1

Тема: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Привіт, милий друже, який вирішив допомогти заблукавшій душі в цьому шаленому і воістину незбагненному світі. Мається сервер, який асинхронно виконує методи, котрі здійснюють підключення до бази даних MySQL. Сама структура коду така: спочатку створюється об'єкт для підключення до бази даних, в асинхронних методах відкривається з'єднання з базою даних використовуючи об'єкт для підключення, далі виконується запит і з'єднання закривається.
Проблема: при роботі декількох методів створюється виняток, який твердить, що з'єднання, яке ми намагаємося відкрити в методі номер 2, вже відкрито в методі номер 1.
Питання: як убезпечити себе від такої проблеми?
Примітка: до сервера підключається клієнт і їх може бути багато, і запити від кожного клієнта обробляються в асинхронних методах в яких і відкривається з'єднання до бази даних.

2

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Існує більше одного способу асинхронно виконувати методи, що звертаються до БД. І, на превеликий жаль, я не телепат... і взагалі тут телепатів нема. Жодного.
Або код у студію - або ніц не буде.
Ну і про м'ютекси пошукайте щось...

3

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Net;
using System.Threading;
using System.Net.Sockets;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace ConsoleApplication3
{
  class Program
  {
    class ThreadedServer
    {
      private static int numberOfConnections;
      private Socket _serverSocket;
      private int _port;
      private string db_connect = "Database=supercourse;Data Source=localhost;User Id=root;Password=qwerasdf";
      private MySqlConnection myConnection;
      private MySqlConnection myConnection2;
      private int id;
      public ThreadedServer(int port)
      {
        _port = port;
        numberOfConnections = 0;
      }
      public void Start()
      {
        myConnection = new MySqlConnection(db_connect);
        myConnection2 = new MySqlConnection(db_connect);
        SetupServerSocket();
        for (int i = 0; i < 10; i++)
          _serverSocket.BeginAccept(new
          AsyncCallback(AcceptCallback), _serverSocket);
      }
      private class ConnectionInfo
      {
        public Socket Socket;
        public byte[] Buffer;
        public int user_id;
        public int char_id;
        public int id;
        public string nick;
        public float x;
        public float y;
        public float z;
      }
      private List<ConnectionInfo> _connections = new List<ConnectionInfo>();
      private void SetupServerSocket()
      {
        // Получаем информацию о локальном компьютере
        IPHostEntry localMachineInfo =
        Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());
        IPEndPoint myEndpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, _port);
        // Создаем сокет, привязываем его к адресу
        // и начинаем прослушивание
        _serverSocket = new Socket(
        myEndpoint.Address.AddressFamily,
        SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
        _serverSocket.Bind(myEndpoint);
        _serverSocket.Listen((int)
        SocketOptionName.MaxConnections);
      }
      private void AcceptCallback(IAsyncResult result)
      {
        ConnectionInfo connection = new ConnectionInfo();
        try
        {
          // Завершение операции Accept
          Console.WriteLine("Подключился чел");
          Socket s = (Socket)result.AsyncState;
          connection.Socket = s.EndAccept(result);
          connection.Buffer = new byte[256];
          connection.id = _connections.Count() + 1;
          lock (_connections) _connections.Add(connection);
          // Начало операции Receive и новой операции Accept
          connection.Socket.BeginReceive(connection.Buffer,
          0, connection.Buffer.Length, SocketFlags.None,
          new AsyncCallback(ReceiveCallback),
          connection);
          _serverSocket.BeginAccept(new AsyncCallback(
          AcceptCallback), result.AsyncState);
        }
        catch (SocketException exc)
        {
          CloseConnection(connection);
          Console.WriteLine("95 Socket exception: " +
          exc.SocketErrorCode);
        }
        catch (Exception exc)
        {
          CloseConnection(connection);
          Console.WriteLine("Exception: " + exc);
        }
      }
      private void ReceiveCallback(IAsyncResult result)
      {
        byte[] b;
        ConnectionInfo connection =
        (ConnectionInfo)result.AsyncState;
        try
        {
          int bytesRead =
          connection.Socket.EndReceive(result);
          if (0 != bytesRead)
          {
            Console.WriteLine("Receive: Bytes: " + bytesRead);
            lock (_connections)
            {
              string req = Encoding.UTF8.GetString(connection.Buffer, 0, 3);
              switch (req)
              {
                case "lgn":
                  Console.WriteLine("send req to db");
                  b = LogIn(connection.Buffer);
                  connection.Socket.Send(b);
                  break;
                case "gcr":
                  b = GetChars(connection.Buffer);
                  connection.Socket.Send(b);
                  break;
                case "crt":
                  b = CreateChar(connection.Buffer);
