1 Востаннє редагувалося koala (26.05.2022 20:20:42)

Тема: Злиття двох списків в один

Є програма для роботи з списком. Не можу зробити злиття двох списків в один. Зробив щоб виводило окремо і перший і другий список а злиття не виходить. Потрібно виправити функцію merge_list(Вона в низу). Ось код:

#include <iostream>
#include <list>
 
using namespace std;

struct FILM
{
  int code;
};

struct List {
  FILM info;
  List *next;
  List *prev;
};

struct List2 {
  FILM info;
  List2 *next;
  List2 *prev;
};

struct List3 {
  FILM info;
  List3 *next;
  List3 *prev;
};

List *Head = NULL, *Tail = NULL;
List2 *Head2 = NULL, *Tail2 = NULL;
List3 *Head3 = NULL, *Tail3 = NULL;
 
void fill_list(){
  List *tmp;
  for (int i = 1; i < 11; i++){
    tmp = new List;
    tmp->info.code = i;
    tmp->next = NULL;
    if (Head != NULL){
      tmp->prev = Tail;
      Tail->next = tmp;
      Tail = tmp;
    }
    else {
      tmp->prev = NULL;
      Head = Tail = tmp;
    }
  }
}

void fill_list2(){
  List2 *temp;
  for (int i = 5; i < 11; i++){
    temp = new List2;
    temp->info.code = i;
    temp->next = NULL;
    if (Head2 != NULL){
      temp->prev = Tail2;
      Tail2->next = temp;
      Tail2 = temp;
    }
    else {
      temp->prev = NULL;
      Head2 = Tail2 = temp;
    }
  }
}

int Size(){
  int size=0;
  if(Head == 0){
  return size;
  }
  List *p = Head;
  while(p){
   size ++;
   p = p->next;
  }
  return size;
}

void print(){
  List *p = Head;
  if(Head==NULL){
    cout<<"Список порожній\n";
  } else{
    cout << "Список" << endl;
    cout<<"Назва\tКод\tВартість\tРежисер\n";
    while(p){
    cout << p->info.code<< endl;
    p = p->next;
    }
  }
}

void print2(){
  List2 *p = Head2;
  if(Head2==NULL){
    cout<<"Список порожній\n";
  } else{
    cout << "Список" << endl;
    cout<<"Назва\tКод\tВартість\tРежисер\n";
    while(p){
    cout << p->info.code<< endl;
    p = p->next;
    }
  }
}

void print3(){
  List3 *p = Head3;
  if(Head3==NULL){
    cout<<"Список порожній\n";
  } else{
    cout << "Список" << endl;
    cout<<"Назва\tКод\tВартість\tРежисер\n";
    while(p){
    cout << p->info.code<< endl;
    p = p->next;
    }
  }
}

void print_back(){
  List *p = Tail;
  if(Tail==NULL){
    cout<<"Список порожній\n";
  } else{
    cout << "Список" << endl;
    cout<<"Назва\tКод\tВартість\tРежисер\n";
    while(p){
    cout << p->info.code << endl;
    p = p->prev;
    }
  }
}
 
void add_begin(){
  int x;
  cout<<"Введіть код фільму: ";
  cin>>x;
  List *tmp = new List;
  tmp->next = NULL;
  tmp->prev = NULL;
  tmp->info.code = x;
  if (Head != NULL){
    tmp->next = Head;
    tmp->prev = tmp;
    Head = tmp;
  }
  else {
    Head = Tail = tmp;
  }
}
 
void add_end(){
  int x;
  cout<<"Введіть код фільму: ";
  cin>>x;
  List *tmp = new List;
  tmp->next = NULL;
  tmp->info.code = x;
  if (Head != NULL){
    tmp->prev = Tail;
    Tail->next = tmp;
    Tail = tmp;
  }
  else {
    tmp->prev = NULL;
    Head = Tail = tmp;
  }
}

void Clear(){
  if(Head == NULL) return;
  List *p = Head;
  List *tmp;
  while(p){
   tmp = p;
   p = p->next;
   delete tmp;
  }
  Head = NULL;
}

void FindDelete(){
  int c=1,pos,size;
  size=Size();
  cout<<"Введіть позицію фільму: ";
  cin>>pos;  
  if(Head == 0){
    cout << "Список порожній"; 
    return;
  }
    
