1

Тема: Як реалізувати таке завдання, завдяки многопоточності

Визначити ранг матриці.
Вхідні дані: ціле позитивне число, довільна матриця А розмірності n х n. Розв'язати задачу двома способами:
1) кількість потоків є вхідним параметром, причому розмірність матриць може бути не кратна кількості потоків;
2) кількість потоків наперед невідома і не є параметром задачі.