1

Тема: Описати клас який містить інформацію: про співробітників

Описати клас, який містить інформацію: про співробітників Міжрегіонального інституту бізнесу. Структура запису - прізвище, рік народження, стаж роботи, оклад. Розробити програму, що за прізвищем визначає стаж роботи.

class Employee:
  """Базовый класс для всех сотрудников"""
  emp_count = 0

  def __init__(self, surname, year_of_birth, experience, salary):
    self.surname = surname
    self.year_of_birth = year_of_birth
    self.experience = experience
    self.salary = salary
    Employee.emp_count += 1

  def display_count(self):
    print('Всего сотрудников: %d' % Employee.emp_count)

  def display_employee(self):
    print('Имя: {}. Стаж: {}'.format(self.surname, self.year_of_birth, self.experience, self.salary))

emp1 = Employee("Константинов", 5, 1991, 10000)
emp2 = Employee("Романова", 2, 1996, 5000)
emp1.display_employee()
emp2.display_employee()

Я написала програму, але не можу зробити цю частину задачі "Розробити програму, що за прізвищем визначає стаж роботи".

2

Re: Описати клас який містить інформацію: про співробітників

Можна зробити список (list) з об'єктів цього класу:

emps=[]
emps.append(Employee("Романова", 2, 1996, 5000))
emps.append(Employee("Константинов", 5, 1991, 10000))

Тоді, щоб знайти елемент з потрібним прізвищем, робимо цикл пошуку:

for emp in emps:
  if emp.surname==...:   # підставити "Прізвище, яке ми шукаємо" або змінну_з_цим_прізвищем
    #беремо з emp потрібні дані й щось із ними робимо
    
Подякували: koala1