1

Тема: Доброго дня , не можу зрозуміти в чому проблема (Програмування чіпу)

проблема в тому , що контролер по запиту в телеграм повинен включити світодіод на 4хв але він його включає через 239 секунд і в 240 секунд виключає. Час задавав різний проблема залишалася.

void handleNewMessages(int numNewMessages)
{
 Serial.print("handleNewMessages ");
 Serial.println(numNewMessages);

 for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
 {
  String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
  String from_name = bot.messages[i].from_name;
  if (from_name == "")
   from_name = "Guest";
   
  String text = bot.messages[i].text;
 
  
  if (text == "/alarn")
  {
   ledStatus = 3;
   bot.sendMessage(chat_id, "alarn is ON", "");
   }

  if (text == "/ledon")
  {
   ledStatus = 1;
   bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", "");
  }

  if (text == "/ledoff")
  {
   ledStatus = 0;
   bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", "");
  }
 }
}


void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();

 pinMode(2, OUTPUT); // initialize digital ledPin as an output.
 delay(10);
 digitalWrite(2, HIGH); // initialize pin as off (active LOW)

 // attempt to connect to Wifi network:
 configTime(0, 0, "pool.ntp.org");   // get UTC time via NTP
 secured_client.setTrustAnchors(&cert); // Add root certificate for api.telegram.org
 Serial.print("Connecting to Wifi SSID ");
 Serial.print(WIFI_SSID);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
 {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.print("\nWiFi подключено. IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // Check NTP/Time, usually it is instantaneous and you can delete the code below.
 Serial.print("Retrieving time: ");
 time_t now = time(nullptr);
 while (now < 24 * 3600)
 {
  Serial.print(".");
  delay(100);
  now = time(nullptr);
 }
 Serial.println(now);
}

void loop()
{
 
  int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
  
  while (numNewMessages)
  {
   Serial.println("got response");
   handleNewMessages(numNewMessages);
   numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
  }
  if((ledStatus == 0) && (lastledStatus !=0)){
   digitalWrite(2, HIGH);
   lastledStatus = 0;
   }
  if((ledStatus == 1) && (lastledStatus !=1)){
   digitalWrite(2, LOW);
   lastledStatus = 1;
   }
   if((ledStatus == 3) && (lastledStatus !=3)){
   digitalWrite(2, HIGH);
   bot_lasttime = millis();
   lastledStatus = 3;
   }
   if((ledStatus == 3) && (lastledStatus == 3) && ((millis() - bot_lasttime) >= 240000)){
   digitalWrite(2, LOW);
   ledStatus = 0;
   lastledStatus = 1;
   }
}

2

Re: Доброго дня , не можу зрозуміти в чому проблема (Програмування чіпу)

Наскільки я зрозумів, світлодіод включений на втік струму, тобто між +Vcc та піном контролера.
Тоді для вмикання діоду потрібно робити:

digitalWrite(2, LOW);

А для вимикання, відповідно:

digitalWrite(2, HIGH);

У вас логіка навпаки.

Далі, у разі (ledStatus == 3) && (lastledStatus !=3) у вас відбувається нормальне перемикання діоду (якщо не зважати на інверсію, про яку написано вище).

Але наступна умова (ledStatus == 3) && (lastledStatus == 3) && ((millis() - bot_lasttime) >= 240000) через інтервал часу окрім зворотнього перемикання діоду, також встановлює значення ledStatus = 0 та lastledStatus = 1.

А це в свою чергу означає, що у наступному ж циклі спрацює перша умова (ledStatus == 0) && (lastledStatus !=0) і знову перемкне діод назад, що ви і бачите.

Подякували: Iakol1

3

Re: Доброго дня , не можу зрозуміти в чому проблема (Програмування чіпу)

Боже, велике вам дякую. 10 раз переписував програму і постійно робив одну й ту саму помилку.