  if (pos > size || pos < 0)
  {  cout <<"Позиція за межами списку\nРозмір списку: "<<size<<endl;
    return;
  }
  List *t = Head;
  List *t1 = t->next;
  List *t2 = t->prev;
  while(t1)
  {
    if(c == (pos-1)){
    t->next = t1->next;
    t->next->prev = t1->prev;
    delete t1;
    return;
   }
    t = t1;
    t1 = t1->next;
   c++; 
  }
  return;
}


void swap(){
  int c=1,pos,size;
  size=Size();
  cout<<"Введіть позицію фільму: ";
  cin>>pos;  
  if(Head == 0){
    cout << "Список порожній"; 
    return;
  }
    
  if (pos > (size-1) || pos <= 0)
  {  cout <<"Позиція за межами списку(Останній елемент можна міняти тільки з попереднім)\nРозмір списку: "<<size<<endl;
    return;
  }
  List *p = Head;
  while(p)
  {
    if(pos == 1){
      List *a = p->next;
      List *b = a->next;
      p->next = b;
      a->next = p;
      b->prev = p;
      p->prev = a;
      a->prev = NULL;
      Head = a;
      return;
    }
    else if(pos == (size-1) && pos == c){
      List *a = Tail;
      List *b = p->prev;
      b->next = a;
      a->next = p;
      a->prev = b;
      p->prev = a;
      p->next = NULL;
      Tail = p;
      return;
    }
    else if(pos == c){ // условие для поиска
      List *a = p->next;
      List *b = a->next;
      List *c = p->prev;
      p->next = b;
      a->next = p;
      c->next = a;
      b->prev = p;
      a->prev = c;
      p->prev = a;
      return;
    }
   p = p->next;
   c++; 
  }
  return;
}

void merge_lists(List *Head, List2 *Head2, List3 *Head3){
  if(Head2!=NULL){
    Head3=Head; 
  }
  else if(Head!=NULL){
    Head3=Head2; 
  } else{
    Head3=Head;
    Tail=Head2;
    Tail3=Tail2;
  }
  /*if(Head2!=NULL){
    if (Head==NULL){
      Head3=List2.Head2;
    } else {
      List3 *ptr = Head;
      ptr=Head;
      while(ptr->next!=NULL){
        ptr=ptr->next;
      }
      Head->prev=ptr;
      ptr->next=Head;
    }
  }
  Head3=Head;
  return List3;*/
}

int main()
{
  int selection,size;
  fill_list();
  fill_list2();
  do
  {
   cout<<endl;
   cout<<"----------------Функції----------------"<<endl;
   cout<<"1 - Добавити на початок"<<endl;
   cout<<"2 - Вивід списку"<<endl;
   cout<<"3 - Добавити в кінець"<<endl;
   cout<<"4 - Очистити список"<<endl;
   cout<<"5 - Вивести список скінця"<<endl;
   cout<<"6 - Видалити елемент в конкретній позиції"<<endl;
   cout<<"7 - Поміняти місцями елементи"<<endl;
   cout<<"9 - Визначити розмір списку"<<endl;
   cout<<"0 - Вихід"<<endl;
   cout<<"Введіть потрібну функцію: ";
   cin>>selection;
   cout<<endl;
   switch (selection)
   {
      case 1:add_begin();break;
      case 2:print();break;
      case 3:add_end();break;
      case 4:Clear();break;
      case 5:print_back();break;
      case 6:FindDelete();break;
      case 7:swap();break;
      case 8:print2();break;
      case 9:size=Size();
      case 10:print3();break;
      case 11:merge_lists(Head, Head2, Head3);break;
      cout<<"Розмір списку: "<<size<<endl;
      break;
      case 0:Clear();return 0;
      default:cout<<"Такої функції не існує"<<endl;
        
   }
  
  } while(selection=true);  
 
  
  system("pause");
}

2

Re: Злиття двох списків в один

Вітаю на форумі.
Вам не потрібні три однакові структури, вам потрібні три змінні одного типу. Ви намагаєтеся об'єднати змінні різних типів, коли це мають бути змінні одного типу, звідси і проблеми.

P.S. додав вам теги code