1

Тема: Написання коду за даною умовою

1. Скласти програму для організації роботи зі структурою згідно зі своїм
варіантом.(
Картотека відеотеки організована містить інформацію про S
фільмів: код фільму (виражається цілим числом), назва фільму, вартість,
режисер.
Ключі: а) код фільму, б) вартість. S=10.
)
Організувати впорядкування K даних за вказаними ключами для демонстрації
стійких і нестійких алгоритмів впорядкування (алгоритми впорядкування
вибирати на власний розсуд (один стійкий та один нестійкий)).
2. Додати до своєї структури ще одне поле – дату (народження, приїзду,
покупки і т.п.), яку оформити як структуру з трьома полями: день, місяць,
рік.
3. Додати до своєї програми впорядкування за датою.
4. Реалізувати програмно можливість вибору користувачем ключа
впорядкування. Тобто в результаті програма повинна працювати за
схемою:,

введення інформації (читається із файлу);
виведення даних в порядку створення;
запит, в якому порядку хочемо їх бачити, наприклад,
0 – в попередньому порядку; 1 – впорядкованих за
прізвищем, 2 – впорядкованих за роком народження, 3 –
за рейтингом.

5. Передбачити можливість виконання структур за двома полями: перше –
основне, при рівності яких використовується друге поле. Наприклад (для
варіанту No1) за стажем та середнім окладом)