                  connection.Socket.Send(b);
                  break;
                case "dlt":
                  b = DeleteChar(connection.Buffer);
                  connection.Socket.Send(b);
                  break;
              }
              /* else
              foreach (ConnectionInfo conn in _connections)
              {
              if (conn != connection)
              {
              conn.Socket.Send(connection.Buffer, bytesRead, SocketFlags.None);
              Console.WriteLine("bytes sent: "+bytesRead);
              }
              }*/
            }
            connection.Socket.BeginReceive(
            connection.Buffer, 0,
            connection.Buffer.Length, SocketFlags.None,
            new AsyncCallback(ReceiveCallback),
            connection);
          }
          else CloseConnection(connection);
        }
        catch (SocketException exc)
        {
          CloseConnection(connection);
          Console.WriteLine("216 Socket exception: " +
          exc.SocketErrorCode);
        }
        catch (Exception exc)
        {
          CloseConnection(connection);
          Console.WriteLine("Exception: " + exc);
        }
      }
      private void CloseConnection(ConnectionInfo ci)
      {
        ci.Socket.Close();
        lock (_connections) _connections.Remove(ci);
        numberOfConnections--;
      }
      byte[] LogIn(byte[] b)
      {
        byte[] bf = new byte[32];
        string log = Encoding.UTF8.GetString(b, 10, BitConverter.ToInt32(b, 50));
        string psw = Encoding.UTF8.GetString(b, 30, BitConverter.ToInt32(b, 55));
        string request = "call SP_LogIn(" + "'" + log + "'" + "," + "'" + psw + "'" + ")";
        MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(request, myConnection);
        Int32 value = 0;
        try
        {
          Console.WriteLine("trying open connection to db");
          myConnection.Open();
          value = Int32.Parse(myCommand.ExecuteScalar().ToString());
          myConnection.Close();
          Console.WriteLine("value = " + value);
          Console.WriteLine("done sending req to bd. Value = " + value);
        }
        catch (Exception e)
        {
          myConnection.Close();
          Console.WriteLine(e.Message);
        }
        Encoding.UTF8.GetBytes("lgn").CopyTo(bf, 0);
        BitConverter.GetBytes(value).CopyTo(bf, 10);
        return bf;
      }
      byte[] GetChars(byte[] b)
      {
        byte[] bf = new byte[1024];
        int i = 0;
        string request = "call SP_GetChars(" + BitConverter.ToInt32(b, 3) + ")";
        MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(request, myConnection);
        try
        {
          myConnection.Open();
          MySqlDataReader MyDataReader;
          MyDataReader = myCommand.ExecuteReader();
          while (MyDataReader.Read())
          {
            int id = MyDataReader.GetInt32(0);
            string name = MyDataReader.GetString(1);
            Encoding.UTF8.GetBytes(name).CopyTo(bf, 10 + (i * 30));
            BitConverter.GetBytes(id).CopyTo(bf, 30 + (i * 30));
            i++;
            // Console.WriteLine("id = "+id+" : name = "+name);
          }
          MyDataReader.Close();
          myConnection.Close();
          Console.WriteLine("i = " + i);
          BitConverter.GetBytes(i).CopyTo(bf, 3);
          Encoding.UTF8.GetBytes("gcr").CopyTo(bf, 0);
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
          myConnection.Close();
        }
        Console.WriteLine("sent chars = " + bf.Length + "bytes and i = " + i);
        return bf;
      }
      byte[] CreateChar(byte[] b)
      {
        byte[] bf = new byte[8];
        int id = BitConverter.ToInt32(b, 3);
        string name = Encoding.UTF8.GetString(b, 10, 20);
        string req = "call SP_CreateChar('" + id + "','" + name + "')";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand();
        command.CommandText = req;
        command.Connection = myConnection;
        try
        {
          myConnection.Open();
          command.ExecuteScalar();
          myConnection.Close();
          BitConverter.GetBytes(1).CopyTo(bf, 3);
        }
        catch (Exception e)
        {
          myConnection.Close();
          Console.WriteLine(e.Message);
          BitConverter.GetBytes(0).CopyTo(bf, 3);
        }
        Encoding.UTF8.GetBytes("crt").CopyTo(bf, 0);
        return bf;
      }
      byte[] DeleteChar(byte[] b)
      {
        byte[] bf = new byte[8];
        int id = BitConverter.ToInt32(b, 3);
        MySqlCommand command = new MySqlCommand();
        command.Connection = myConnection;
        command.CommandText = "call SP_DeleteChar('" + id + "')";
        try
        {
          myConnection.Open();
          command.ExecuteScalar();
          myConnection.Close();
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine(e.Message);
          myConnection.Close();
        }
        BitConverter.GetBytes(id).CopyTo(bf, 3);
        Encoding.UTF8.GetBytes("dlt").CopyTo(bf, 0);
        Console.WriteLine("deleted");
        return bf;
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      ThreadedServer ts = new ThreadedServer(9095);
      ts.Start();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Що за м'ютекси? оО Вперше чую про них

