1

Тема: C++ помилка в коді

Привіт. У мене помилка в стрічці 38. Якщо не складно, підкажіть що не так і допоможіть виправити. У Visual Studio пише: Variable is uninitialized.Always initilize a member variable (type6). Але в олнайн-компіляторі все працює

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;

struct TarifPlan
{
private:
  float zalishok;
public:
  float sms;
  float price1;
  float price2;
  void setzalishok()
  {
    zalishok = 15;
  }
  int getzalishok()
  {
    //cout << zalishok << endl;
    return zalishok;
  }
  void popovnenya()
  {
    zalishok += 20;
  }
  void popovnenya(int x)
  {
    zalishok += x;
  }
  void abouttarifplan()
  {
    cout << " Vartist sms - " << sms << "\n Zena rozmovu v sereduni mereshi - " << price1 << "\n Zena rozmovu z nomeramu inshih operatoriv - " << price2 << "\n Zalishok = " << zalishok << endl;
  }  TarifPlan() //тут помилка
  {
    ifstream filee;
    filee.open("tarifplan.txt", fstream::in);

    filee >> sms;
    filee >> price1;
    filee >> price2;
  }

};


class Abonent
{
protected:
  int nomer;
  string result;
  string name;
  TarifPlan plan;

  //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
public:
  Abonent()
  {
    ifstream filee;
    filee.open("abonent.txt", fstream::in);

    filee >> nomer;
    filee >> result;
    filee >> name;
  }  void aboutabonent()
  {
    cout << " nomer - " << nomer << "\n result - " << result << "\n name - " << name << endl;
    plan.abouttarifplan();

  }
  void popovnenya()
  {
    plan.popovnenya();
  }
  void popovnenya(int x)
  {
    plan.popovnenya(x);
  }
  void setzalishok()
  {
    plan.setzalishok();
  }

};

class Naslidok : public Abonent
{
public:
  void zchituvanua(string imya)
  {
    ifstream filee;
    filee.open(imya, fstream::in);
    filee >> plan.sms;
    filee >> plan.price1;
    filee >> plan.price2;
  }

  void choosingtf()
  {
    popovnenya(-10);
  }

  friend void countsms(Naslidok& value);
};

int zukl(float value1, float value2)
{
  int count = 0;
  while (value1 != 0)
  {
    value1 -= value2;
    if (value1 >= 0)
      count++;
    else
      break;
  }
  //cout << count << endl;
  return count;
}

void countsms(Naslidok& value)
{
  float x = value.plan.getzalishok();
  cout << " Count of sms - " << zukl(x, value.plan.sms) << endl;
  cout << " Count of zena1 - " << zukl(x, value.plan.price1) << endl;
  cout << " Count of zena2 - " << zukl(x, value.plan.price2) << endl;
  //cout << " Count of sms - " << count<< endl;
}Naslidok naslidok;
void menu()
{
  char point;
  cout << "Viberite tarifplan: 1, 2, 3, 4 or 5 : ";
  cin >> point;
  switch (point)
  {
  case '1':
    naslidok.zchituvanua("tarifplan.txt");
    break;
  case'2':
    naslidok.zchituvanua("tarifplan2.txt");
    break;
  case '3':
    naslidok.zchituvanua("tarifplan3.txt");
    break;
  case '4':
    naslidok.zchituvanua("tarifplan4.txt");
    break;
  case '5':
    naslidok.zchituvanua("tarifplan5.txt");
    break;
  }

}

int main()
{
  naslidok.setzalishok();
  menu();
  char znak, znak2;
  do
  {
    cout << "Vvedite znak - " << endl;
    cout << "1 - stan rahunku" << endl;
    cout << "2 - popovnenya na 20" << endl;
    cout << "3 - popovnenya na x" << endl;
    cin >> znak;
    switch (znak)
    {
    case '1':
      naslidok.aboutabonent();
      countsms(naslidok);
      break;
    case '2':
      naslidok.popovnenya();
      naslidok.aboutabonent();
      break;
    case '3':
      int x;
      cout << "Vvedite x" << endl;
      cin >> x;
      naslidok.popovnenya(x);
      naslidok.aboutabonent();
      break;
    default: puts("Invalid input"); return 0;
    }

    cout << "Press # if you want to choose the tarifplan" << endl;
    cin >> znak2;
    if (znak2 == '#')
    {
      menu();
      naslidok.choosingtf();
    }

  } while (getch() != 27);


  system("pause");
  return 0;
}

2

Re: C++ помилка в коді

Гадаю, все ж не помилка (error), а попередження (warning). Ви не присвоюєте значення змінній zalishok у конструкторі, натомість робите це першою операцією в main(). Компілятор попереджає, що це дивно, конструктор на те й конструктор, щоб повністю зібрати об'єкт для використання.

3

Re: C++ помилка в коді

А ще функція choosingtf нічого не робить.