1

Тема: Елементи масиву

Допоможіть будь ласка з цим завдвнням: Обчислити суму елементів масиву, що знаходяться між першим та
другим від’ємними елементами.

2

Re: Елементи масиву

Якось так:

#include <iostream>

int main() {
 // замініть на потрібний масив
 int arr[] = {10, -20, 3, 400, 50, -60, 70, 80, -90, -100};

 int result = 0;
 bool started_counting = false;
 for (auto item : arr) {
  if (item < 0 && !started_counting) {
   started_counting = true;
   continue;
  }

  if (item < 0 && started_counting) {
   break;
  }

  if (started_counting) {
   result += item;
  }
 }

 std::cout << result << "\n";
}

3

Re: Елементи масиву

Дякую)