1

Тема: Мax/min

Чи правильно написаний код до цього завдання, та можливо би його зробити у не таким великим? (Те що // це перший варіант . А те що ниже нього то питався його зменшити)
Змiннiй F присвоїти значення рiзницi мiж найбiльшим та найменшим з
чотирьох заданих чисел.

cout << "Введіть чотири числа:" << ' ';
  cin >> a >> b >> c >> d;
  // if ((a > b) && (a > c) && (a > d)) // Поиск макс.
  if a > b > c > d
  {
    max = a;
    cout << "Максимальне число =" << ' ' << max << endl;
  }
  //else if ((b > a) && (b > c) && (b > d))
  else if b > a > c > d
  {
    max = b;
    cout << "Максимальне число =" << ' ' << max << endl;
  }

  //else if ((c > a) && (c > b) && (c > d))
  else if c > b > a > d
  {
    max = c;
    cout << "Максимальне число =" << ' ' << max << endl;
  }

  else
  {
    max = d;
    cout << "Максимальне число =" << ' ' << max << endl;
  }
  // Поиск мин.
  //if ((a < b) && (a < c) && (a < d))
  if a < b < c < d
  {
    min = a;
    cout << "Мінімальне число = " << ' ' << min << endl;
  }
  //else if ((b < a) && (b < c) && (b < d))
  else if b < a < c < d
  {
    min = b;
    cout << "Мінімальне число =" << ' ' << min << endl;
  }

  //else if ((c < a) && (c < b) && (c < d))
  else if c < a < b < d
  {
    min = c;
    cout << "Мінімальне число =" << ' ' << min << endl;
  }

  else
  {
    min = d;
    cout << "Мінімальне число =" << ' ' << min << endl;
  }

  k = max - min; // присвоення різниці змiннiй K
  cout << "Число K =" << ' ' << k << endl;

2

Re: Мax/min

  if(a > b)
  {
   max = a;
   min = b;
  }
  else
  {
   max = b;
   min = a;
  }
  if(c > max)
   max = c;
  if(d > max)
   max = d;

  if(c < min)
   min = c;
  if(d < min)
   min = d;

Так менше?

Подякували: room601

3

Re: Мax/min

  int a[4];
  for(int i = 0; i < 4; i++)
   cin >> a[i];
  int max = a[0], min = a[0];

  for(int i = 1; i < 4; i++)
  {
   if(a[i] > max)
     max = a[i];
   if(a[i] < min)
     min = a[i];
  }

А так?