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setColor(Color.BLACK);
    if(index == 1)
    {
      g2.fillOval(200,200,200,200);
    }
    else if(index == 2)
    {
      g2.fillPolygon(x, y, 6);
    }
    else if(index == 3)
    {
      g2.fillPolygon(xx, yy, 4);
    }
  }
  public static void main(String args[])
  {
    Main app = new Main();
  }
}
Подякували: 0xDADA11C7, ррр2