1

Тема: Допоможіть

Знайти максимальне з 2 заданих чисел,не використовуючи функції max

2

Re: Допоможіть

Використовуйте if-else та оператор порівняння < або >.