Тема: Проблема оплати WayForPay

Доброго дня.
Написав интеграцию з WayForPay
Передививсь все я не сильно розумию php
Отже проблема в тому ,що кошти з нимае, зараховуеться.
А от коли покупець вводить карту де немае коштив вейфорпей видмовляе ,а от на баланс зараховуеться не можу зрозумать в чому проблема де допустив помилку.
Допоможить будь-ласка
Не знаю чому але не видображаються букви і і є
Ось сам код ,буду дуже вдячний

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class wayforpay extends MX_Controller {
  public $tb_users;
  public $tb_transaction_logs;
  public $payment_type;
  public $currency_code;
  public $mode;

  public function __construct(){
    parent::__construct();
    $this->tb_users      = USERS;
    $this->tb_transaction_logs = TRANSACTION_LOGS;
    $this->payment_type      = "wayforpay";
    $this->currency_code = "UAH";
    $this->load->model('model', 'model');
  }

  public function index(){
    redirect(cn("add_funds"));
  }

  /**
   *
   * Create payment
   *
   */
  public function create_payment(){
    $amount = session("amount");
    if (!empty($amount) && $amount > 0) {
      $order_id = session("uid").'-'.sha1(microtime(true));
      $date = new DateTime();
      $orderDate = $date->getTimestamp();
      $productName = array('Пополнение баланса');
      $productPrice = array($amount);
      $productCount = array(1);
      $datas = array(
        get_option('wayforpay_client_id'),
        'https://smmua.top',
        $order_id,
        $orderDate,
        $amount,
        $this->currency_code,
        'Пополнение баланса',
        '1',
        ''.$amount.'',
      );
      $sign = hash_hmac('md5', implode(';', $datas), get_option('wayforpay_client_secret'));
      $payload = array(
        'transactionType' => 'CREATE_INVOICE',
        'merchantAccount' => get_option('wayforpay_client_id'),
        'merchantDomainName' => 'https://smmua.top',
        'merchantAuthType' => 'SimpleSignature',
        'apiVersion' => 1,
        'merchantSignature' => $sign,
        'orderReference' => $order_id,
        'orderDate' => $orderDate,
        'amount' => $amount,
        'serviceUrl' => 'https://smmua.top/add_funds/wayforpay/complete',
        'currency' => $this->currency_code,
        'productName' => $productName,
        'productPrice' => $productPrice,
        'productCount' => $productCount
      );
      $ch = curl_init('https://api.wayforpay.com/api');
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($payload, JSON_UNESCAPED_UNICODE));
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
      $r = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
      $url = json_decode($r, true);
      unset_session("amount");
      unset_session("real_amount");
      header('Location: '.$url['invoiceUrl']);
    }else{
      redirect(cn("add_funds"));
    }
  }

  /**
   *
   * Call Execute payment after creating payment
   *
   */
  public function complete(){
    $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
    $exists_txnid = $this->model->get('id, transaction_id', $this->tb_transaction_logs, ['transaction_id' => $data['orderReference']]);
    $datas = array(
      get_option('wayforpay_client_id'),
      $data['orderReference'],
      $data['amount'],
      $this->currency_code,
      $data['authCode'],
      $data['cardPan'],
      $data['transactionStatus'],
      $data['reasonCode']
    );
    $sign = hash_hmac('md5', implode(';', $datas), get_option('wayforpay_client_secret'));
    if($sign == $data['merchantSignature'] && empty($exists_txnid)){
        $uid = explode('-', $data['orderReference']);
        $chagre_fee  = get_option('wayforpay_chagre_fee');
        /*---------- Add funds to user balance ----------*/
        $datas = array(
          "ids"         => ids(),
          "uid"         => $uid[0],
          "type"         => $this->payment_type,
          "transaction_id"   => $data['orderReference'],
          "amount"       => $data['amount'],
          "created"       => NOW,
        );
        $this->db->insert($this->tb_transaction_logs, $datas);
        $transaction_id = $this->db->insert_id();
        $user_balance  = get_field($this->tb_users, ["id" => $uid[0]], "balance");
        $user_balance   += ($data['amount'] * 100)/(100+ $chagre_fee);

        $this->db->update($this->tb_users, ["balance" => $user_balance], ["id" => $uid[0]]);
        
        /*---------- Send payment notification email ----------*/
        if (get_option("is_payment_notice_email", '')) {
          $CI = &get_instance();
          if(empty($CI->payment_model)){
            $CI->load->model('model', 'payment_model');
          }
          $check_send_email_issue = $CI->payment_model->send_email(get_option('email_payment_notice_subject', ''), get_option('email_payment_notice_content', ''), $uid[0]);
          if($check_send_email_issue){
            ms(array(
              "status" => "error",
              "message" => $check_send_email_issue,
            ));
          }
        }
        $date = new DateTime();
        $orderDate = $date->getTimestamp();
        $shook = array(
          $data['orderReference'],
          'accept',
          $orderDate
        );
        $signhook = hash_hmac('md5', implode(';', $shook), get_option('wayforpay_client_secret'));
        $answer = array(
          'orderReference' => $data['orderReference'],
          'status' => 'accept',
          'time' => $orderDate,
          'signature' => $signhook
        );
        echo json_encode($answer);
        set_session("transaction_id", $transaction_id);
    }else{
      echo 'bad sign';
    }
  }
}

2

Re: Проблема оплати WayForPay

Узагалі я б побоявся працювати з грошима з таким кодом; але пику товкти вам будуть, а не мені, тому чому б ні :)
Ви ніяк не обробляєте статус транзакції. Документація каже, що є цілих три поля - transactionStatus, reason та reasonCode (останні два зв'язані). Значення, знову ж таки, можете в документації подивитися. Вам категорично необхідно перевіряти, що transactionStatus=='Approved', а reasonCode==1100; але інші можливі значення теж необхідно обробляти.

Ну і так, глянув на ваш лайносммник - ви порушуєте ст. 27 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а ваш "Договір оферта" містить згадки якихось невідомих "суб'єктів України", що в нинішніх обставинах може розглядатися як замах на конституційний лад і, за певних умов (особливо з урахуванням натяків на заблоковані соцмережі в шапці першої сторінки) - як державна зрада. Наполегливо раджу передусім усунути ці недоліки, @oleksaq.

Подякували: leofun011