4 Востаннє редагувалося Cyan (27.06.2013 23:02:57)

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

TRYCUKI_V_KROVI написав:

Що за м'ютекси? оО Вперше чую про них

для паралельного виконання потоків (вид семара, себто лічильник)
він може мати стан "зайнятий" або "вільний" та відповідні функції: "зайняти" або "звільнити"
використовується дл того, щоб не виникло блокування
це те, що пам'ятаю з інтитуту

Подякували: Очі.завидющі, koala2

5

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Cyan написав:
TRYCUKI_V_KROVI написав:

Що за м'ютекси? оО Вперше чую про них

для паралельного виконання потоків (вид семара, себто лічильник)
він може мати стан "зайнятий" або "вільний" та відповідні функції: "зайняти" або "звільнити"
використовується дл того, щоб не виникло блокування
це те, що пам'ятаю з інтитуту

аааа, згадав згадав, я так розумію, Ви пропонуєте блокувати мютекс, якщо асинхронний метод виконується і організувати таким чином щось типу черги, ну одні методи не можуть виконуватись, поки не закінчив виконання інший метод? Так це не рішення, сервер має одночасно обслуговувати багацько клієнтів і тисячний клієнт не має чекати, поки сервер буде опрацьовувати запити від інших 999 клієнтів.

6

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

TRYCUKI_V_KROVI написав:

Так це не рішення, сервер має одночасно обслуговувати багацько клієнтів і тисячний клієнт не має чекати, поки сервер буде опрацьовувати запити від інших 999 клієнтів.

скажу по секрету: паралельного виконання потоків не існує
можна взяти один потік, обробити його частину, потім інший - теж обробити частину, потім повернутись до першого, доробити і т.д.
наші комп'ютери так працюють (тому вінда і висне) - складається ілюзія паралельності, тому-шо ці кроки виконуються дуже швидко
хоч чесно кажучи, я не уявляю, як можна зробити щось подібне з програмого

7

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Cyan написав:
TRYCUKI_V_KROVI написав:

Так це не рішення, сервер має одночасно обслуговувати багацько клієнтів і тисячний клієнт не має чекати, поки сервер буде опрацьовувати запити від інших 999 клієнтів.

скажу по секрету: паралельного виконання потоків не існує
можна взяти один потік, обробити його частину, потім інший - теж обробити частину, потім повернутись до першого, доробити і т.д.
наші комп'ютери так працюють (тому вінда і висне) - складається ілюзія паралельності, тому-шо ці кроки виконуються дуже швидко
хоч чесно кажучи, я не уявляю, як можна зробити щось подібне з програмого

вот млинець! а як же багатоядерні компи?
p.s. почитаю про ті мютекси і спробую запускати обробку запитів в одному потоці. Там, майбуть, треба використовувати пул потоків чи щось типу того?

8

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Читайте про м'ютекси\семафори\критичні секції. Вам потрібна асинхронність
Наспавді сервери працюють по-іншому:
Клієнт відправив запит на отримання інформаці - сервер звернувся до файлової системи з цим запитом, а сам перейшов до виконання іншого запиту. як тільки інформація отримана - передає її користувачеві. Сьогодні вже існують багатоядерні процесори, тому й асинхронність справжня існує, вже не кажучі про багатопроцесорні системи, які завжди існували.

9

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Використання C# принципово?

10

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

М'ютекси слід використовувати тільки для критичних зон. Наприклад, в сервера має бути тільки одне під'єднання до бази, але різні методи його використовують одночасно. Тоді м'ютексом блокується саме створення під'єднання, а після цього м'ютекс звільняється і все працює паралельно.
Про багатопроцесорні (багатоядерні) системи ви таки маєте рацію, хоча й Cyan теж частково права - час кожного ядра ділиться між багатьма потоками, і неможливо завчасно передбачити, в якому порядку будуть працювати різні завдання. Можуть і одночасно на двох різних ядрах, можуть і послідовно на одному.
Код читати зараз вже нема сил, та й ліньки якось 300 рядків розбирати. Які саме методи у вас взаємно виключаються?

