1

Тема: Видалення рядка за номером

Добрий вечір!
Маю завдання розробити програму для інтернет магазину ноутбуків.
Останнє, що залишилося це видалення записів з таблиці (за порядковим номером).
Написав таку функцію, але вона не працює.

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct MAG {
  char nazva[25];
  int type1;
  int type2;
  int op;
  float cina_bez;
  int term;
  float cina_zag;
};

struct MAG tov;
 
char str[9];

FILE *file;
int size = sizeof(struct MAG); void delete_num() {
  FILE* file1;
  int n=1, dln, p=1; char dn[3];
  file = fopen("file", "rb"); 
  Tabl_shapka(); 
  while (fread(&tov, size, 1, file)==1) { 
  Radok(n); 
  n++; } 
  Tabl_end(); 
  fclose(file);
  while (p) { 
    cout<<endl<<"Введіть номер рядка: "; 
    cin.clear(); 
    cin.sync(); 
  dln = 0; 
  gets(dn); 
  dn[2]='\0';
  dln = atoi(dn); 
  if(dln<=0 or dln>n-1) cout<<endl<<"Неправильне число"; 
  else p=0; }
  file = fopen("file", "rb"); 
  file1 = fopen("file1", "wb"); 
  n=1; 
  while (fread(&tov, size, 1, file)==1) { 
  if (n!=dln) fwrite(&tov, size, 1, file1); 
  n++; } 
  fclose(file1); 
  fclose(file);
  n=1; 
  remove("file"); 
  rename("file1", "file"); 
  cout<<endl<<"Таблиця після видалення: "<<endl;
  file = fopen("file", "rb"); 
  Tabl_shapka(); 
  while (fread(&tov, size, 1, file)==1) { 
  Radok(n); 
  n++; } 
  Tabl_end(); 
  fclose(file);
  getch();
}

void vidalennya() {
  int z; 
  z = File_isn_pust();
  if (z==1){ cout<<endl<<"Файл не відкрито. Можливо, файлу з таким ім'ям не існує."; 
  getch(); 
  return; 
  } 
  if (z==2){ cout<<endl<<"Файл пустий."; 
  getch(); 
  fclose(file); 
  return; 
  }
  if (z==0) fclose(file); 
  int p=1; 
  char pm;
  while (p) { system("CLS");
  cout<<endl<<"Видалити запис: ";
  cout<<endl<<"1. За номером рядка";
  cout<<endl<<"2. За фірмою ноутбуку";
  cout<<endl<<"3. Головне меню";
  cout<<endl<<"Оберіть: ";
  cin>>pm;
  if (pm=='1' or pm=='2' or pm=='3') {
  switch(pm) {
  case '1': { delete_num(); break; }
  //case '2': { delete_za_keriv(); break; }
  case '3': { p=0;; break; } }
}
  else { cout<<endl<<"Неправильно обрано!"; 
  getch(); }
  }
}

int main() {
  char p_m; 
  do {
    system("CLS");
    SetConsoleCP(1251); 
    SetConsoleOutputCP(1251);
    cout << "Головне меню:";
    cout<<endl<<"1.Додавання даних про поставки товарів"; 
    cout<<endl<<"2.Перегляд усіх поставок";
    cout<<endl<<"3.Наявність ноутбуку у продажу за уведеною операційною системою";
    cout<<endl<<"4.Пошук найдорожчих ноутбуків" ;
    cout<<endl<<"5.Сортування" ;
    cout<<endl<<"6.Видалення";
    cout<<endl<<"7.Вихід з програми" ;
    cout << endl << endl << "Оберіть пункт меню: ";
    cin >> p_m;
    switch (p_m) {
    case'1': {Dodav(); break; }
    case'2': {Usi_tov(); break; }
    case'6': {vidalennya(); break;}
    case'7': {cout << endl << "Кінець роботи"; break; }
    default: {cout << endl << endl << "Обрано невірно!"; 
    getch(); }
    }
  } while (p_m != '7');
  getch();
  return 0;
}

2

Re: Видалення рядка за номером

Що таке File_isn_pust?

3

Re: Видалення рядка за номером

Це функція, яка при відкритті файлу перевіряє його на пустоту

int File_isn_pust() {
  if((file = fopen("file", "rb")) == NULL) {
    return 1; //якщо відкриття
  }       // бінарного файлу у режимі зчитування
        // не відбулося, то його не існує
    else if (fread(&tov, size, 1, file)==0) //якщо зчитування не відбулося
         {return 2;         //то файл існує, але пустий
         }
      else {rewind(file);//перевести вказівник на файл в початок
         return 3; // файл не пустий         
        }
}