1 Востаннє редагувалося mamkin haker (24.01.2022 19:28:14)

Тема: Конвертація з десятичної системи у старовинні

Римська
Єгипетська
Вавилонська
Слов'янська
Майа
Іонійська

from copy import deepcopy
coding_rim = zip(
  [1000,900,500,400,100,90,50,40,10,9,5,4,1],
  ["M","CM","D","CD","C","XC","L","XL","X","IX","V","IV","I"]
)
def convert_to_roman(num):
  if num <= 0 or num >= 4000 or int(num) != num: return None
  result = []
  for d, r in deepcopy(coding_rim):
    while num >= d:
      result.append(r)
      num -= d
  return ''.join(result)
coding_egip = zip(
  [1000, 100, 10, 1],
  ["Лотос", "Петля мотузки", "Підкова, перевернута донизу", "Одна риска"]
)
def convert_to_egipet(num):
  if num <= 0 or num > 9000 or int(num) != num: return None
  result = []
  for d, r in deepcopy(coding_egip):
    while num >= d:
      result.append(r)
      num -= d
  return ' | '.join(result)
vavilone_zip = zip(
  [10, 1],
  ["<", "I"]
)
def convert_to_vavilone(num):
  result = []
  number_converted = []
  while num > 59:
    num, res = divmod(num, 59)
    number_converted.append(res)
  number_converted.append(num)
  number_converted.reverse()
  zip = [deepcopy(vavilone_zip) for _ in range(len(number_converted))]
  for i in range(len(number_converted)):
    result.append(f"Ряд {len(number_converted)-(i)}: ")
    for d, r in zip[i]:
      while number_converted[i] >= d:
        result.append(r)
        number_converted[i] -= d
    result.append("\n")
  return ''.join(result)
slovanska_zip = zip(
  [1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1],
  ['҂а', 'Ц', 'ω', 'Ѱ', 'X', 'Ф', 'У', 'Т', 'С', 'Р', 'Ч', 'П', 'О', 'ѯ', 'Н', 'М', 'Л', 'К', 'Ѳі', 'Иі', 'Зі', 'Sі', 'Єі', 'Ді', 'Гі', 'Ві', 'Аі', "Ї", "Ѳ", "И", "З", "S", "Є", "Д", "Г", "В", "А"]
)
def convert_to_slovanska(num):
  if num <= 0 or num > 1999 or int(num) != num: raise ValueError('Input should be an integer between 1 and 1999')
  result = []
  for d, r in deepcopy(slovanska_zip):
    while num >= d:
      result.append(r)
      num -= d
  return ''.join(result)
maya_zip = zip(
  [5, 1],
  ["горизонтальна риска", "точка"]
)
def convert_to_maya(num):
  result = []
  number_converted = []
  while num > 19:
    num, res = divmod(num, 20)
    number_converted.append(res)
  number_converted.append(num)
  number_converted.reverse()
  zip = [deepcopy(maya_zip) for _ in range(len(number_converted))]
  for i in range(len(number_converted)):
    result.append(f"Ряд {len(number_converted)-(i)}: ")
    temp = 0
    for d, r in zip[i]:
      while number_converted[i] >= d:
        result.append(r)
        number_converted[i] -= d
        temp += 1
    if temp == 0: result.append("Пуста ракушка")
    result.append("\n")
  return ' '.join(result)
ioniska_zip = zip(
  [9000, 8000, 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 900, 800, 700,600, 500, 400, 300, 200, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1],
  ["͵Θ", "͵H", "͵Z", "͵Ϛ", "͵Ε", "͵Δ", "͵Γ", "͵Β", "͵Α", "ϡʹ", "ωʹ", "ψʹ", "χʹ", "φʹ", "υʹ", "τʹ", "σʹ", "ρʹ", "ϟʹ" "πʹ", "οʹ", "ξʹ", "νʹ", "μʹ", "λʹ", "κʹ", "ιʹ", "θʹ", "ηʹ", "ζʹ", "ϝʹ", "εʹ", "δʹ", "γʹ", "βʹ", "αʹ"]
)
def convert_to_ioniska(num):
  result = []
  if num <= 0 or num > 9999 or int(num) != num: raise ValueError('Input should be an integer between 1 and 9999')
  result = []
  for d, r in deepcopy(ioniska_zip):
    while num >= d:
      result.append(r)
      num -= d
  return ''.join(result)
DATA_INFO_R = {
  "r" : "Римська",
  "ig" : "Єгипетська",
  "v" : "Вавилонська",
  "s" : "Словянська",
  "m" : "Майа",
  "io" : "Іонійська"
}
DATA_INFO = ["r", "ig", "v", "s", "m", "io"]
def main():
  print("захистів не писав тому вводьте все з 1-го разу :3")
  while 1:  
    number = int(input("Введіть число: "))
    for i in range(len(DATA_INFO)): print(f"{DATA_INFO[i]}: {DATA_INFO_R[DATA_INFO[i]]}")
    data_info = input("Введіть код мови: ")
    print(f"Число у {DATA_INFO_R[data_info]} чисельна система: ", end = '')
    if data_info == "r": print(convert_to_roman(number))
    elif data_info == "ig": print(convert_to_egipet(number))
    elif data_info == "v": print(f"\n1 - I - прямий клин\n10 - < - лежачий клин\n", convert_to_vavilone(number))
    elif data_info == "s": print(convert_to_slovanska(number))
    elif data_info == "m": print(convert_to_maya(number))
    elif data_info == "io": print(convert_to_ioniska(number))
if __name__ == "__main__": main()
Подякували: P.Y., Dmy2

2

Re: Конвертація з десятичної системи у старовинні

В кирилиці помилка в змінній slovanska_zip, черв поставлено замість хіру.

convert_to_slovanska(600) має видавати 'Х', а видає 'Ч' (тобто дев'яносто).

Подякували: mamkin haker, 0xDADA11C72

3 Востаннє редагувалося mamkin haker (24.01.2022 18:55:02)

Re: Конвертація з десятичної системи у старовинні