Тема: Масив (парність та непарність)

Добрий день, є процедура на кнопці

Код Delphi
Код:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
For i:=1 To 4 Do
For j:=1 To 5 Do
If (StringGrid1.Cells[j-1,i-1]='') Then
SG1[i,j] := 0
Else
SG1[i,j] := StrToFloat(StringGrid1.Cells[j-1,i-1]);
For i:=1 To 4 Do
Begin
max := SG1[i,1];
For j:=2 To 5 Do
If (SG1[i,j] > max) then
max := SG1[i,j];
SG2[i] := max;
End;
For i:=1 To 4 Do
StringGrid2.Cells[0,i-1] := FloatToStr(SG2[i])
end;

Зараз вона виконує - значень елементів максимальних значень елементів ряду двомірного масиву.
Потрібно зробити що б вона виводила - значення елементів одновимірного масиву складаються з максимальних значень елементів строк двовимірного масиву.

Post's attachments

Безымянный4.png 9.06 kb, 179 downloads since 2013-06-11 

2 Востаннє редагувалося vovakalypov18 (11.06.2013 15:35:25)

Re: Масив (парність та непарність)

Проблема в тому, є робоча программа, а підставити своє значення в процедуру не можу, не можу зрозуміти, що до чого...  Можу дати повний код програми

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Grids, DB, ADODB;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  StringGrid2: TStringGrid;
  Label4: TLabel;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  ADOTable1: TADOTable;
  ADOConnection1: TADOConnection;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 SG1 : Array[1..4,1..5] Of Real;
 SG2 : Array[1..4] Of Real;
 i, j, k, buf : Integer;
 max : Real;
 f:Text;
implementation

{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 k := 1;
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  Begin
   If ((k Mod 2) <> 0) Then
    StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(k - 1)
   Else
    StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(k + 1);
   k := k + 1;
  End;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Randomize;
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(50 - Random(101));
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  If (StringGrid1.Cells[j-1,i-1]='') Then
   SG1[i,j] := 0
  Else
   SG1[i,j] := StrToFloat(StringGrid1.Cells[j-1,i-1]);
 For i:=1 To 4 Do
  Begin
   max := SG1[i,1];
   For j:=2 To 5 Do
    If (SG1[i,j] > max) then
     max := SG1[i,j];
   SG2[i] := max;
  End;
 For i:=1 To 4 Do
  StringGrid2.Cells[0,i-1] := FloatToStr(SG2[i])
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := ' ';

 For i:=1 To 4 Do
  Begin
   StringGrid2.Cells[0,i-1] := ' ';
   SG2[i] := 0;
  End;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 Close
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 AssignFile(f,GetCurrentDir+'\F.txt');
 Reset(f);
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  Begin
   Read(f,buf);
   StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := IntToStr(buf);
  End;
  CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 With ADOTable1 Do
  Begin
   Active:=True;
   First;
   For i:=1 To 4 Do
   For j:=1 To 5 Do
    begin
     StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := IntToStr(Integer(FieldValues['chislo']));
     Next;
    End;
  end;
 AdoConnection1.Close;
end;

end.

3

Re: Масив (парність та непарність)

А з чим у вас виникли труднощі? Взагалі умову ви в першому пості якось сумбурно написали, важко зрозуміти.

4 Востаннє редагувалося vovakalypov18 (12.06.2013 09:42:25)

Re: Масив (парність та непарність)

Replace написав:

А з чим у вас виникли труднощі? Взагалі умову ви в першому пості якось сумбурно написали, важко зрозуміти.

Труднощі виникли з тим, що не можу зрозуміти, завдання, яке показано на картинці, переробити у формулу та вставити її у код программи. Це мое друге завдання, з 1-м мені допомогли, а з цим я намагався розібратися, але все марно... Якщо коротко, то потрібно значення непарного та парного масиву внести у процедуру "procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);" і щоб на виході масиву отримати - Значення елементів одновимірного масиву складаються з максимальних значень елементів строк двовимірного масиву.

5

Re: Масив (парність та непарність)

vovakalypov18 написав:

значення елементів одновимірного масиву складаються з максимальних значень елементів строк двовимірного масиву.

