Тема: Як в VBScript перевикористовувати обʼєкт HTMLDocument?

Set html = CreateObject("htmlfile")
Set http = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")

http.open "GET", "https://replace.org.ua", False
http.send
html.write http.responseText

Якщо передавати оцей http між процедурами туди–сюди, то рано чи пізно вилазить повідомлення про те що доступ заборонено. В документації нічого не знайшов.