1

Тема: Фільтр рядків у файлі

Потрібно написати програму яка зчитує текст із файлу і виводить на екран тільки речення/рядки з вказаною кількістю слів.

Я шукав на інших форумах то знайшов схожу. Але там речення треба ввести самому при запуску щей тільки одне.
Ось вона:

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <Windows.h>

using namespace std;

void pred(std::string& s)
{
  cout << " " << s;
}

int main(){

  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  string s;
  int cnt = 0;
  int num=0;
  
  cout << "Введіть рядок: ";
  getline(cin, s);
  cout << "Введіть потрібну кількість слів: ";
  cin >> num;
  istringstream ist(s);
  vector<string> vec_word;

  while (ist >> s){
    vec_word.push_back(s);
    ++cnt;
  }
  cout << "Count words: " << cnt << endl;
  if (cnt == num) {
    for_each(vec_word.begin(), vec_word.end(), pred);
  }
  return 0;
}

2

Re: Фільтр рядків у файлі

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
using namespace std;
int main(){
  int count = 0, countword;
  cout << "Введіть кількість слів: ";
  cin >> countword;
  string text, word;
  ifstream R("1.txt");
  while(getline(R, text)){
    stringstream ss(text);
    while(ss >> word)
    count++;
    if(count == countword)
    cout << text << endl;
  }
  R.close();
  return 0;
}

Назва текстового файлу - "1".