Потрібно по всіх рядках двовимірного масиву пробігтися. В кожному рядку визначити максимальне, а потім максимуми кожного рядка занести в одновимірний масив.
Ось тут ви щось подібне робите для першого рядка, а треба для усіх:

For i:=1 To 4 Do
Begin
max := SG1[i,1];
For j:=2 To 5 Do
If (SG1[i,j] > max) then
max := SG1[i,j];
SG2[i] := max;
End;

6 Востаннє редагувалося vovakalypov18 (12.06.2013 16:06:58)

Re: Масив (парність та непарність)

Ось тут ви щось подібне робите для першого рядка, а треба для усіх:

For i:=1 To 4 Do
Begin
max := SG1[i,1];
For j:=2 To 5 Do
If (SG1[i,j] > max) then
max := SG1[i,j];
SG2[i] := max;
End;

Дякую за підсказку, буду намагатися зробити! Тільки я не можу зрозуміти, куди підставлять значення непарного  та парного елементу? Якщо нічого не вийде, зможете допомогти???

7

Re: Масив (парність та непарність)

Тільки я не можу зрозуміти, куди підставлять значення непарного  та парного елементу?

Я також, бо ви про це докладно не писали.

8 Востаннє редагувалося vovakalypov18 (12.06.2013 18:48:29)

Re: Масив (парність та непарність)

Torbins написав:

Тільки я не можу зрозуміти, куди підставлять значення непарного  та парного елементу?

Я також, бо ви про це докладно не писали.

Я би написав докладно, що куди, але вчитель дав на індивідуальне опрацювання і більше нічого не пояснив...

В мене є схожий код ,можливо він чимось допоможе, там все показано, але я не можу все це скласти до купи...

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Grids, DB, ADODB;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Button4: TButton;
  Button5: TButton;
  StringGrid2: TStringGrid;
  Label4: TLabel;
  Button6: TButton;
  Button7: TButton;
  ADOTable1: TADOTable;
  ADOConnection1: TADOConnection;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
  procedure Button7Click(Sender: TObject);
  
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 SG1 : Array[1..4,1..5] Of Real;
 SG2 : Array[1..4] Of Real;
 i, j, k, buf : Integer;
 max : Real;
 f:Text;
implementation

{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 k := 1;
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  Begin
   If ((k Mod 2) <> 0) Then
    StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(k - 1)
   Else
    StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(k + 1);
   k := k + 1;
  End;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Randomize;
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := FloatToStr(50 - Random(101));
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
 i, j, k, p, index : Integer;
 res : Real;
begin
 for i := 1 to 4 do {столбцы}
  for j := 1 to 5 do { строки }
   if StringGrid1.Cells[j - 1, i - 1] = '' then { StringGrid1.Cells[строка,столбец]}
    SG1[i, j] := 0 { SG1[столбец,строка] }
   else
    SG1[i, j] := StrToFloat(StringGrid1.Cells[j - 1, i - 1]);
 
 for i := 1 to 4 do {столбцы}
 begin
  SG2[i] := 1;
  for j := 1 to 5 do { строки }
  begin
   p := -1; { парность неопределена}
   index := j; {фиксируем index}
   for k := 1 to 5 do
   begin
    if k <> index then
    begin
     if SG1[i, k] = SG1[i, index] then
      p := 1 {элемент парный}
     else
      p := 0; {элемент непарный}
    end;
   end;
 
   if p = 1 then
    res := 3.2 + SG1[i, j] { непарный 3.2+i }
   else
   begin
    if p = 0 then
     res := 6.4 - SG1[i, j]; { парный 6.4+i }
     { else ошибка}
   end;
   { значения элементов одномерного массива StringGrid2.Cells
    состоят из произведения положительных значений элементов
    столбцов двухмерного массива }
   if res > 0 then
   begin
    SG2[i] := SG2[i] * res;
   end;
  end;
 end;
 
 for i := 1 to 4 do
  StringGrid2.Cells[0, i - 1] := FloatToStr(SG2[i]);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := ' ';

 For i:=1 To 4 Do
  Begin
   StringGrid2.Cells[0,i-1] := ' ';
   SG2[i] := 0;
  End;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
 Close
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
 AssignFile(f,GetCurrentDir+'\F.txt');
 Reset(f);
 For i:=1 To 4 Do
 For j:=1 To 5 Do
  Begin
   Read(f,buf);
   StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := IntToStr(buf);
  End;
  CloseFile(f);
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
 With ADOTable1 Do
  Begin
   Active:=True;
   First;
   For i:=1 To 4 Do
   For j:=1 To 5 Do
    begin
     StringGrid1.Cells[j-1,i-1] := IntToStr(Integer(FieldValues['chislo']));
     Next;
    End;
  end;
 AdoConnection1.Close;
end;

end.

9

Re: Масив (парність та непарність)

Якщо ви не розумієте завдання, то попросіть вчителя вам його пояснити.