1

Тема: Потрібно перевести код Java на C#.

import java.util.Scanner;

public class Type2 {

  public static void main(String[] args) {

    double a, b, x, dx;
    int choose;
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    a = 0.5;
    b = 4.5;
    dx = 0.4;
    while (true) {

      System.out.print("Choose an action: \n" +
          "1 - Calculate using a loop with a premise \n" +
          "2 - Calculate using a loop with a postcondition \n" +
          "3 - Exit the program \n" +
          "Your answer: ");
      choose = in.nextInt();
      double y=0;
      if (choose == 1) {
        x = a;
        System.out.printf("| x   |  y=f(x) |\n");
        while (x <= b) {
          System.out.printf("|%.3f  |  %.2f  |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.log(x);
        }
      }
      if (choose == 2) {
        x = a;
        System.out.printf("| x   |  y=f(x) |\n");
        do {
          System.out.printf("|%.3f  |  %.2f  |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.log(x);
        } while (x <= b);
      }
      if (choose == 3) {
        break;
      } else if (choose < 1 || choose > 3) {
        continue;
      }


    }
  }
}

2

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

Мені таке завдання видається дуже дивним, але нехай. Іноді виникають дуже дивні ситуації. А де ваші напрацювання?

П.3.5.

3

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

Мої напрацювання

using System;
public class Type2
{

  public static void main(String[] args)
  {

    double a, b, x, dx;
    
 
    a = 0.5;
    b = 4.5;
    dx = 0.4;
    while (true)
    {
      int s;
      Console.WriteLine("Choose an action: \n" +
          "1 - Calculate using a loop with a premise \n" +
          "2 - Calculate using a loop with a postcondition \n" +
          "3 - Exit the program \n" +
          "Your answer: ");
      string choose = Console.ReadLine();

      double y = 0;
      if (choose == "1")
      {
        x = a;
        Console.WriteLine("| x   |  y=f(x) |\n");
        while (x <= b)
        {
          Console.WriteLine("|%.3f  |  %.2f  |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.log(x);
        }
      }
      if (choose == "2")
      {
        x = a;
        Console.WriteLine("| x   |  y=f(x) |\n");
        do
        {
          Console.WriteLine("|%.3f  |  %.2f  |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.log(x);
        } while (x <= b);
      }
      if (choose == "3")
      {
        break;
      }
      else if (choose < 1 || choose > 3)
      {
        continue;
      }


    }
  }
}
Подякували: koala1

4

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

Чудово, що ви розв'язали проблему. Тему можна закривати?

5

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

Ні потрібно в 33, 44 та 51 строчці перекласти код.

6

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

koala написав:

Чудово, що ви розв'язали проблему. Тему можна закривати?

Все я переклав і вирішив проблеми в коді. Тему можна закривати.

7

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

З іншими не поділитеся?

8

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

isopesku05 написав:

потрібно в 33, 44

Math.Log

isopesku05 написав:

та 51 строчці перекласти код.

в Java і в C# не можна порівнювати string і int.

9

Re: Потрібно перевести код Java на C#.

koala написав:

З іншими не поділитеся?

using System;
class Type2
{

  public static void Main()
  {
    double a = - Math.PI;
    double b = Math.PI;
    double dx = Math.PI / 10 ;
    while (true)
    {

      Console.Write("Виберіть дію: \n" +
          "1 - Обчисліть за допомогою циклу з передумовою \n" +
          "2 - Обчисліть за допомогою циклу з післяумовою \n" +
          "3 - Вийти з програми \n" +
          "Ваш вибір: ");
      int str = int.Parse(Console.ReadLine());
      double x, y = 0;
      if (str == 1)
      {//Цикл з передумовою
        x = a;
        Console.Write("| x   |  y=f(x) |\n");
        while (x <= b)
        {
          Console.Write("|{0:F3}  |  {1,5:F2} |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.Cos(x) * Math.Sin(x);
        }
      }
      if (str == 2)
      {//Цикл з післяумовою
        x = a;
        Console.Write("| x   |  y=f(x) |\n");
        do
        {
          Console.Write("|{0:F3}  |  {0,5:F2} |\n", x, y);
          x += dx;
          y = Math.Cos(x) * Math.Sin(x);
        } while (x <= b);
      }
      if (str == 3)
      {
        break;
      }
      else
        if (str < 1 || str > 3)
        continue;
    }
  }
}
Подякували: koala1