11

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Очі.завидющі написав:

Використання C# принципово?

угу, я його найкраще розумію і клієнт пишется на ньому + нема часу переписувати на іншій мові

12

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Й оце почитайте - http://en.wikipedia.org/wiki/C10k_problem

13

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Очі.завидющі написав:

Й оце почитайте - http://en.wikipedia.org/wiki/C10k_problem

дуже цікаво. але толку з того, буду робити массив з 100 об'єктів для з'єднання і використовувати по 1 для кожного користувача

14

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

koala написав:

М'ютекси слід використовувати тільки для критичних зон. Наприклад, в сервера має бути тільки одне під'єднання до бази, але різні методи його використовують одночасно. Тоді м'ютексом блокується саме створення під'єднання, а після цього м'ютекс звільняється і все працює паралельно.
Про багатопроцесорні (багатоядерні) системи ви таки маєте рацію, хоча й Cyan теж частково права - час кожного ядра ділиться між багатьма потоками, і неможливо завчасно передбачити, в якому порядку будуть працювати різні завдання. Можуть і одночасно на двох різних ядрах, можуть і послідовно на одному.
Код читати зараз вже нема сил, та й ліньки якось 300 рядків розбирати. Які саме методи у вас взаємно виключаються?

LogIn, GetChars, CreateChar, DeleteChar

15

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Там, майбуть, треба використовувати пул потоків чи щось типу того?

Ви ж не ОС пишете.
Я нажаль не писав ніколи пз для високонавантажених серверів, тому не знаю скільки зєднань оптимально для MySQL - одне на всю програму чи окреме на кожне з'єднання. Я мережевих демонів нажаль не писав.

16

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Ну тоді я спробую спочатку купу з'єднань, а потім використання мютексів

17

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Cyan написав:
TRYCUKI_V_KROVI написав:

Так це не рішення, сервер має одночасно обслуговувати багацько клієнтів і тисячний клієнт не має чекати, поки сервер буде опрацьовувати запити від інших 999 клієнтів.

скажу по секрету: паралельного виконання потоків не існує
можна взяти один потік, обробити його частину, потім інший - теж обробити частину, потім повернутись до першого, доробити і т.д.
наші комп'ютери так працюють (тому вінда і висне) - складається ілюзія паралельності, тому-шо ці кроки виконуються дуже швидко
хоч чесно кажучи, я не уявляю, як можна зробити щось подібне з програмого

Якщо 1 процесор та 1 ядро, то так. Якщо ж більше ядер або кілька процесорів, то потоки чи то процеси можуть виконуватись одночасно (паралельно).

18

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Я ніколи не працював з C#+MySQL в зв'язці; але маю дурне питання - чи дійсно потрібно кожного разу відкривати/закривати з'єднання? Може, варто відкрити з'єднання в конструкторі, а закрити в деструкторі?

19

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

koala написав:

Я ніколи не працював з C#+MySQL в зв'язці; але маю дурне питання - чи дійсно потрібно кожного разу відкривати/закривати з'єднання? Може, варто відкрити з'єднання в конструкторі, а закрити в деструкторі?

Потрібно. У конструкторі ми не можемо передбачити майбутнього у силу його непередбачуваності. Зате додатковими методами відкрити коннект - не проблема, навіть коли мають місце провали по зв'язку.

У якості блок-засобів у даному випадку - семафор та механізм транзакцій БД. Ну й створення окремих потоків для клієнтських запитів.

20

Re: C# і MySQL Connector. Питання до богів програмування!

Bartash написав:

Потрібно. У конструкторі ми не можемо передбачити майбутнього у силу його непередбачуваності. Зате додатковими методами відкрити коннект - не проблема, навіть коли мають місце провали по зв'язку.

У якості блок-засобів у даному випадку - семафор та механізм транзакцій БД. Ну й створення окремих потоків для клієнтських запитів.

За такою логікою і чинна програма неробоча - бо ми ж не можемо передбачити, що станеться між

myConnection.Open();
command.ExecuteScalar();

Якщо був розрив, то треба його відповідно обробляти в події ConnectionLost.
Можна ще запропонувати робити щось на кшталт

if(myConnection.State!=ConnectionState.Open)//чи як там в шарпах ENum-и іменуються
 myConnection.Open();

Тільки варіантів більше, див. ConnectionState.

Але логіка підказує, що це краще обробляти саме в ConnectionLost, а програму писати так, ніби під'єднання завжди відкрите (бо так воно для програми і є).