1

Тема: Перевантаження операцій C++

Добрий день, потрібна допомога із з таким завданням

Перевантажити операції >= (порівняння рядків символів україномовного тексту за абеткою), * (перевірка входження підрядка у рядок), відсортувати масив екземплярів класу рядків символів за спаданням в абетковому порядку з використанням алгоритму сортування вибором, перевірити входження кожного рядка символів у масиві в інші рядки у цьому ж масиві.

#include "stdafx.h"

#include <iostream>
#include <locale>
#include "windows.h"

#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

class Sentences {

private:
  char first[100], second[100], *p1, *p2, *a, *b;
  const char* limit;
  int c, d, res;
public:

  Sentences(){
    limit = " ";
    first[0] = '\0';
    second[0] = '\0';
    p1 = first;
    p2 = second;
    c = 0; d = 0; res =0;
  }
 

  void Input(){

    while (1) {
      cout << "Введіть перше українське речення: "<< endl;
      gets_s(first);
      c = strlen(first);
      p1 = first;
      if (*p1 >= 'A' && *p1 <= 'z') {
        cout << "Ви ввели не українське речення!"<< endl << endl;;
      }
      else {
        
        break;
      }
    }
    first[c] = '\0';

    while (1) {
      cout << "Введіть другий український рядок: "<< endl;
      gets_s(second);
      d = strlen(second);
      p2 = second;
      if (*p2 >= 'A' && *p2 <= 'z') {        
        cout << "Ви ввели не українське речення!"<< endl << endl;;
      }
      else {
        
        break;
      }
    }
    second[d] = '\0';
  }
  void Output() {
    cout << endl << "Введено: " << endl;
    cout << endl << "Перше: " << first << endl;
    cout << "Друге: " << second<< endl;
  }

  void Concatenation() {
    strcat_s(first, second);
    cout << endl <<"Об'єднане речення: " << first << endl;
  }

  void Substring() {
    a = strtok(first, limit);
    while (a != NULL) {
      if (strstr(second, a) != 0) {
        res++;
      }
      
      a = strtok(NULL, limit);
    }
    if (res > 0) 
      cout << endl << "Підрядок входить у рядок" << endl;
    else
      cout << endl << "Підрядок не входить у рядок" << endl;
   
    
  }
  

  

    ~Sentences() {}
};

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  Sentences ukr_sent;
  ukr_sent.Input();
  ukr_sent.Output();
  
  ukr_sent.Concatenation();
  ukr_sent.Substring();

  return 0;
}

2

Re: Перевантаження операцій C++

І у чому проблема?

3

Re: Перевантаження операцій C++

wander написав:

І у чому проблема?

відсортувати масив екземплярів класу рядків символів за спаданням в абетковому порядку з використанням алгоритму сортування вибором, перевірити входження кожного рядка символів у масиві в інші рядки у цьому ж масиві. Ось це я не розумію, і прошу допомоги

4

Re: Перевантаження операцій C++

elrego написав:
wander написав:

І у чому проблема?

відсортувати масив екземплярів класу рядків символів за спаданням в абетковому порядку з використанням алгоритму сортування вибором, перевірити входження кожного рядка символів у масиві в інші рядки у цьому ж масиві. Ось це я не розумію, і прошу допомоги

Що саме вам тут не зрозуміло? Взагалі все? Чи може ви щось намагалися самі зробити, якщо так, то давайте напрацювання, будемо розбиратися.

5

Re: Перевантаження операцій C++

elrego написав:
wander написав:

І у чому проблема?

відсортувати масив екземплярів класу рядків символів за спаданням в абетковому порядку з використанням алгоритму сортування вибором, перевірити входження кожного рядка символів у масиві в інші рядки у цьому ж масиві. Ось це я не розумію, і прошу допомоги

я не можу зробити ось це сортування і перевірку. Мені це найтяжче зробити саме з символьним рядком. Тому я прошу допомоги тому що в інтернеті чогось схожого немає(або я погано шукав), якщо б хтось міг вписати це сортування в мій код я б вже знай як це робити