1

Тема: PrettyPrint, бінарне дерево

Всім привіт! Проблема виконаня коду! Не можу розібратися з цими рисочками! Можливо хтось зможе допомогти.
Текст завдання
Реалізувати структуру повного бінарного дерева числових елементів та функцію prettyPrint для виведення цього дерева у консоль таким чином, як зображено https://ibb.co/BTrGPs7
https://i.ibb.co/QYCkcmq/image.png

Скоріш за все перевірка для правильного розміщення числа в програмі зайва.
Можна вручну задавати розміщення.
Якщо хтось розібрався і може підправити код, буду вдячний!! Слава України!

class TreeNode:
  def __init__(self, k):
    self.key = k
    self.left = None
    self.right = None
    self._x = 0
    self._y = 0

  def __str__(self):
    return str(self.key)
  __repr__ = __str__

  def insert(self, k):
    if self.key > k:
      if self.left is None:
        self.left = TreeNode(k)
      else:
        self.left.insert(k)
    elif self.key <= k:
      if self.right is None:
        self.right = TreeNode(k)
      else:
        self.right.insert(k)

class Tree:
  def __init__(self):
    self.root = None

  def insert(self, k):
    if self.root is None:
      self.root = TreeNode(k)
    else:
      self.root.insert(k)

  def from_list(self, keys):
    [self.insert(k) for k in keys]

  def nodes_layout(self, root, depth=0, counter=1):
    res = []
    if root.left:
      res, counter = self.nodes_layout(root.left, depth+1, counter)
    root._x = counter
    root._y = depth
    res.append(root)
    counter += len(str(root))
    if root.right:
      r, counter = self.nodes_layout(root.right, depth+1, counter)
      res += r
    return (res, counter)

  def pretty_print(self):
    nodes_list = self.nodes_layout(self.root)[0]
    nodes_list.sort(key=lambda node:node._y, reverse=True)

    levels_list = [""]
    branches = ""
    left = True
    current_level = nodes_list[0]._y
    previous_x = 0
    previous_len = 0
    branch_offset = 0

    for node in nodes_list:

      if node._y != current_level:
        levels_list.append(branches)
        levels_list.append("")
        previous_x = 0
        previous_len = 0
        branch_offset = 0
        current_level -= 1
        branches = ""

      label = str(node)
      current_len = len(str(node))
      current_dist = node._x - previous_x - previous_len
      branch_dist = current_dist + len(str(node)) // 2 + branch_offset

      previous_x = node._x
      previous_len = current_len
      branch_offset = current_len // 2
      if current_len % 2 == 0:
        branch_offset -= 1

      if node.left and node.right:
        left_under = node._x - node.left._x - len(str(node.left)) // 2 - 1
        right_under = node.right._x + len(str(node.right)) // 2 - node._x - current_len
        if len(str(node.right)) == 2:
          right_under -= 1
        label = "_" * left_under + label + "_" * right_under
        current_dist -= left_under
        previous_len += right_under
        branch_offset += right_under

      if left:
        branches += " " * branch_dist + "/"
        left = False
      else:
        if current_len == 2:
          branch_dist -= 1
        branches += " " * branch_dist + "\\"
        left = True

      levels_list[-1] += " " * current_dist + label

    levels_list = levels_list[::-1]
    print("\n".join(levels_list))

keys = [8,4,10,2,6,9,11,5,7]
tree = Tree()
tree.from_list(keys)
tree.pretty_print()

2

Re: PrettyPrint, бінарне дерево

https://i.ibb.co/N7GP09c/image.png
правильний приклад виконання