1

Тема: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Допоможіть, будь ласка, виконати ці завдання (проблему описав в кінці):
1) Реалізувати алгоритм знаходження простих чисел звичайним перебором
дільників, для цього створити функцію яка перевіряє одне число на
простоту: bool isPrime(int number) { ... }
Виконати задачу по варіанту, заміряти час роботи.
2) Реалізувати алгоритм «Решето Ератосфена» для знаходження всіх
простих чисел на проміжку від 1 до N. Виконати задачу по варіанту,
заміряти час роботи.
3) Перевірити правильність результатів роботи обох алгоритмів на різних
вхідних даних, порівняти їх швидкодію.
Завдання за моїм варіантом:
Знайти добуток найбільшого та найменшого трицифрових простих чисел.

Ось мій код:

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <locale.h>

using namespace std;

bool isPrime(int n)
{
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
  {
    if (n % i == 0)
    {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

int isPrimeE(int n)
{

  const int N = 1001;
  bool primeNumbers[N] = { true };
  primeNumbers[0] = primeNumbers[1] = false;
  for (int i = 2; i * i <= n; i++)
  {
    if (primeNumbers[i])
    {
      for (int j = i * i; j <= n; j += i)
      {
        primeNumbers[j] = false;
      }
    }
  }
  
}

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  int n;
  
  cout << "Введіть число: ";
  cin >> n;
  cout << isPrime(n) << endl;
  cout << isPrimeE(n) << endl;

  system("pause");
  return 0;
}

Проблема в тому, що функція "isPrimeE" (решето Ератосфена) працює не правильно і я не знаю в чому проблема і як це виправити (скоріше всього функція повинна щось повертати, а я не можу зрозуміти що саме, а може проблема і не в цьому, я вже заплутався). І ще я не можу зрозуміти як реалізувати завдання за моїм варіантом, особливо в першій функції, ідей взагалі немає.
Тому дуже прошу Вас про допомогу, буду щиро вдячний!

2

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

void isPrimeE(int n)
{
  vector<int> primeNumbers(n);
  for(int i = 2; i < n; i++)
   primeNumbers[i] = i;

  for (int i = 0; i * i < n; i++)
  {
   if (primeNumbers[i])
   {
     for (int j = i * i; j < n; j += i)
     {
      primeNumbers[j] = 0;
     }
   }
  }

  primeNumbers.erase(remove(primeNumbers.begin(), primeNumbers.end(), 0), primeNumbers.end());
  for(int el: primeNumbers)
   cout << el << " ";
}

треба підключити вектор і алгоритм

3

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Для того, щоб скористатися решетом Ератосфена, вам треба зробити дві окремі дії (їх можна, за бажання, оформити окремими функціями). Спершу вам треба один раз обчислити решето (масив bool) і десь зберегти, щоб мати доступ (наприклад, у глобальній змінній). Далі, коли вам треба перевірити будь-яке число на простоту, треба лише подивитися значення в цьому масиві за відповідним індексом.

Подякували: leofun011

4

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Бібліотею <vector> користуватися, на жаль, заборонено, потрібно якось без неї зробити решето Ератосфена

Olex_V написав:
void isPrimeE(int n)
{
  vector<int> primeNumbers(n);
  for(int i = 2; i < n; i++)
   primeNumbers[i] = i;

  for (int i = 0; i * i < n; i++)
  {
   if (primeNumbers[i])
   {
     for (int j = i * i; j < n; j += i)
     {
      primeNumbers[j] = 0;
     }
   }
  }

  primeNumbers.erase(remove(primeNumbers.begin(), primeNumbers.end(), 0), primeNumbers.end());
  for(int el: primeNumbers)
   cout << el << " ";
}

треба підключити вектор і алгоритм

5

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Можете, будь ласка, зробити це в коді, бо в мене щось ніяк не виходить реалізувати Вашу задумку в моєму коді. Буду дуже вдячний.

koala написав:

Для того, щоб скористатися решетом Ератосфена, вам треба зробити дві окремі дії (їх можна, за бажання, оформити окремими функціями). Спершу вам треба один раз обчислити решето (масив bool) і десь зберегти, щоб мати доступ (наприклад, у глобальній змінній). Далі, коли вам треба перевірити будь-яке число на простоту, треба лише подивитися значення в цьому масиві за відповідним індексом.

6

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Показуйте, що вийшло.

