1 Востаннє редагувалося dot (15.09.2022 16:16:08)

Тема: Optimizatsija pošuku [perevernutyx] slôv vô spystsê

Kod
import re, bisect

words = list()

with open("wordlist_20220914175309.csv") as file: # read, clear, filter file
  for line in file:
    line = re.findall(r"\"([^\"]*)\"", line)[0]
    if ( # do not add if:
      len(line) < 2 # one letter word
      or re.search(r"[^а-щьюяґєії]", line) # non-ukrainian symbols and unpossible apostrophe in reverse
      or re.search(r"ь[^дтзсцлн]", line) # unpossible soft-sign in reverse
      or re.search(r"[^аяеєиуюіїо]ï", line) # želexivka
    ):
      continue
    words.append(line)


def find(elem, words):
  i = bisect.bisect_left(words, elem)
  return i if i != len(words) and words[i] == elem else -1


words.sort()
length = len(words)
index = 0
f = open("result.txt", "w")

while index < length - 1:
  current = words[index]
  result = find(current[::-1], words[index + 1 :])
  if result > -1:
    print(current, current[::-1], file=f)
    del words[index + 1 + result]
    length -= 1
  print(index, length, sep=" / ")
  index += 1

f.close()

Fajl wordlist_<data>.csv zhenerovanyj z Graka (tšy je alternativa, aby tež bralo takož vôdmênky: rik → roku, bo tut je problemy¹) i maje taku strukturu: "<slovo>",<tšyslo>, de <slovo> tse budj-jake slovo, a <tšyslo> — budj-jake tšyslo (tšastota slova, ale tse nevažlyvo tut). Filteruju, aby slovo i perevernute tež vêdpovêdalo sutšasnym normam. Peretvorjuju tse v spysok slôv — tut tse ponad 1 mln (tak, tse dofiga) — i sortuju. Vsji poperednji dêjstva berutj desj v mežax xvylyn/y, tobto ne tak dovho i znov nevažlyvo. Hadaju, zadatša vže vôdnosno otševydna: znajty vsji slova, kotri majutj vôdpovêdnoho «zvorotnjoho» slova: tak — kat, udar — radu itd.

Druha tšasyna je najholovnêšoju. Vykorystovuju pošuk za takoju poradoju. Skorotšuju pošuk v mežax: vôd šukanoho slova do kôntsja; znajdene prybyraju. Tomu tšym blyžtše do kôntsja, tym švydše za logikoju.

Otševydno, možna prybraty print(index, length, sep=" / "), aby robylo štše švydše, tse bulo dlja peršoho zabêhu. Zalyšav na nôtš — desj na 8 hodyn — i vyjšlo desj 321 126 / 1 115 094, tobto majže ⅓. Tož, prosto tsêkavo, tšy možna štše pryšvydšyty?: pokraštšyty filter, pošuk itd.

Prymêtky
 1. Sered slôv trapjajutj sja slova z: hynšyx mov, starym pravopysom, abrevijatur itd. Jak tse prybraty tam ž — poky ne znajšov.