1

Тема: Обробка подій

Написала код для кнопки створила обробку подій для того що переходити на нове вікна. При натисканні кнопки вибивають проблеми. Притому якщо в обробці подій записати, щоб текст виводився в консоль все працює.

package com.example.kursova2;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloController {

  @FXML
  private ResourceBundle resources;

  @FXML
  private URL location;

  @FXML
  private Button authSigInButton;

  @FXML
  private Button loginSignUpButton;

  @FXML
  private TextField login_field;

  @FXML
  private TextField password_field;

  @FXML
  void initialize() {
   
    loginSignUpButton.setOnAction(event->{
      loginSignUpButton.getScene().getWindow().hide();
      FXMLLoader loader=new FXMLLoader();
      loader.setLocation(getClass().getResource("/com.example.kursova2/awt.fxml"));
      try {
        loader.load();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      Parent root=loader.getRoot();
      Stage stage=new Stage();
      stage.setScene(new Scene(root));
      stage.showAndWait();
    });
  }

  private void loginUser(String loginText, String loginPassword) {
  }


}