7

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Завдяки koala та матеріалу із Вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 … 0%BD%D0%B0

// exp_010.cpp : 
// Реалізувати алгоритм «Решето Ератосфена» для знаходження всіх
// простих чисел на проміжку від 1 до N.Виконати задачу по варіанту,
// заміряти час роботи.


#include <iostream>
#include <cmath>

bool isPrimeE(size_t);
void FillArray();

const size_t MAXN = 1000;
bool primeNumbers[MAXN] = { true };

int main()
{
  for (size_t i = 0; i < MAXN; i++)
  {
    primeNumbers[i] = true;
  }
  std::cout << "Hello World!\n";
  FillArray();
  for (size_t i = 2; i < 77; i++)
  {

    std::cout << "value=" << i << " isPrimeE = " << isPrimeE(i) << std::endl; //"\t";
  }
  std::getchar();
}

bool isPrimeE(size_t n)
{
  return primeNumbers[n];
}

void FillArray()
{
  size_t len = (size_t)std::ceil(std::sqrt(MAXN));
  size_t j = 0;
  primeNumbers[0] = primeNumbers[1] = false;
  for (size_t i = 2; i < len; i++)
  {    
    if ( primeNumbers[i] )
    {
      j = i * i;      
      while (j < MAXN)
      {
        primeNumbers[j] = false;
        j += i;        
      }
    }
  }
}
Подякували: koala1

8

Re: Знаходження простих чисел перебором дільників і решето Ератосфена

Дякую всім за допомогу!

koala написав:

Показуйте, що вийшло.

Код трохи переробив з урахуванням усіх своїх завдань:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <clocale>
#include <windows.h>

using namespace std;

bool isPrime(int n)
{
  for (int i = 2; i < sqrt(n) + 1; ++i)
    if (n % i == 0) {
      return false;
    }
  return true;
}

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  clock_t startTime = clock();
  int lprime, rprime;
  int i = 100;
  for (int t = 0; t < 100000; t++) {
    for (; i < 1000; ++i)
      if (isPrime(i)) {
        lprime = i;
        break;
      }
    for (int j = 999; j >= i; --j)
      if (isPrime(j)) {
        rprime = j;
        break;
      }
  }
  clock_t endTime = clock();
  double seconds = (double(endTime - startTime)) / CLOCKS_PER_SEC;
  cout << "Час алгоритму знаходження простих чисел перебором дільників: " << seconds << endl;
  cout << "Найбільше та наймеше трицифрові прості чисела, знайдені перебором дільників: " << lprime << ' ' << rprime << endl;
  cout << "Добуток найбільшого та наймешого трицифрових простих чисел: " << lprime * rprime << endl;
  lprime = rprime = 0;

  clock_t startTimeE = clock();
  const int N = 1000;
  bool primeNumbers[N];
  for (int t = 0; t < 100000; t++) {
    for (int i = 0; i < N; ++i)
      primeNumbers[i] = true;
    primeNumbers[0] = primeNumbers[1] = false;
    for (int i = 2; (i * i) < N; ++i) {
      if (primeNumbers[i])
        for (int j = i + i; j < N; j += i)
          primeNumbers[j] = false;
    }
    for (i = 100; i < 1000; ++i)
      if (primeNumbers[i]) {
        lprime = i;
        break;
      }
    for (int j = 999; j >= i; --j)
      if (primeNumbers[j]) {
        rprime = j;
        break;
      }
  }
  clock_t endTimeE = clock();
  double secondsE = (double(endTimeE - startTimeE)) / CLOCKS_PER_SEC;
  cout << "\nЧас алгоритму «Решето Ератосфена»: " << secondsE << endl;
  cout << "Найбільше та наймеше трицифрові прості чисела, знайдені решетом Ератосфена: " << lprime << ' ' << rprime << endl;
  cout << "Добуток найбільшого та наймешого трицифрових простих чисел: " << lprime * rprime << endl;

  int n;
  cout << "\nПеревірка числа на простоту\nВведіть число: ";
  cin >> n;
  cout << isPrime(n) << " (Перебір дільників)" << endl;
  cout << primeNumbers[n] << " (Решето Ератосфена)" << endl;

  return 0;
}

Якщо Ви помітите можливі помилки або неправильний запис рядків коду, напишіть, будь ласка, про це. Буду вдячний за будь-яку допомогу.