1

Тема: Передача flash повідомлення на flask + ajax

Всіх вітаю!

В зв'язку з відсутністю досвіду по ajax застопорився на місці...

Ось код flash:

{% for cat, msg in get_flashed_messages(True) %}
<div id="hideMe" class="flash {{cat}}">{{msg}}</div>
{% endfor %}

Ось javascript:

<script>
$(document).ready(function(){
  $("#reset").click(function(){
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: '/reset',
    async: false,
    data: $(this).serialize(),
    success: function(data){
       $('#hideMe').html(data);
    }
  });
  return true;
  });
});
</script>

Сама форма:

      <form id="reset">
      <button type="button" class="reset">
        <img src="/static/reset2.png" style="width: 100%;" /><br>Reset
      </button>
        <input type="hidden" name="server_ident" value="{{server.server_ident}}">
        <input type="hidden" name="reset" value="reset">
      </form>

Дані з форми (server_ident, reset ) успішно передаються на бекенд, обробляються і визивається:

flash('текст', category='success')

Так от потрібна допомога, як flash повідомлення вивести на фронтенді *DONT_KNOW*

2

Re: Передача flash повідомлення на flask + ajax

GPT-4 написав:

Щоб вивести flash повідомлення на фронтенді, потрібно змінити ваш код JavaScript та HTML-код. Ось змінений код:

HTML:

<div id="flash-container"></div>

<form id="reset">
  <button type="button" class="reset">
    <img src="/static/reset2.png" style="width: 100%;" /><br>Reset
  </button>
  <input type="hidden" name="server_ident" value="{{server.server_ident}}">
  <input type="hidden" name="reset" value="reset">
</form>

JavaScript:

$(document).ready(function(){
  $(".reset").click(function(e){
    e.preventDefault();
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: '/reset',
      data: $("#reset").serialize(),
      success: function(data){
        // Очистити контейнер повідомлень
        $('#flash-container').empty();

        // Проаналізувати отримані дані
        let response = JSON.parse(data);

        // Якщо відповідь містить flash повідомлення
        if (response.flash) {
          // Додати повідомлення до контейнера
          $('#flash-container').append(`<div id="hideMe" class="flash ${response.flash.category}">${response.flash.message}</div>`);

          // Приховати повідомлення через певний час
          setTimeout(function() {
            $('#hideMe').fadeOut('slow');
          }, 5000);
        }
      }
    });
    return false;
  });
});

На бекенді змініть код таким чином, щоб він повертав JSON-відповідь з ключами 'category' та 'message':

from flask import jsonify

# ...

@app.route('/reset', methods=['POST'])
def reset():
  # Обробка даних
  # ...

  flash_message = {'category': 'success', 'message': 'текст'}
  return jsonify(flash=flash_message)

Тепер коли користувач натисне кнопку "Reset", запит буде відправлений на бекенд, і якщо відбудеться успішна обробка даних, flash повідомлення буде отримано від сервера і відображено на фронтенді. Після 5 секунд повідомлення зникне.