1

Тема: масив в C++

Масив В утворити за правилом B(k)=20соsk-k,k=0,1,...,9.
Масив С утворити з масиву В, віднявши від кожного його елемента відповідний елемент масиву А.
В кожному масиві знайти суму квадратів мінімального та максимального елементів.