1

Тема: Чому не виводиться деструктор

using System;
using System.Linq;

namespace Lab_2
{
  public class Word
  {
    private string name;

    public Word()
    {
      name = "something";
    }
    public void SearchNumbersCount(string word) => Console.WriteLine($"Digits count in word is {word.Where(c => char.IsDigit(c)).Count()}");
    ~Word()
      {
      Console.WriteLine("destructor");
      }
  }
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Word word = new Word();
      string[] strArray = new string[0];
      
      string @string = "";

      while (@string != "stop")
      {
        Console.Write($"Enter word: ");
        @string = Console.ReadLine();
        word.SearchNumbersCount(@string);

        Array.Resize(ref strArray, strArray.Length + 1);
        strArray[strArray.Length - 1] = @string;
      }

      int CompareStrings(string str1, string str2)
      {
        int number1 = (from n in str1 where char.IsDigit(n) select n).Count();
        int number2 = (from n in str2 where char.IsDigit(n) select n).Count();

        if (number1 > number2)
        {
          return 1;
        }
        else
          return -1;
      }

      string s = string.Empty;
      for (int i = 0; i < strArray.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = i; j >= 0; j--)
        {
          

          if (CompareStrings(strArray[j], strArray[j + 1]) < 0)
          {
            s = strArray[j];
            strArray[j] = strArray[j + 1];
            strArray[j + 1] = s;
          }
        }
      }

      for (int i = 0; i < strArray.Length; i++) Console.WriteLine(strArray[i]);

      Console.ReadLine();
    }
  }
} 

2

Re: Чому не виводиться деструктор

Цей код успішно компілюється і виводить "destructor". Треба тільки в самій програмі <Enter> жмакнути.

cs-8698.exe написав:

> cs-8698.exe
Enter word: word
Digits count in word is 0
Enter word: stop
Digits count in word is 0
stop
word

destructor

Нижній Console.ReadLine(); - явно зайвий.