1

Тема: Редагування текстовго файлу

Створений текстовий файл, програмно на C++.
У файлі по рядках збережена інформація об'єкту класу з деякими полями.
Наприклад class Student
{
public:
char Name[20];
int Age;
char Vuz[30];
}

Як можна прочитати дані з файлу і відредагувати наприклад деякий запис(рядок)!!!

2

Re: Редагування текстовго файлу

Прочитати весь файл, відредагувати потрібне місце і перезаписати.
Якщо вам потрібен прямий доступ до окремих записів, то зберігайте дані не по рядках, а по байтах (не як текст, а як бінарні дані).

Подякували: kuzbyt1