1

Тема: Не можу зрозуміти як конвертувати File що приходить з клієнта в буфер

Я надсилаю з клієнта файл, витягую з запита в контроллері і передаю в функцію

const md5 = require('md5')
const fs = require('fs')
const path = require('path')

const cfg = {
 sizeLimit: 100 * 1000 * 1000,
}

const getHash = (file) => {
 const date = new Date()
 return md5(`${file.name}-${date.toString()}`)
}

const getExt = (file) => {
 return file.name.split('.')[file.name.split('.').length - 1]
}

const verifySize = (file) => {
 if (file.size > cfg.sizeLimit) {
  return { error: true, textUk: 'Надто великий файл' }
 }
}

const verifyExt = (file) => {
 const extListString = 'jpg,jpeg,png,webp,webm,mp4,doc,txt,pdf'
 const extList = extListString.split(',')
 const ext = getExt(file)
 if (extList.includes(ext)) {
  return { error: true, textUk: `Формат файлу .${ext} не підтримується. Дозволені формати - ${extListString}` }
 }
}

const uploadDir = '../public/files';
console.log(uploadDir)

module.exports = (file) => {
 verifySize(file)
 verifyExt(file)

 return new Promise((resolve, reject) => {
  const hash = getHash(file)
  const ext = getExt(file)
  console.log(hash, ext)
  console.log(file)
  fs.writeFile(
   uploadDir + `/${hash}.${ext}`,
   file,
   err => {
    if (err) {
     return reject(err)
    }
    resolve({
     url: `/files/${hash}.${ext}`
    })
   }
  )
 })
}

Приходить в функцію такий об'єкт

File {
 _events: [Object: null prototype] {},
 _eventsCount: 0,
 _maxListeners: undefined,
 size: 33311,
 path: 'C:\\Users\\shtye\\AppData\\Local\\Temp\\upload_777afc98ac96b2603f472c6f91d1260a',
 name: 'photo_2021-04-01_21-46-42.jpg',
 type: 'image/jpeg',
 hash: null,
...

Проблема виникає на етапі fs.writeFile

error TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of File
  at Object.writeFile (fs.js:1487:5)

Я розумію що об'єкт File треба якось перетворити в Buffer. Пробував Buffer.from(file) але виникає помилка в buffer.

Не особливо розумію як ці об'єкти працюють
Помилка напевно в чомусь дуже тупому але через малий досвід роботи з файлами не можу знайти свою хибу.

Буду дуже вдячний за допомогу

Подякували: 0xDADA11C71

2

Re: Не можу зрозуміти як конвертувати File що приходить з клієнта в буфер

воно ж ніби автоматично то зберігає, і ось це

path: 'C:\\Users\\shtye\\AppData\\Local\\Temp\\upload_777afc98ac96b2603f472c6f91d1260a',

показує, куди воно зберегло той файл. Тобто, вам потім його треба просто зкопіювати в потрібне місце.

Подякували: koala, shtyegor2