1

Тема: Степеневий алгоритм.РМ-алгоритм

Добрий вечір. Реалізовую РМ-алгоритм, і роблячи перевірку результат не сходиться , не можу зрозуміти в чому проблема
https://imgur.com/7Ychles
https://imgur.com/OLq1n2V
Перевірка:Ax=hx
Початкові дані:
Матриця:2 1 0|1 3 1|0 1 2
h0=y0=1 1 1
eps=b=0.001
Перевірка може відбуватися з невеликою похибкою але в моєму результаті вона надто велика
Прошу допомогти, можливо неправильно рахую, або десь є якась помилка, буду дуже вдячний за допомогу

Прихований текст
class Program
  {
    public static double[] mat_vect(double[,] mat, double[] vect)
    {
      double[] check = new double[vect.Length];
      for (int h = 0; h < vect.Length; h++)
      {

        check[h] = 0;
        for (int k = 0; k < vect.Length; k++)
          check[h] += (mat[h, k] * vect[k]);
      }
      return check;

    }
    public static double norm_y(double[] y)
    {
      double sum = 0;
      double norm = 0;
      for(int i = 0; i < y.Length; i++)
      {
        sum += Math.Pow(y[i], 2);
      }
      norm = Math.Sqrt(sum);
      return norm;
    }
    public static double norm(double[] x0, double[] x1)
    {
      double max = 0;
      List<double> m = new List<double>();
      for (int i = 0; i < x0.Length; i++)
      {
        m.Add(Math.Abs(x1[i] - x0[i]));
      }
      max = m.Max();
      return max;
    }
    public static void pm(double[,] mat, double[] h0, double[] y0, double eps, double b, int m)
    {
      int k = 0;
      double norma = norm_y(y0);//норма у0
      double[] x0 = new double[m];
      double[] h = new double[m];
      double[] x = new double[m];
      double[] y = new double[m];
      List<int> s0 = new List<int>();//множина індексів
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        x[i] = (y0[i] / norma);//пункт 2 алгоритму, вектор х0
      }
      List<int> s = new List<int>();
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        if (Math.Abs(x[i]) > b)
        {
          s.Add(i);
        }
      }
      do
      {
        s0 = s;
        for(int i = 0; i < m; i++)
        {
          x0[i] = x[i];
        }
        k++;
        y = mat_vect(mat, x0);//пункт 3, обчислення вектору у
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
          h[s0[i]] = (y[s0[i]] / x0[s0[i]]);//пункт 4, вектор h
        }
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
          x[i] = (y[i] / norm_y(y));//пункт 5, новий вектор х
        }
        s.Clear();
        for (int i = 0; i < m; i++)
        {
          if (Math.Abs(x[i]) > b)
          {
            s.Add(i);
          }
        }
      }
      while ((norm(h, h0) > eps) && (norm(x, x0) > eps));//пункт 6, перевірка критерію зупинки
      double sum = 0;
      for (int i = 0; i < h.Length; i++)
      {
        sum += h[i];
      }
      double sk = 0;
      for (int i = 0; i < s.Count(); i++)
      {
        sk += Math.Pow(s[i], 2);
      }
      sk = Math.Sqrt(sk);
      double h1 = (sum / sk);
      Console.WriteLine("h="+h1);//виведення результатів
      Console.WriteLine("x:");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine(x[i]);
      }
      Console.WriteLine("k="+k);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Ax:");//виведення перевірки для візуального порівняння
      double[] Ax = mat_vect(mat, x);
      for(int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine(Ax[i]);
      }
      Console.WriteLine("hx:");
      for(int i = 0; i < m; i++)
      {
        double tmp = h1 * x[i];
        Console.WriteLine(tmp);
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int n, m;
      double eps,b;
      Console.WriteLine("Type m:");
      m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      n = m;
      double[] h0 = new double[m];
      double[] y0 = new double[m];
      double[,] mat = new double[m, n];
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
          Console.WriteLine($"M[{i + 1}][{j + 1}]=");
          mat[i, j] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        }
      }

      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine($"h[{i + 1}]:");
        h0[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());//зчитування h0
      }
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine($"y[{i + 1}]:");
        y0[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());//зчитування у0
      }
      Console.WriteLine("Type eps:");
      eps = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Type b:");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      pm(mat, h0, y0, eps, b, m);
      Console.ReadLine();
    }
  }